Mae’r Gwasanaeth Lles yn wasanaeth hunangyfeirio i fyfyrwyr. O ganlyniad, nid ydym yn gallu cysylltu â myfyrwyr yn uniongyrchol oni bai eu bod wedi gofyn am wasanaeth gennym.

Dyma’r ddolen i’r ffurflen manylion personol y dylai eich ffrind ei chwblhau os ydyw’n dymuno defnyddio ein gwasanaeth (neu ewch ati i gwblhau’r ffurflen eich hunain os ydych yn teimlo bod angen cymorth arno).

Rydym yn cynnig amrywiaeth o wasanaethau ar draws y ddau gampws. Fodd bynnag, ni ellir gorfodi unrhyw fyfyriwr i ddefnyddio’r gwasanaeth hwn os nad yw’n dymuno ymgysylltu â ni.

Dylech hefyd annog eich ffrind i gysylltu â’i feddyg teulu i drafod ei deimladau.

Sylwer, caiff ffurflenni manylion personol eu cysylltu â chyfrif e-bost myfyrwyr yn y brifysgol, a chyfathrebir â’r cyfeiriad e-bost hwn yn unig. Felly, RHAID i’r unigolyn sy’n ceisio cymorth, nid trydydd parti, gwblhau’r ffurflenni cyfeirio.