A- Y o Wasanaethau

Mynediad at ein holl wybodaeth ac adnoddau!

AB
Anabledd@BywydCampws Beth sy’n digwydd nesaf (ar ôl gwneud cais)
Arian@BywydCampws BywydCampws
Anwedd a Llwydni Bwcio Gwesty yn Abertawe
C D
Canllaw Gwyrdd Diogelwch Tân
Cipolwg ar ein Preswylfeydd Diwrnod Agored Llety
Côd Llety Myfyrwyr UUK Dyddodion
Cofrestru, Cyrraedd a Sefydlu  
Crynodeb o'n Llety  E
Cymhwysedd am Lety
 E-ffurflenni
Cymorth i Bobl Ifanc â Phrofiad o Ofal
 
Cymry Cymraeg  
Cwestiynau Cyffredin
 
F G
Ffioedd 2017 Gwarantau a Chymhwysedd
Fideos Llety Gwasanaeth Teleofal
  Gweithdrefn Gwyno
  Gwneud Cais am Lety
  Gwybodaeth am Adael
  Gwybodaeth Arlwyo
  Gwybodaeth am deithio
  Gwybodaeth am Dynnu’n ôl
  Gwybodaeth i Rieni/Gwarcheidwaid
  Grwpiau Facebook
  Y Ganolfan Iechyd
  Gwybodaeth i Breswylwyr - Campws Parc Singleton
L M
Llety ar Gampws Singleton Mapiau a chyfeiriadau
Llety Campws y Bae Myfyrwyr Meddygaeth
Llety Pentref Myfyrwyr Hendrefoelan Myfyrwyr Rhyngwladol
Llety Tŷ Beck Myfyrwyr Ymweld a Chyfnewid
Llety Haf a Byr-dymor MyUniHub
P R
Polisïau a Gweithdrefnau Rhestr Gwely a Brecwast
Polisi Rheoli Dyled Rhyngwladol@BywydCampws

Paratoi i gyrraedd 

Rhyngrwyd Ddiwifr ar gyfer Myfyrwyr
Parcio Rhyngrwyd Ddiwifr ar gyfer Ymwelwyr
  Rheolau a gweithdrefnau
  Rhwydwawith Preswylwyr
S T
Siaradwyr Cymraeg Talu eich ffioedd llety
Storfa Ddogfennau Trwyddedau Teledu
Symud ystafelloedd  
U
Unibus Ymweld â Bae Abertawe
  Ystafelloedd Dangos
  Ystafelloedd symud
  Yswiriant
  Ymgeisio am Lety


Gwybodaeth Deithio Bws y Brifysgol

Unibus

Dywedwch wrthym sut y gallwn wella'n gwybodaeth!

Rydym yn angerddol iawn am ddarparu cymaint o wybodaeth â phosib i wneud eich siwrnai i'r Brifysgol mor hawdd â phosib. Er na allwn newid popeth, gallwn newid rhai pethau. Ceisiwn wneud hyn mor gyflym ac effeithiol â phosib ac rydym yn diweddaru ein gwefan a'n cyfathrebiadau yn dilyn ymholiadau ac adborth.

Anfonwch unrhyw sylwadau, awgrymiadau neu adborth atom am sut rydych yn meddwl y gallwn wella ein gwasanaethau: cliciwch yma i roi eich adborth i ni.