Cegin gyda phren tywyll unedau ac oergell
Ystafell wely, drws, droriau ymyl gwely, lampiau a silffoedd
Cawod - gyda phaneli gwydr modern gyda llawr pren
Tai bric coch yn edrych dros y môr
Cysylltwch gyda ni yn SAS