Cysylltu â ni

Manylion Cyswllt Preswylfeydd

Campws y Bae

CARTREFI MYFYRWYR – CAMPWS Y BAE

Rheolwr – Kate Blain

Cartrefi Myfyrwyr
Derbynfa UPP
Canolfan Wybodaeth y Tŵr
Prifysgol Abertawe
Campws y Bae
Ffordd Fabian
SA1 8EP

Rhif Ffôn: +44 0300 103 3000

E-bost: BayCampus@upp-ltd.com

Cynnal a Chadw: Maintenance.BayCampus@Upp-ltd.com 

Oriau Agor Swyddfa'r Dderbynfa:

Dydd Llun i ddydd Gwener, 8:30am-5:30pm

Bay Campus Residences

TŶ BECK

TŶ BECK

Derbynfa Tŷ Beck

Tŷ Beck
16-26 Heol Sgeti
Abertawe
SA2 0NF

Rhif ffôn: +44 (0) 1792 534043

Oriau Agor Swyddfa'r Dderbynfa:

Dydd Llun i ddydd Gwener, 09:30-10:30 a 14:30-15:30

Gweler Tŷ Beck am ragor o wybodaeth

PENTREF MYFYRWYR HENDREFOELAN (HSV - Y PENTREF)

PENTREF MYFYRWYR HENDREFOELAN

Swyddfa'r Dderbynfa – Tŷ 40

Pentref Myfyrwyr Hendrefoelan
Sgeti
Abertawe
SA2 7PG

Rhif ffôn: +44 (0) 1792 295583

Oriau Agor Swyddfa'r Dderbynfa:

Dydd Llun i ddydd Gwener, 9:00am-8:00pm

Gweler Pentref Myfyrwyr Hendrefoelan am ragor o wybodaeth

CAMPWS PARC SINGLETON

PRESWYLFA CAMPWS PARC SINGLETON

Mae'r Dderbynfa ym Mhreswylfa Preseli

Prifysgol Abertawe
Parc Singleton
Abertawe
SA2 8PP

Rhif ffôn: +44 (0) 1792 602910

E-bost: preseli-reception@abertawe.ac.uk

Oriau Agor Swyddfa'r Dderbynfa:

Mae’r Dderbynfa wedi'i staffio 24 awr y dydd.

Gweler Campws Singleton am ragor o wybodaeth

Y Swyddfa Weinyddol Ganolog

GWASANAETHAU PRESWYL

SWYDDFA GANOLOG GWASANAETHAU PRESWYL

Pennaeth Gwasanaethau Preswyl - Ceri Jones

Mae'r Swyddfa ym Mhreswylfa Preseli

Gwasanaethau Preswyl
Preswylfa Penmaen
Prifysgol Abertawe
Parc Singleton
Abertawe
Cymru
SA2 8PG

Rhif Ffôn: +44 (0) 1792 295101

Oriau Agor Swyddfa'r Dderbynfa:

Dydd Llun i ddydd Gwener, 9:00am-4:00pm

Sylwer ein bod ar gau ddydd Sadwrn, dydd Sul ac ar wyliau banc.

Gallwch e-bostio ein Tîm Ymholiadau penodol ar: accommodation@abertawe.ac.uk

Mae Swyddfa Ganolog Gwasanaethau Preswyl yn gyfrifol am weinyddu'r holl fyfyrwyr sy'n byw yn ein llety.

Cyllid llety & fees-sesiwn galw heibio:

10:00am-12hanner dydd & 2:00pm-4:00pm dydd Llun i ddydd Gwener

Sylwch ein bod ar gau Dydd Sadwrn, Sul & Gwyliau`r Banc.

Ebost: accommfinance@swansea.ac.uk

Y swyddfa ganolog gwasanaethau preswyl sy'n gyfrifol am yr holl weinyddu ar gyfer myfyrwyr mewn llety.

