Ymateb i Coronafeirws: cyngor a gwybodaeth ddiweddaraf

A oes gennych gwestiwn?

Os oes gennych ymholiad cyffredinol ac yr hoffech siarad â rhywun yn y Gwasanaethau Lles, gallwch gysylltu â ni dros y ffôn neu drwy e-bost:

Ffôn: (01792) 29 5592

E-bost: wellbeing@abertawe.ac.uk