Gwybodaeth i Breswylwyr Campws y Bae

Cyfleusterau Campws Y Bae

Gwybodaeth i Breswylwyr

Am yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch drwy gydol eich amser mewn preswylfeydd! Marciwch y dudalen hon (Ctrl-D)

Rydym wedi ein lleoli yng Nghanolfan wybodaeth y Tŵr

 

Click to Call‌0300 103 3000   E-bost: - BayCampus@upp-ltd.com 

Adroddwch unrhyw gwaith Cynnal a Chadw i - Maintenance.BayCampus@Upp-ltd.com  

Important Site Information
Bay Campus Residence Handbook

Diogelwch Tan mewn Preswylfeydd

Cwbhlewch eich stocrestr o fewn 7 diwrnod o gyrraedd
(2) Wifi Optify - Campws y bae
Cysylltwch i  Eduroam Wi-Fi y Brifysgol
Map o Gampws y Bae
Anwedd a Llwydni
Insurance Certificate - Bay Campus 2018/19

Cyfeiriad/ Cod Post

 

Eich cyfeiriad yw eich cod neuadd, Rhif fflat, Rhif yr ystafell. E.e. Os ydych chi'n GWE001/07, dyna fflat Gwenllian 001, ystafell 7 (gweler y cytundeb tenantiaeth a anfonwyd atoch am fanylion). Nid yw'r Rhif fflat yn ymwneud â Rhif y llawr.

 

GWE001/07
Neuadd Gwenllian
Llety myfyrwyr
Prifysgol Abertawe
Campws y Bae
Ffordd Fabian
SA1 8EP

 

 

 

Llety Campws Y Bae COD POST - SA1 8EP

 

 

I gael gwybodaeth am fynd i'r afael â'r DU & International Mail gweler: Canllaw y Post Brenhinol mynd i'r afael â'ch post.

 

Cyngor ar sut i ddarparu gwasanaethau yn y DU, ewch i: cynghorion Post Brenhinol i anfon post.

 

Ble ydw i'n casglu fy nhost?

 

Mae'r ystafell bost wedi'i lleoli wrth ymyl derbynfa y Twr ar Gampws y Bae ar y llawr waelod. Bydd y dderbynfa yn llofnodi ar gyfer unrhyw bost/parseli ac yn anfon e-bost at eich cyfrif myfyriwr i roi gwybod i chi. Dylech ddod â phrawf adnabod (eich cerdyn adnabod myfyriwr) gyda chi pan ddewch i gasglu eich parsel.

 

Symud?

 

Peidiwch ag anghofio wrth i chi symud i ailgyfeirio eich post a diweddaru eich cyfrif mewnrwyd. Gweler: ailgyfeirio eich post am fwy o wybodaeth.

 

 

 

Angen gwaith cynnal a chadw?

Dylid cofnodi ceisiadau cynnal a chadw drwy ddefnyddio'r porth canlynol:

http://baycampusresidences.com/

Y cyfeiriadau e-bost ar gyfer cysylltu â'r tîm yng Nghanolfan wybodaeth Tower yw:

BayCampus@upp-ltd.com (ymholiadau cyffredinol)

Maintenance.BayCampus@Upp-ltd.com (ymholiadau'n ymwneud â chynnal a chadw)

Cliciwch i alw 0300 103 3000 (08:30 – 17:30)

Ar gyfer y tu allan i oriau ac argyfyngau, cysylltwch â thîm diogelwch Bae Prifysgol Abertawe ar 01792 606010

Grwpiau Facebook

 

Ymunwch a grwpiau facebook y Bae a chrewch grwpiau fflat o`r fan yna er mwyn i chi nabod eich gilydd a thrafod pwy sy`n cymryd beth.  

 

Hefyd gwiriwch:  Ein tudalen Swaps lle gallwch: Brynu, gwerthu a chyfnewid unrhywbeth megis llyfrau Astudio, ffonau, beiciau a lampiau!