 

 

 

SAS LETTINGS

SAS Lettings – (Gwasanaethau Llety Myfyrwyr)

Ar gyfer llety myfyrwyr ar ôl y flwyddyn gyntaf!

Rheolwr - Steve Daniels

SAS Lettings
Derbynfa Penmaen
Prifysgol Abertawe
Parc Singleton
Abertawe
SA2 8PG

Rhif Ffôn: +44 (0) 1792 295328

I landlordiaid: Ar gyfer ymholiadau ynghylch ein gwasanaethau Eiddo a Reolir neu Dod o Hyd i Denant, ewch i: SAS Lettings i Landlordiaid

E-bost: sas@abertawe.ac.uk

Oriau Agor Swyddfa'r Dderbynfa:

Dydd Llun i ddydd Gwener, 9:00am-4:00pm

SWYDDOG CYSWLLT CYMUNEDOL

 

Swansea University LogoCO-City and County of Swansea LogoCO-University of Wales Trinity St David

Gwybodaeth Gyswllt:

Click to CallFfon:+44 (0) 1792 606746

rhwng 9:00yb a 4:00yp  

Ebost: accommodation@swansea.ac.uk

Mae ein Swyddog Cyswllt Cymunedol(SCC/ CLO) wedie i apwyntio i weithio gyda myfyrwyr yn astudio  a byw yn Abertawe a phreswylwyr lleol yn y gymuned a`r Ddinas.

Penodwyd ein swyddog cyswllt cymunedol i weithio gyda myfyrwyr sy'n astudio ac yn byw yn Abertawe a thrigolion a chymunedau lleol yn y ddinas. Ariennir y swydd Swyddog Cyswllt Cymunedol mewn partneriaeth rhwng Prifysgol Abertawe, Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant Abertawe, Heddlu De Cymru a Chyngor Dinas a Sir Abertawe.

Bydd y Swyddog Cyswllt Cymunedol yn fan cyswllt i fyfyrwyr a phreswylwyr gydag ymholiadau, pryderon neu gwynion, a bydd yn gweithio i hyrwyddo'r holl fanteision y mae poblogaeth o fyfyrwyr bywiog yn eu cynnig i gymunedau ac economïau lleol. Hwn hefyd yw'r prif gyswllt ar gyfer preswylwyr sydd am godi unrhyw faterion yn ymwneud â myfyrwyr o Brifysgol Abertawe, Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant Abertawe, sy'n byw yn y gymuned leol.

 

 

TAI SECTOR PREIFAT

Ar gyfer Landlordiaid, cysylltwch â

I gofrestru'ch eiddo ar gyfer myfyrwyr, gweler ein gwasanaethau hysbysebu ar-lein Studentpad.

Ar gyfer ymholiadau ynghylch ein gwasanaethau Eiddo a Reolir neu Dod o Hyd i Denant, ewch i: SAS Lettings i Landlordiaid

 

Cyfeiriad:

Gwasanaethau Llety Myfyrwyr
Prifysgol Abertawe
Parc Singleton
Abertawe
SA2 8PG

Rhif Ffôn: +44 (0) 1792 295328

E-bost: sas@abertawe.ac.uk

Methu dod o hyd i'r hyn rydych yn chwilio amdano?

Gwiriwch ein A-Y o wybodaeth, lle gallwch ddod o hyd i adnoddau megis:

Dywedwch wrthym sut y gallwn wella'n gwybodaeth!

Rydym yn angerddol iawn am ddarparu cymaint o wybodaeth â phosib i wneud eich siwrnai i'r Brifysgol mor hawdd â phosib. Er na allwn newid popeth, gallwn newid rhai pethau. Ceisiwn wneud hyn mor gyflym ac effeithiol â phosib ac rydym yn diweddaru ein gwefan a'n cyfathrebiadau yn dilyn ymholiadau ac adborth.

Anfonwch unrhyw sylwadau, awgrymiadau neu adborth atom am sut rydych yn meddwl y gallwn wella ein gwasanaethau: cliciwch yma i roi eich adborth i ni.