Mae’r rhaglen Rheoli Straen yn gwrs a gynhelir gan Wasanaeth Lles y Brifysgol, sy’n para am 6 wythnos; mae’n addysgu technegau CBT i gyfranogwyr (sef Therapi Gwybyddol Ymddygiadol) i helpu i leihau straen gyda nod ar y cyfan o wella strategaethau ymdopi er mwyn cefnogi a hybu lles yr unigolyn.

Darperir y sesiynau sy’n para am 90 o funudau bob wythnos drwy Zoom, a bydd myfyrwyr a staff y Brifysgol yn eu mynychu.Caiff Rheoli Straen ei hwyluso gan ymarferwyr Lles hyfforddedig drwy ddefnyddio cyflwyniad â sleidiau – nid oes gwaith grŵp na thrafodaethau yn ystod y sesiynau, ac nid oes gofyn i chi gyfrannu na siarad o flaen pobl eraill.Nid oes angen i chi gofrestru er mwyn mynd i’r cwrs hwn, ac ni chaiff eich presenoldeb ei gofnodi na’i fonitro.

Cynhelir Rheoli Straen bob wythnos am 6 wythnos, ac mae’r dyddiadau nesaf/mwyaf cyfredol fel a ganlyn:

Rhif Adnabod y cyfarfod Zoom:

Côd mynediad:

Dolen uniongyrchol i Zoom:

 

Sesiwn 1

Nos Iau 22 Ebrill 2021

5:00pm-6:30pm

Sesiwn 2

Nos Iau 29 Ebrill 2021

5:00pm-6:30pm

Sesiwn 3

Nos Iau 6 Mai 2021

5:00pm-6:30pm

Sesiwn 4

Nos Iau 13 Mai 2021

5:00pm-6:30pm

Sesiwn 5

Nos Iau 20 Mai 2021

5:00pm-6:30pm

Sesiwn 6

Nos Iau 27 Mai 2021

5:00pm-6:30pm


Am ragor o wybodaeth am y cwrs Rheoli Straen, cwestiynau cyffredin a throsolwg byr o bob sesiwn, cliciwch yma.

Gallwch hefyd e-bostio wellbeing@abertawe.ac.uk os oes gennych unrhyw ymholiadau pellach.