Eiddo a rheolir

SAS Lettings: yn darparu tai i fyfyrwyr ar ôl eich blwyddyn gyntaf

Eiddo a rheolir - text with gyda marc ddwr SAS a thon glas oddi tano

Rhent wythnosol

Stryd o dai briciau coch gyda'r siot yn edrych dros y mor.

Rhent Wythnosol (2018/19)

A* - £90 - £105

A - £82 - £90

B - £81 - £82

Tai SAS

Ystafell wely

Gwely gyda chypyrddau gyda drychau
 • Bed
 • Wardrobe
 • Desk
 • Chest of drawers
 • Bedside cabinet 
 • Desk chair 
 • Bookcase/shelving

Cegin

Bwrdd bren mewn cegin
 • Rhewgell-oergell
 • Microdon
 • Ffwrn
 • Peiriant golchi
 • Mae gan y rhan fwyaf o dai beiriant sychu dillad