Cysylltwch â ni

Lleoliad

Llawr gwaelod, Tŷ Horton (Rhif 23 ar fap y campws). 

Am apwyntiad, galwch i mewn neu cysylltwch â ni dros y ffôn neu drwy e-bost:

Ffôn: 01792 295592;  Ffacs: 01792 295942

e-bost: Lles@abertawe.ac.uk

Ar agor o ddydd Llun i ddydd Gwener 8:30 am i 4:30 pm

Os yw eich sefyllfa yn un brys iawn, ystyriwch fynd at eich meddyg teulu am gyngor pellach.

 

Cadw Apwyntiadau

Os ydych eisiau newid apwyntiad, cysylltwch â ni ac fe gynigiwn un arall i chi.

Os penderfynwch ganslo apwyntiad, rhowch wybod i ni fel y gallwn ddefnyddio’r amser hwnnw’n briodol. 

Cwynion

Os ydych wedi trafod mater penodol ac nad ydych yn teimlo bod penderfyniad boddhaol wedi'i gyrraedd neu os ydych chi'n teimlo bod agwedd o'n gwasanaeth wedi lleihau eich disgwyliadau, mae croeso i chi wneud cwyn ffurfiol.

Mae gwybodaeth lawn am Weithdrefn Gwyno Myfyrwyr y Brifysgol ar gael yma.

Adeilad Horton, Parc Singleton

map

Adborth ar y gwasanaeth

Hoffem glywed unrhyw adborth (yn gadarnhaol a negyddol) ynglŷn â'ch profiad:

Os oes gennych unrhyw sylwadau, anfonwch e-bost atom.