Cyfleusterau Ystafelloedd ar Gampws y Bae

Ystafelloedd en suite

 

Rhif

Math

Maint gwely

Cyfleusterau

Ystafell Ymolchi

 1623

Sengl

Gwelyau 3/4 (Dwbl bach)

Cegin i'w rannu

Ensuite

Mae pob ystafell yn cynnwys cwpwrdd wrth ochr y gwely, desg, cadair, silff lyfrau, a lle i storio dillad. Yn ychwanegol, mae'r ystafell yn cynnwys llenni tywyllu, pinfwrdd, drych a chyfleusterau storio o dan y gwely.

Cyfleusterau cymunedol

 • Ystafell Gyffredin gyda theledu mawr.
 • Storfa feiciau o fewn iard ganolog y llety.
 • Mae pob cegin yn cynnwys popty, pentan (hob), sinc, microdon, tegell, ac oergell/rhewgell. Mae gan y fflatiau i'w rhannu (4+ o ystafelloedd gwely) far brecwast a stolion, bwrdd coffi a soffa. Sylwch nad yw cyllyll a ffyrc, llestri a chynwysyddion ar gyfer gwahanu bwyd y preswylwyr yn yr oergelloedd yn cael eu darparu.
 • Derbynfa benodedig gydag ystafell bost a desg gymorth.
 • Mae pob ystafell yn hunanarlwyo. Yn ychwanegol at y gegin, mae siop Tesco Express ar y campws ac amrywiaeth o wasanaethau arlwyo a bariau ar gael ardraws Campws y Bae. Cliciwch yma <http://www.swansea.ac.uk/catering/eatdrink/> i gael mwy o wybodaeth am y gwasanaethau arlwyo, bar a manwerthu sydd ar gael.

Mae gan bob ystafell wasanaeth band eang ac yswiriant eiddo personol sy’n gynwysedig yn y rhent.

Ystafelloedd En Suite Premiwm

 

Rhif

Math

Maint gwely

Cyfleusterau

Ystafell Ymolchi

 332

Sengl

Gwely Dwbl

Cegin i'w rannu

Ensuite

Mae ystafelloedd premiwm yn cynnig:

 • Ystafell fwy na'r Ensuite Canolig.
 • Gwely dwbl.
 • Cadair freichiau a chwpwrdd droriau.

Mae pob ystafell yn cynnwys cwpwrdd wrth ochr y gwely, desg, cadair, silff lyfrau, a lle i storio dillad. Yn ychwanegol, mae'r ystafell yn cynnwys llenni tywyllu, pinfwrdd, drych a chyfleusterau storio o dan y gwely.

Cyfleusterau cymunedol

 • Ystafell Gyffredin gyda theledu mawr.
 • Storfa feiciau o fewn iard ganolog y llety.
 • Mae pob cegin yn cynnwys popty, pentan (hob), sinc, microdon, tegell, ac oergell/rhewgell. Mae gan y fflatiau i'w rhannu (4+ o ystafelloedd gwely) far brecwast a stolion, bwrdd coffi a soffa. Sylwch nad yw cyllyll a ffyrc, llestri a  chynwysyddion ar gyfer gwahanu bwyd y preswylwyr yn yr oergelloedd yn cael eu darparu.
 • Derbynfa benodedig gydag ystafell bost a desg gymorth.
 • Mae pob ystafell yn hunanarlwyo. Yn ychwanegol at y gegin, mae siop Tesco Express ar y campws ac amrywiaeth o wasanaethau arlwyo a bariau ar gael ar draws Campws y Bae. Cliciwch yma <http://www.swansea.ac.uk/catering/eatdrink/> i gael mwy o wybodaeth am y gwasanaethau arlwyo, bar a manwerthu sydd ar gael.

Mae gan bob ystafell wasanaeth band eang ac yswiriant eiddo personol yn gynwysedig yn y rhent.

