Atebion i’ch cwestiynau mwyaf cyffredin

1. Sut mae cofrestru fy eiddo ar Studentpad?
Gallwch lenwi ffurflen gofrestru landlordiaid, sydd ar gael yn www.swanseastudentpad.co.uk o dan Asiant/Landlord, neu gallwch ffonio 01792 295328 i ofyn am becyn.

2. O ble caf i ffurflen Dod o Hyd i Denant?
Gallwch ofyn am ffurflen drwy ein ffonio ar 01792 295328 neu ei lawrlwytho o'n tudalen Llyfrynnau Gwybodaeth a Rheoliadau.

3. A allaf weld hysbyseb fy eiddo ar Studentpad?
Gallwch, ewch i www.swanseastudentpad.co.uk a theipiwch gyfeirnod eich eiddo.

4. Beth yw'r rhent, ar gyfartaledd, ar gyfer eiddo yn y sector preifat?
Ym mlwyddyn academaidd 2015/16, y cyfartaledd rhent oedd £65-75 yr wythnos am bob tenant.