Pan fydd eich mab neu’ch merch yn gadael gartref a dechrau yn y Brifysgol gall fod yn gyfnod ansicr i’r teulu cyfan, yn enwedig ar gyfer y rhai hynny a allai fod ag anawsterau iechyd meddwl.

Mae Prifysgol Abertawe’n cynnig nifer o wasanaethau er mwyn cefnogi ein myfyrwyr drwy gydol eu hastudiaethau, a’u helpu i’w paratoi ar gyfer bywyd ar ôl y Brifysgol.

Cliciwch yma i ddarllen Canllaw i Gymorth a Chefnogaeth Ychwanegol ym Mhrifysgol Abertawe.

OS YDYCH YN POENI

Os ydych yn poeni, rydym yn eich annog i siarad â’ch plentyn yn uniongyrchol a rhannu manylion am y gwasanaethau niferus rydym yn eu cynnig. Gallwch hefyd gysylltu â Swyddog lles y Coleg

MEWN SEFYLLFA FRYS

Cliciwch ymaos oes gennych unrhyw bryderon brys.