Coronafeirws: y diweddaraf

Gall y siwrnai drwy’r Brifysgol fod yn gyfnod cyffrous a chymysglyd i nifer o fyfyrwyr. Gall fod yn heriol yn enwedig ar gyfer y rhai hynny sydd â chyflwr ar y sbectrwm awtistiaeth.

CAEL MYNEDIAD AT GYMORTH HIR DYMOR

Pa gymorth a ddarperir gan y Tîm Cyflwr Sbectrwm Awtistiaeth?

  • Rhaglen ymgyfarwyddo am ddeuddydd i fyfyrwyr newydd cyn iddynt ddechrau yn y Brifysgol
  • Grŵp Cymdeithasol Eureka i fyfyrwyr sydd ag awtistiaeth/cyflwr ar y sbectrwm awtistiaeth
  • Cymorth i’r myfyrwyr wrth gofrestru ar gyfer Lwfans Myfyrwyr Anabl. Gall y Lwfans Myfyrwyr Anabl sicrhau bod cymorth hir dymor ar gael, drwy gydol amser myfyrwyr ym Mhrifysgol Abertawe.
  • Sesiynau cymorth unigol
  • Cymorth gyda deall diagnosis o awtistiaeth/cyflwr ar y sbectrwm awtistiaeth
  • Cysylltu ag adrannau academaidd i drefnu addasiadau rhesymol pan fo’u hangen e.e. amser ychwanegol mewn arholiadau neu ddarpariaethau asesu gwahanol.