Coronafeirws: y diweddaraf

Adnodd hunangymorth ar-lein yw SilverCloud y gall pob myfyriwr o Brifysgol Abertawe ei ddefnyddio.

Cofrestrwch eich cyfrif ar-lein i fanteisio ar yr ystod o raglenni rhyngweithiol y bydd modd i chi weithio drwyddynt ar eich cyflymder eich hun.

Sut bydd SilverCloud yn eich helpu?

Bydd y rhaglenni’n eich helpu i ddeall yr anawsterau rydych chi'n eu profi, a'ch arfogi â'r technegau ymarferol a'r strategaethau i reoli'r ffordd rydych yn meddwl, yn gweithredu ac yn teimlo mewn modd effeithiol.

 • Mae SilverCloud yn seiliedig ar therapi gwybyddol ymddygiadol, ac mae'n cael ei lywio gan arbenigedd clinigol ac ymchwil.
 • Mae SilverCloud yn eich galluogi i weithio drwy ystod o fodiwlau'n gyfrinachol ar eich cyflymder eich hun – y gallwch eu haddasu yn unol â'r problemau rydych yn eu hwynebu a'r hyn yr hoffech ei gyflawni.
 • Mae’r rhaglenni’n cynnwys;
  • Lle ar gyfer delwedd gadarnhaol o’r corff
  • Lle rhag gorbryder
  • Lle rhag iselder
  • Lle rhag straenCofrestrwch eich cyfrif SilverCloud yn awr
  • Am ragor o wybodaeth am SilverCloud ac i gofrestru, cliciwch yma.

SUT I GOFRESTRU

Gallwch gofrestru gan ddefnyddio eich cyfeiriad e-bost Prifysgol: dyma fydd eich manylion mewngofnodi bob amser y byddwch yn dymuno defnyddio SilverCloud.

Chi yn unig fydd â manylion eich cyfrif SilverCloud, ac ni fydd modd i eraill weld y gweithgareddau rydych yn ymgymryd â nhw neu'r wybodaeth a ddarperir gennych wrth i chi weithio drwy'r modiwlau.

CYMORTH LLES

Adnoddau Hunangymorth