Dewiswch o'r rhestr isod

Cefnogaeth emosiynol a gwybodaeth i unrhyw un y mae salwch meddwl yn effeithio arnynt, gan gynnwys teuluoedd, ffrindiau a gofalwyr:

Y Samariaid  

Byw bywyd llawn  

OCD UK  

Saneline  

Hyfforddiant meddylfryd ar-lein i fyfyrwyr:                       

Mindfulness i fyfyrwyr    

Podcasts hunan-gymorth Iechyd Meddwl gan y Sefydliad Iechyd Meddwl 

Gwybodaeth a chymorth ar gyfer anhwylderau bwyta:  

b-eat

Cymdeithas Anhwylderau Bwyta Gwlad yr Haf a Wessex

Gwybodaeth Iechyd Meddwl i fyfyrwyr:         

Cymorth Hunan-niwed

Rhwydwaith Hunan-niwed Cenedlaethol

Young Minds -  gwybodaeth i bobl ifanc am iechyd meddwl

Hafal - cefnogaeth i bobl sy'n gwella ar ôl dioddef afiechyd meddwl difrifol

Speak up - (Sefydliad Iechyd Meddwl) gwybodaeth am afiechyd meddwl

Rethink Mental Illness - gwybodaeth a chymorth i bawb a effeithir gan afiechyd meddwl

Relate

Meddyliau myfyrwyr

Mind Abertawe  - gwasanaethau cymorth iechyd meddwl

Cymorth Menywod Cymru - cymorth i'r rhai sydd wedi dioddef cam-drin domestig

New Pathways – cymorth i bawb sydd wedi'u treisio, eu cam-drin yn rhywiol, neu wedi dioddef trawma

Info-Nation – gwybodaeth, cyngor, a chymorth i bobl 11 - 25 oed

Keyhope –  Canolfan Argyfwng Beichiogrwydd 

CISS - Canolfan Gwybodaeth a Chymorth Canser

https://www.ukcisa.org.uk/Our-services

http://studentsagainstdepression.org/ 

University Mental Health Advisers Network

Profedigaeth

Gofal profedigaeth CRUSE

Cyffuriau ac Alcohol Cymru:

DAN24/7

Myfyrwyr yn rhannu eu profiadau:

Sgwrs teledu myfyriwr Leeds am fyfyrwyr ac iechyd meddwl
https://www.youtube.com/watch?v=l7rqc9TsfD4 

Mae myfyrwyr Leeds yn rhannu eu profiadau o iechyd meddwl
https://www.youtube.com/watch?v=kYwyzkb67pA 

Mae myfyrwyr a staff Prifysgol Bournemouth yn rhannu eu profiadau
https://www.youtube.com/watch?v=usN2p6nz67o

Mae myfyrwyr yn rhannu eu profiadau o anhwylderau bwyta
https://www.youtube.com/watch?v=qRN5HujKH3M