Tai bric coch yn edrych dros y môr
Cysylltwch â ni yn SAS

Eich tŷ myfyrwyr SAS

Mat croeso

Croeso i'ch eiddo SAS, eich cartref am y flwyddyn nesaf. E-bostiwch/ffoniwch ni ag unrhyw gwestiynau neu ewch i Swyddfa SAS yn Adeilad Penmaen ar Gampws Parc Singleton.

Oriau agor: dydd Llun i ddydd Gwener, 9:00am-4:00pm

Bydd Steve Daniels, Rheolwr SAS, yn sicrhau eich bod yn derbyn gwasanaeth ardderchog gan Dîm SAS, er mwyn i chi fwynhau byw yn eich eiddo SAS.

Cofiwch gwblhau rhestr eiddo eich ystafell o fewn saith niwrnod i gyrraedd.

Dyma beth gwybodaeth am eich tŷ myfyrwyr