Mae’r rhaglen Rheoli Straen yn gwrs a gynhelir gan Wasanaeth Lles y Brifysgol, sy’n para am 6 wythnos;mae’n addysgu technegau CBT i gyfranogwyr (sef Therapi Gwybyddol Ymddygiadol) i helpu i leihau straen gyda nod ar y cyfan o wella strategaethau ymdopi er mwyn cefnogi a hybu lles yr unigolyn.

Darperir y sesiynau sy’n para am 90 o funudau bob wythnos drwy Zoom, a bydd myfyrwyr a staff y Brifysgol yn eu mynychu.Caiff Rheoli Straen ei hwyluso gan ymarferwyr Lles hyfforddedig drwy ddefnyddio cyflwyniad â sleidiau – nid oes gwaith grŵp na thrafodaethau yn ystod y sesiynau, ac nid oes gofyn i chi gyfrannu na siarad o flaen pobl eraill.Nid oes angen i chi gofrestru er mwyn mynd i’r cwrs hwn, ac ni chaiff eich presenoldeb ei gofnodi na’i fonitro.

Cynhelir Rheoli Straen bob wythnos am 6 wythnos, ac mae’r dyddiadau nesaf/mwyaf cyfredol fel a ganlyn:

Rhif Adnabod y cyfarfod Zoom: 997 3421 3114

Côd mynediad: 620685

Dolen uniongyrchol i Zoom: https://swanseauniversity.zoom.us/j/99734213114?pwd=OTVEa3lNS0V4aWx4bEdVWVdRUkoydz09

 

Sesiwn 1

Nos Iau 28 Ionawr 2021

5:00pm-6:30pm

Sesiwn 2

Nos Iau 4 Chwefror 2021

5:00pm-6:30pm

Sesiwn 3

Nos Iau 11 Chwefror 2021

5:00pm-6:30pm

Sesiwn 4

Nos Iau 18 Chwefror 2021

5:00pm-6:30pm

Sesiwn 5

Nos Iau 25 Chwefror 2021

5:00pm-6:30pm

Sesiwn 6

Nos Iau 4 Mawrth 2021

5:00pm-6:30pm


Am ragor o wybodaeth am y cwrs Rheoli Straen, cwestiynau cyffredin a throsolwg byr o bob sesiwn, cliciwch yma.

Gallwch hefyd e-bostio wellbeing@abertawe.ac.uk os oes gennych unrhyw ymholiadau pellach.