Ystafelloedd Pâr o Welyau / i'w Rhannu

Mae'r ystafelloedd hyn yn cael ei rannu gydag un person arall a byddwch yn rhannu gyda rhywun a ddewisodd yr un opsiynau â chi.

Rhif

Math

Maint gwely

Cyfleusterau

Ystafell Ymolchi

8

Ystafelloedd Gefell

Gwelyau sengl

Cegin i'w rannu

Ystafell Ensuite

Mae pob ystafell yn cynnwys cwpwrdd wrth ochr y gwely, desg, cadair, silff lyfrau, a lle i storio dillad. Yn ychwanegol, mae'r ystafell yn cynnwys llenni tywyllu, pinfwrdd a drych.

Cyfleusterau cymunedol

 • Ystafell Gyffredin gyda theledu mawr.
 • Storfa feiciau o fewn iard ganolog y llety.
 • Mae pob cegin yn cynnwys popty, pentan (hob), sinc, microdon, tegell, ac oergell/rhewgell. Mae gan y fflatiau i'w rhannu (4+ o ystafelloedd gwely) far brecwast a stolion, bwrdd coffi a soffa. Sylwch nad yw cyllyll a ffyrc, llestri a chynwysyddion ar gyfer gwahanu bwyd y preswylwyr yn yr oergelloedd yn cael eu darparu.
 • Derbynfa benodedig gydag ystafell bost a desg gymorth.
 • Mae pob ystafell yn hunanarlwyo. Yn ychwanegol at y gegin, mae siop Tesco Express ar y campws ac amrywiaeth o wasanaethau arlwyo a bariau ar gael ar draws Campws y Bae. Cliciwch yma i gael mwy o wybodaeth am y gwasanaethau arlwyo, bar a manwerthu sydd ar gael.

Mae gan bob ystafell wasanaeth band eang ac yswiriant eiddo personol yn gynwysedig yn y rhent.

Fflatiau 1 neu 2 Ystafell Wely

Mae’r rhan fwyaf o'r fflatiau 1 a 2 wely wedi eu lleoli yn y Tŵr yng Nghampws y Bae ac mewn ardal dawel. Mae ganddynt hefyd fynediad i lolfa gymunedol.

Rhif

Math

 Maint gwely

Cyfleusterau 

Ystafelloedd Ymolchi

24

Fflat 1 gwely

Gwelyau 3/4 (Dwbl bach)

Cegin/Ystafell Fyw

1 Ystafell ymolchi

16

Fflat 2 wely

Gwelyau 3/4 (Dwbl bach)

Cegin/Ystafell Fyw

1 Ystafell ymolchi

Fflatiau 1 gwely ar gael NAWR i bobl sengl neu gyplau

Mae fflatiau 2 wely ar gyfer 2 berson sengl yn unig a chanddynt 2 ystafell wely safonol ar wahân (dim ensuite)

Mae pob ystafell yn cynnwys cwpwrdd wrth ochr y gwely, desg, cadair, silff lyfrau, a lle i storio dillad. Yn ychwanegol, mae'r ystafell yn cynnwys llenni tywyllu, pinfwrdd, drych a chyfleusterau storio o dan y gwely.

Cyfleusterau cymunedol

 • Ystafell Gyffredin gyda theledu mawr.
 • Storfa feiciau o fewn iard ganolog y llety.
 • Mae pob cegin yn cynnwys popty, pentan (hob), sinc, microdon, tegell, ac oergell/rhewgell. Mae gan y fflatiau i'w rhannu (4+ o ystafelloedd gwely) far brecwast a stolion, bwrdd coffi a soffa. Sylwch nad yw cyllyll a ffyrc, llestri a chynwysyddion ar gyfer gwahanu bwyd y preswylwyr yn yr oergelloedd yn cael eu darparu.
 • Derbynfa benodedig gydag ystafell bost a desg gymorth.
 • Mae pob ystafell yn hunanarlwyo. Yn ychwanegol at y gegin, mae siop Tesco Express ar y campws ac amrywiaeth o wasanaethau arlwyo a bariau ar gael ar draws Campws y Bae. Cliciwch yma i gael mwy o wybodaeth am y gwasanaethau arlwyo, bar a manwerthu sydd ar gael.

