Canllaw Myfyrwyr i Abertawe

Drws i Ddyfodol Disglair: Abertawe

Traeth

myfyriwr yn gwneud trosben ar y traeth gyda`r Neuadd Fawr yn y cefndir

Mae Prifysgol Abertawe mewn parcdir hardd â golwg dros Fae Abertawe. O olygfeydd arfordirol syfrdanol, parciau a chefn gwladddiwylliant ffyniannus dinas fodern.

Canol y Ddinas

Dwy fyfyrwraig yn cerded ar hyd prif stryd siopa Abertawe

Mae gan ganol dinas Abertawe yr holl siopau, bwytai a barrau gorau. Mae'n ddinas fodern, gyda datblygiad glan môr, ardal gaffis a phoblogaeth ffyniannus o fyfyrwyr.

Stryd y Gwynt

Stryd y Gwynt gyda`r nos o bellter

Mae Stryd y Gwynt yn llawn clybiau nos, barrau a bwytai. Mwynhewch ymlacio a chael hwyl gyda'ch ffrindiau yn strydoedd mwyaf bywiog Abertawe.

Y Gwyr

Golygfa o draeth Rhossili

Ymwelwch â'r baeau a'r olygfa drawiadol o gwmpas Gŵyr, sy'n lle braf i ymlacio ac i fwynhau'r golygfeydd hardd

Lolfa gyda wal gwyrdd, gobenyddion coch a soffas llwyd
Bath chrome mewn ystafell ymolchi gyda theiliau ar y waliau
Ystafell wely gyda chwpwrdd gyda drych a ffenest
Tai bric coch yn edrych dros y mor
Cysylltwch â ni yn SAS