Gwasanaeth Hysbysebu

Arwydd newydd SAS Lettings

Mae SAS yn darparu Gwasanaeth Hysbysebu drwy system ar-lein SAS Lettings hefyd. Mae SAS Lettings yn system y gall fyfyrwyr Prifysgol Abertawe ei defnyddio, ac erbyn hyn, Studentpad yw'r hoff beiriant chwilio gan fyfyrwyr sy'n chwilio am lety yn Abertawe.

I gofrestru ar-lein, ewch i www.swanseastudentpad.co.uk neu lawrlwythwch Pecyn cofrestru landlordiaid.