Coronafeirws: y diweddaraf

Mae ' r rhaglen rheoli straen yn gwrs 6 wythnos sy ' n cael ei redeg gan wasanaeth lles y Brifysgol; Mae ' n dysgu cyfranogwyr o dechnegau CBT (therapi ymddygiad gwybyddol) i helpu i leihau straen gyda nod cyffredinol o wella strategaethau ymdopi i gefnogi a hybu lles unigolyn.

Oherwydd COVID-19, nid ydym yn gallu cynnal y rhaglen Rheoli Straen ar y campws. Serch hynny, gallwch wylio ffrydiau byw o’r dosbarthiadau a darllen llyfrynnau ar y wefan Rheoli Straen o ddydd Llun 11 Mai 2020. I gael gwybod beth yw dyddiadau’r dosbarthiadau a chael mynediad at y ffrydiau ar-lein, ewch i: https://stresscontrol.org/.

Gallwch hefyd e-bostio lles@swansea.ac.uk os oes gennych unrhyw ymholiadau pellach.