Mae ' r rhaglen rheoli straen yn gwrs 6 wythnos sy ' n cael ei redeg gan wasanaeth lles y Brifysgol; Mae ' n dysgu cyfranogwyr o dechnegau CBT (therapi ymddygiad gwybyddol) i helpu i leihau straen gyda nod cyffredinol o wella strategaethau ymdopi i gefnogi a hybu lles unigolyn.

Mae ' r sesiynau 90 munud yn cael eu cynnal yn wythnosol mewn amgylchedd dosbarth ac mae myfyrwyr a staff y Brifysgol yn eu mynychu. Mae rheoli straen yn cael ei hwyluso gan ymarferwyr lles hyfforddedig sy ' n defnyddio cyflwyniad sioe sleidiau-nid oes unrhyw waith grŵp, ac nid oes unrhyw drafodaethau yn y sesiynau ac ni fydd gofyn i chi gyfrannu na siarad o flaen eraill. Nid oes angen i chi gofrestru i fynychu ' r cwrs hwn ac ni fydd eich presenoldeb yn cael ei gofnodi na ' i fonitro.

Bydd rheoli straen yn rhedeg yn wythnosol am 6 wythnos ac mae ' r dyddiadau nesaf/mwyaf cyfredol isod:

Campws y Bae, Ysgol Reolaeth, Ystafell 113. 

Session NumberDateTime
Dydd Mawrth 18 Chwefror 2020 5:00pm-6:30pm
2 Dydd Mawrth 25 Chwefror 2020 5:00pm-6:30pm
3 Dydd Mawrth 3 Mawrth 2020 5:00pm-6:30pm
4 Dydd Mawrth 10 Mawrth 2020 5:00pm-6:30pm
5 Dydd Mawrth 17 Mawrth 2020 5:00pm-6:30pm
6 Dydd Mawrth 24 Mawrth 2020 5:00pm-6:30pm

 Campws Singleton, Adeilad Glyndwr, Darlithfa B

Session NumberDateTime
Dydd Iau 20 Chwefror 2020 5:00pm-6:30pm
2 Dydd Iau 27 Chwefror 2020 5:00pm-6:30pm
3 Dydd Iau 5 Mawrth 2020 5:00pm-6:30pm
4 Dydd Iau 12 Mawrth 2020 5:00pm-6:30pm
5 Dydd Iau 19 Mawrth 2020 5:00pm-6:30pm
6 Dydd Iau 26 Mawrth 2020 5:00pm-6:30pm

I gael rhagor o wybodaeth am y cwrs rheoli straen, cwestiynau cyffredin, a throsolwg cryno o bob sesiwn, cliciwch yma

Gallwch hefyd e-bostio lles@swansea.ac.uk os oes gennych unrhyw ymholiadau pellach.