Mae gan bob ystafell wasanaeth band eang ac yswiriant eiddo personol yn gynwysedig yn y rhent.

Gall cynllun y fflatiau amrywio.

O amgylch i Brifysgol

Gwasanaethau Cymorth

Mae Gwasanaethau Preswyl yn rhan o Wasanaethau Myfyrwyr sydd yma i'ch cefnogi drwy gydol eich cyfnod yn y brifysgol.

 

Gwasnaethau Cefnogi Myfyrwyr 
Access support from Student Services Rhyngwladol@BywydCampws
Anableddau@BywydCampws Gwasanaeth Lles
Arian@Bywyd Campws Llesiant@BywydCampws

Cyfeiriad/ Cod Post

Gwybodaeth teithio

Bydd gwasanaeth bws rheolaidd yn weithredol rhwng campws y Bae, canol y ddinas, Campws Parc Singleton a Phentref myfyrwyr Hendrefoelan.

Cysylltir campws y Bae, Campws Parc Singleton a chanol dinas Abertawe hefyd gan lwybr beicio cenedlaethol 4.

Cynlluniwch eich taith yma.

Unibus

Yswiriant, Trwydded Teledu a Gwybodaeth

Materion Llety

Problemau llety?

Os cewch unrhyw broblemau yn eich llety, mae bob amser rhywun y gallwch droi ato am gymorth, am gyngor neu am gefnogaeth.

Yn y lle cyntaf, siaradwch â'ch: Cydlynydd Bywyd Preswyl neu Reolwr y Breswylfa.

Mae eich Cydlynydd ResNet, yn cynnal cymorthfeydd wythnosol i chi alw heibio am sgwrs.

SafleWhereDayFromTo
Pentref y Myfyrwyr Derbynfa Tŷ 40 Llun 2:00pm 3:00pm
Parc Singleton Derbynfa Preseli Mawrth 2:00pm 3:00pm
Campws y Bae Derbynfa'r Tŵr Mercher 3:00pm 4:00pm

Trosglwyddo i ystafell neu safle arall?

Cyn cyrraedd?

Os ydych yn gwneud hyn cyn i chi gyrraedd eich llety, lawrlwythwch a dychwelwch: (4) Ffurflen Gais Newid Ystafell Cyn Cyrraedd

 • Yn ystod ychydig wythnosau cyntaf y tymor, bydd yn ymddangos bod llawer o ystafelloedd ar gael, ond maent wedi'u neilltuo drwy gontract ar gyfer myfyrwyr sydd wedi trefnu i gyrraedd yn hwyr.

Oherwydd y nifer o geisiadau ar ddechrau'r sesiwn, mae'n annhebygol y byddwn yn gallu trefnu pob cais ar unwaith. Lle bo modd, byddwn yn ceisio cydlynu newidiadau cyn gynted â phosib.

Os ydych wedi symud i mewn

Cyfnewid Ystafelloedd

Mae gennym dudalen Facebook Cyfnewid Ystafelloedd. Postiwch yma, ac efallai y byddwch yn gallu cyfnewid ystafelloedd, a'r gost yw £5.00 yn unig. Gwnewch yn siŵr eich bod yn datgan os yw eich fflat yn un: Di-alcohol, Un Rhyw, Tawel, Myfyrwyr Hŷn neu Ôl-raddedig. Ewch i Facebook Room Swaps.

Cais am Drosglwyddo

Os na allwch ddod o hyd i rywun i gyfnewid ag ef, gallwch gwblhau'r ffurflen isod. Ac os bydd gennym unrhyw lety ar gael, byddwn yn eich trosglwyddo.

