Categori myfyrwyr

Rydym yn dyrannu myfyrwyr yn seiliedig ar eich categori:

Israddedig (Blwyddyn 1af)
Mae hyn yn golygu nad ydych wedi astudio ym Mhrifysgol Abertawe o'r blaen.

Dychwelydd/parhau (2il, 3ydd flwyddyn ac ati,)
Mae eisoes wedi astudio a/neu wedi byw yn Abertawe o'r blaen.

Myfyrwyr ôl-raddedig (cwrs Meistr)/PHD
Myfyrwyr newydd ac sy'n dychwelyd yn parhau i astudio.

Cwrs Gwyddor Iechyd (nyrs, bydwraig ac ati,)
↑ Os ydych yn astudio cwrs meddygol, boed hynny, trwy'r Coleg Meddygaeth neu gwyddor iechyd dynol, efallai y byddwch ar hyd cwrs ansafonol:

Arall/rhan o'r flwyddyn, cyfnewid etc.,
Myfyrwyr sy'n astudio dramor neu'n ymweld o Brifysgol arall.

Myfyrwyr israddedig blwyddyn 1,

Rydych yn cael gwarant o lety ar gyfer y sesiwn academaidd nesaf os ydych:
1. Wedi dewis Abertawe fel eich Prifysgol 1af

2.Wedi ceisio am lety erbyn y 30eain o Fehefin
3. Wedi derbyn eich lle i astudio erbyn yr 20fed o Awst

Mae'r warant ar gyfer ystafell mewn preswylfeydd, nid ydym yn gwarantu ystafelloedd penodol, blociau na safleoedd preswyl penodol.

Mae hyn yn golygu y gellir gwarantu lle i fyw y byddwch yn astudio'n llawn amser, yn bodloni telerau eich cynnig o Abertawe ac yn gwneud cais am lety erbyn 30ain o Fehefin.


• Nid yw hyn yn berthnasol i clirio a cheisiadau hwyr.

Ceisiwn estyn hyn i clirio myfyrwyr pan allwn. 


Caiff ceisiadau sy'n cyrraedd ar ôl 30 Mehefin eu dyrannu yn ôl dyddiad ynghyd ag yswiriant a chlirio myfyrwyr.

Mae rhai preswylfeydd yn boblogaidd iawn a chafwyd llawer o geisiadau felly nid ydym yn gwarantu lle mewn preswylfa benodol.

Cynnig i astudio a gynhelir

Cynnig i astudio a gynhelir
Math o gynnig
Pendant diamod Mae gennych gynnig i astudio heb unrhyw amodau ynghlwm. 
Pendant amodol Mae angen i chi fodloni meini prawf a nodir yn eich llythyr cynnig, megis yswiriant canlyniad arholiad 
Yswiriant Abertawe yw eich 2il ddewiso Brifysgol
Clirio Yr ydych yn dod drwy broses glirio UCAS
Sylfaenol, Cyfnewid Graddau anghyflawn


Myfyrwyr Rhyngwladol Ol-raddedig

• Rhoddir blaenoriaeth i breswylfeydd Prifysgol i fyfyrwyr ôl-raddedig rhyngwladol
• Mae pob myfyriwr ôl-raddedig rhyngwladol yn gymwys i wneud cais am lety Prifysgol

Myfyrwyr ôl-raddedig y DU


• Bydd rhai ystafelloedd ar gael mewn preswylfeydd Prifysgol ar gyfer myfyrwyr ôl-raddedig y DU. Yn ogystal, bydd y Gwasanaeth Llety i fyfyrwyr yn cynorthwyo myfyrwyr ôl-raddedig yn y DU i ddod o hyd i dai yn y sector preifat.
• Am ragor o wybodaeth am ddod o hyd i lety yn y sector preifat, gweler tai SAS

Beth fydd yn digwydd os byddaf yn gwneud cais ar ôl y 30th Mehefin?
• Fel ymgeisydd am yswiriant, clirio neu fynd yn hwyr, efallai y bydd gennym lety ar gael o hyd a byddwn yn dyrannu yn unol â'n polisi dyrannu.
• Os na allwn gartrefu ymgeiswyr hwyr, byddwn yn cynnal Ffair dai lle bydd myfyrwyr yn cael cymorth i ddod o hyd i lety yn y sector preifat.