Gall y siwrnai drwy’r Brifysgol fod yn gyfnod cyffrous a chymysglyd i nifer o fyfyrwyr. Gall fod yn heriol yn enwedig ar gyfer y rhai hynny sydd â chyflwr ar y sbectrwm awtistiaeth.

CAEL MYNEDIAD AT GYMORTH HIR DYMOR

Pa gymorth a ddarperir gan y Tîm Cyflwr Sbectrwm Awtistiaeth?

 • Rhaglen ymgyfarwyddo am ddeuddydd i fyfyrwyr newydd cyn iddynt ddechrau yn y Brifysgol
 • Grŵp Cymdeithasol Eureka i fyfyrwyr sydd ag awtistiaeth/cyflwr ar y sbectrwm awtistiaeth
 • Cymorth i’r myfyrwyr wrth gofrestru ar gyfer Lwfans Myfyrwyr Anabl. Gall y Lwfans Myfyrwyr Anabl sicrhau bod cymorth hir dymor ar gael, drwy gydol amser myfyrwyr ym Mhrifysgol Abertawe.
 • Sesiynau cymorth unigol
 • Cymorth gyda deall diagnosis o awtistiaeth/cyflwr ar y sbectrwm awtistiaeth
 • Cysylltu ag adrannau academaidd i drefnu addasiadau rhesymol pan fo’u hangen e.e. amser ychwanegol mewn arholiadau neu ddarpariaethau asesu gwahanol.

Sesiynau Galw Heibio (Ar-lein)

Mae Gwasanaeth Cyflyrau’r Sbectrwm Awtistiaeth (ASC) yn cynnig sesiynau galw heibio ar gyfer myfyrwyr ag ASC.

Bydd y sesiynau hyn, a gynhelir gan Ymarferwyr ASC, yn rhoi cyfle i chi holi cwestiynau neu i drafod pryderon ynghylch dychwelyd i astudio, gan gynnwys:

 • Ni chyflwynais gais am Lwfans i Fyfyrwyr Anabl y llynedd, ydy hi’n rhy hwyr i gyflwyno cais nawr?
 • Rwyf yn aros i gael fy asesu ar gyfer ASC, oes modd i mi gael mynediad at gymorth ar hyn o bryd?
 • Oes cymorth ar gael sy’n gallu fy helpu i gymdeithasu?  
 • Rwy’n pryderu ynghylch sut y mae pandemig Covid-19 yn effeithio ar fy astudiaethau
 • Ni ddatgelais fy ASC y llynedd, a oes modd i mi ei ddatgelu nawr a chael mynediad at y cymorth y mae ei angen arnaf?

 

Bydd y sesiynau galw heibio yn dechrau yr wythnos sy’n dechrau 23ain Tachwedd 2020.

Cynhelir y sesiynau bob dydd Llun a dydd Mercher rhwng 12pm ac 1pm. 

Os hoffech chi fynychu, anfonwch e-bost i’r Gwasanaeth Lles yn wellbeing@abertawe.ac.uk gan gynnwys eich enw, eich rhif myfyriwr, eich cyfeiriad e-bost a’r hyn yr hoffech chi ei drafod.   

Bydd y tîm ASC yn anfon dolen Zoom atoch chi er mwyn i chi gyrchu’r sesiwn.