Bydd y rhestr drosglwyddo'n gweithio yn y drefn blaenoriaeth hon:

 • Dyddiad y cais
 • Angen Meddygol/Anabledd

Bydd angen i chi gwblhau: (1) Ffurflen Cais Newid Ystafell

Sylwer bod ffi weinyddol o £50.00 am bob trosglwyddiad.

 • Gwiriwch eich e-byst yn rheolaidd. Caiff unrhyw ddiweddariadau eu hanfon at eich cyfrif e-bost yn y Brifysgol.
 • Gwnewch yn siŵr eich bod yn rhoi cymaint o wybodaeth â phosib am eich cais er mwyn i ni allu cynnig y dewis mwyaf addas i chi.
 • Rhaid adnewyddu'r cais bob 14 diwrnod, neu bydd y cais yn darfod.
 • Ar ôl gwneud cynnig, bydd gennych 3 diwrnod i'w dderbyn cyn iddo gael ei ganslo.
 • Codir ffi weinyddol o £50 am bob cais llwyddiannus i drosglwyddo neu symud ystafell.
 • Efallai na fyddwn yn ystyried cais am drosglwyddiad os oes gennych unrhyw ddyledion.

Diweddu'ch astudiaethau?

Tynnu'n Ôl neu'n Gohirio Astudiaethau?

**Os ydych yn tynnu'n ôl o'r Brifysgol ac yn byw yn llety'r Brifysgol, ni fydd eich rhwymedigaeth ariannol yn dod i ben tan i chi gwblhau'r canlynol:

 • Trefniadau ffurfiol i dynnu'n ôl/gohirio gyda'ch Adran neu â'r Swyddfa Derbyn.
 • Cwblhau (2) Ffurflen Gais Rhyddhau o Lety a'i dychwelyd i'r Gwasanaethau Preswyl.
 • Glanhau'ch ystafell a gwaredu'r holl sbwriel.
 • Dychwelyd HOLL allweddi'r llety i'r swyddfa safle berthnasol.

 Rhybudd

 • Mae'r cyfnod rhybudd chwe wythnos yn gymwys i fyfyrwyr sy'n tynnu'n ôl/gohirio'u hastudiaethau yn unig.
 • Gallwch aros yn eich ystafell, felly, am y cyfnod rhybudd chwe wythnos.
 • Mae'r cyfnod rhybudd yn dechrau ar ddydd Gwener y dyddiad neu ar ôl y dyddiad i chi ddychwelyd y ffurflen i'r Gwasanaethau Preswyl.
 • Os byddwch yn symud allan o'ch llety ac yn dychwelyd yr allweddi cyn diwedd y cyfnod chwe wythnos, byddwn yn ymdrechu i rentu'r ystafell i fyfyriwr arall.
 • SYLWER: Os na rowch wybod i'r Gwasanaethau Preswyl, efallai y bydd rhaid i chi dalu'r ffioedd dyledus yn llawn.

Eisiau symud allan o lety?

Eisiau symud allan o'ch llety?

Mae gan y Brifysgol y llety amgen hwnnw o fewn stoc llety'r Brifysgol; NI DDYLECH lofnodi unrhyw Gytundeb neu Gontract Tenantiaeth heb drafod eich sefyllfa gyda'r Swyddfa Llety yn gyntaf, a chael eich rhyddhau'n ffurfiol o'ch contract gyda’r Brifysgol.

Yr unig amgylchiadau eraill y gellir rhyddhau myfyriwr o'i gontract cyn ei ddyddiad diwedd yw:

 • Pan wneir trefniadau i fyfyriwr newydd gymryd yr ystafell.
 • OS gall y Brifysgol ddod o hyd i denant newydd addas, (nad yw'n byw yn llety'r Brifysgol ar hyn o bryd) i fabwysiadu gweddill y contract. Bydd Ffi Rhyddhau o Denantiaeth o £350.00 (2017) yn gymwys.

(2) Ffurflen Gais Rhyddhau o Lety

Gwybodaeth am Adael

Gwybodaeth am Adael

Os ydych yn darllen hyn, mae'n debygol eich bod yn paratoi i adael. Gobeithiwn yn fawr eich bod wedi mwynhau eich amser a dymunwn yn dda i chi am y dyfodol.

