Manteision y Cynllun Rheoli

Arwydd newydd tai SAS
  • Rhent wedi'i warantu

  • Y pwynt cyswllt cyntaf i fyfyrwyr

  • Myfyrwyr blwyddyn gyntaf yn dod drwy SAS

  • Tenantiaeth rhent llawn 47 wythnos

Camau Nesaf

Rhes o dai bric coch Fictorianaidd gyda'r Meridian yn y cefndir

1. Ffoniwch ni ar 01792 295328 i drefnu i SAS weld eich eiddo.

2. Bydd SAS yn ymweld â'ch eiddo ac yn pennu band iddo.

3. Wedyn, bydd SAS yn hysbysebu'r eiddo ar Studentpad, os yw'n bodloni ein safonau.