Gwasanaethau Llety Myfyrwyr

Llety ar ôl y flwyddyn gyntaf!

Brynmill Click button - Apply Now

 

 

Os ydych eisoes wedi creu cyfrif llety, gallwch glicio Gwneud Cais Nawr (Apply now) i wneud eich cais.

 

Myfyrwyr

Menter ar y cyd rhwng y Gwasanaethau Preswyl ac Undeb y Myfyrwyr i'ch helpu i ddod o hyd i dai myfyrwyr o ansawdd da. Rydym yn helpu mwy na 600 o fyfyrwyr ail a thrydedd flwyddyn, myfyrwyr ôl-raddedig a myfyrwyr cyfnewid i ddod o hyd i lety bob blwyddyn. Mae SAS yn rhoi cyngor a chefnogaeth wrth chwilio am dŷ, ac mae cannoedd o eiddo i chi ddewis ohonynt.

Dysgwch sut gall SAS eich helpu

Landlordiaid

Pwynt cyswllt cyntaf myfyrwyr ar gyfer tai, gwybodaeth a chyngor.

Mae tair lefel i wasanaethau SAS i gynorthwyo landlordiaid wrth osod eu heiddo:

  1. Cynllun Eiddo a Reolir - rheolaeth lawn
  2. Gwasanaeth Dod o Hyd i Denant - dod o hyd i denantiaid yn unig
  3. Gwasanaeth Hysbysebu - ar y wefan Gosod orau