Isod ceir rhai awgrymiadau i'ch helpu wrth adael. Yn ogystal, rydych yn gyfrifol am gyflwr eich ystafell ac ardaloedd cymunedol eich llawr, eich fflat neu'ch tŷ tan ddiwedd eich contract, felly rydym wedi llunio rhestr wirio o'r pethau bydd angen eu gwneud cyn i chi adael.

Cofiwch, os ydych yn tynnu'n ôl o'r Brifysgol neu'n gohirio eich astudiaethau, os ydych yn gadael eich llety cyn dyddiad diwedd eich contract, bydd eich  ymrwymiad cytundebol neu ariannol yn dal i fod yn berthnasol.

Gwyliwch ein fideo: 'Symud Allan yn Hawdd!'

Cliciwch yma am atebion i ychydig o gwestiynau am eich amser mewn preswylfa.

Rhestr Wirio Gadael

Sut i osgoi taliadau!  I sicrhau na fyddwch yn wynebu taliadau, dilynwch y rhestr wirio seml hon.

Rhestr wirio

Wedi'i wneud! 

1. Glanhau'r ardaloedd cymunedol, fel eich cegin a'r ystafelloedd ymolchi

 

2. Symud eich holl eiddo o'ch llety; mae hyn yn cynnwys eich ystafell a'r holl ardaloedd cymunedol

 

3. Cloi drws eich ystafell wely a chau'r ffenestr i atal unrhyw un rhag dod i mewn i'ch ystafell ar ôl i chi adael

 

4. Rhoi gwybod am unrhyw ddifrod

 

5. Dychwelyd unrhyw gyfarpar rydych wedi'u benthyca

 

6. Dychwelyd yr allweddi i'r dderbynfa cyn 10am ar ddiwrnod olaf eich contract

 

Gwybodaeth am anfon eich post ymlaen a storio eiddo

Cofiwch drefnu i'ch post gael ei anfon ymlaen

Os ydych wedi trefnu bod post yn cael ei anfon i'ch cyfeiriad preswyl, cysylltwch â'ch banc, darparwr eich cerdyn credyd ac unrhyw bartïon perthnasol eraill i roi eich cyfeiriad newydd iddynt. Mae digon o dempledi llythyron safonol ar y we i'ch helpu.

Fel arall, gallwch drefnu gwasanaeth ailgyfeirio gyda'r Post Brenhinol.  Mae gwybodaeth lawn ar gael ar wefan y Post Brenhinol: www.royalmail.com/personal/receiving-mail/redirection. Codir tâl am y gwasanaeth hwn.

Gobeithiwn eich bod wedi mwynhau'r flwyddyn yn byw mewn preswylfa. 

Storio

Mae ychydig o gwmnïau storio yn yr ardal os bydd angen i chi storio'ch eiddo (rydym yn rhoi enwau'r cwmnïau hyn er gwybodaeth yn unig, nid yw'r Brifysgol yn eu cymeradwyo mewn unrhyw ffordd);

Cwmnïau Storio

Britannia Storage

Swansea Self Storage

Student Storage

One Stop Worldwide

VOOVit

Casgliadau/Rhoddion Elusennol

Casgliadau Elusennol

Mae banciau elusen Sefydliad y Galon Prydain ar:

 • Gampws y Bae ger preswylfa Dolbadarn
 • Campws Parc Singleton ym maes parcio Preseli
 • Pentref Myfyrwyr Hendrefoelan y tu allan i Dderbynfa Tŷ Rhif 40, ger blociau 145 - 150

Gallwch roi eich eitemau dieisiau fel dillad, esgidiau, llyfrau, CDs, DVDs, ategolion a thrugareddau.
Dylech fynd â bwyd, dillad gwely ac eitemau trydanol i dderbynfeydd preswylfeydd ar y campws i drefnu eu dosbarthu.