student typing

Mae digwyddiadau ar-lein yn ffordd wych o ddarganfod mwy am Brifysgol Abertawe a bywyd myfyriwr. Byddwch yn gallu gwylio ein fideos, lawrlwytho ein prosbectws a'n canllaw myfyrwyr ynghyd â siarad â'n tîm cymorth sydd wrth law i ateb eich holl gwestiynau. 

Rydyn ni wedi llunio'r rhestr wirio hon cyn y digwyddiad i'ch helpu chi i gael y gorau o'ch ymweliad: 

Cyn y digwyddiad

student writing

Gwiriwch eich dyfais  

Mae hwn yn un symlond mae'n hawdd ei anghofio. Cyn mewngofnodi gwnewch yn siŵr bod ddyfais rydych chi'n ei defnyddio wedi'i gwefru'n llawn a bod ganddi gysylltiad rhyngrwyd da. Ac os ydych chi'n gallu profi dolen y digwyddiadmae hynny hyd yn oed yn well! Rydyn fel arfer yn argymell defnyddio cyfrifiadur/gliniadur os yw’n bosiblyn hytrach na ffôn symudol. 

Paratowch rai cwestiynau   

Mae yna lawer o agweddau ar fywyd y Brifysgol, o lety i fywyd cymdeithasol i gyrsiau a modiwlau, felly bydd gwybod beth rydych chi am ei ddarganfod am astudio yn Abertawe ymlaen llaw yn eich helpu i gael y gorau o'r digwyddiad. Mae rhai enghreifftiau yn cynnwys:  

  • Pa raddau neu bwyntiau UCAS sydd eu hangen arnaf? 
  • Pa fodiwlau y galla ddewis ohonynt? 
  • Pa opsiynau llety sydd ar gael imi yn y flwyddyn gyntaf? 
  • Pryd a sut ydw i'n gwneud cais am lety
  • Beth yw prif atyniadau Abertawe a'r ardal gyfagos
  • Pa gyfleusterau chwaraeon sydd ar gael ar y campws ac yn Abertawe
  • Pa gyfleoedd sydd ar gael i astudio dramor fel rhan o fy nghwrs?
  • Pa wasanaethau cymorth i fyfyrwyr sydd ar gael ym Mhrifysgol Abertawe?
  • Sut y byddwch chi'n fy helpu i drosglwyddo i fywyd prifysgol yn Abertawe? 

Cymerwch gip ar rai o'n tudalennau gwe   

Tra'ch bod chi yma, mae'n werth edrych o gwmpas ein gwefan i ddarganfod mwy am fywyd myfyrwyr yn Abertawe:

Yn y digwyddiad

students at computer

Sgwrsiwch â ni 

prif reswm rydyn ni yn y digwyddiad yw i ddweud popeth wrthych chi am fywyd yn Abertawe. Mae sgwrsio byw yn y digwyddiad yn seiliedig ar destun, felly bydd eich holl gwestiynau a baratowyd ymlaen llaw yn ddefnyddiol gan y gallwch eu copïo a'u gludo nhw mewn i'r sgwrs. 

Gwyliwch ein fideos  

Fel rhan o'n stondin, bydd gennym sawl fideo ar gael ichi eu gwylio, gan eich helpu i gael syniad o fywyd yn Abertawe. 
 
Lawrlwythwch ein prosbectws a’n canllaw astudio   

Byddwch hefyd yn gallu lawrlwytho ein prosbectws a'n canllaw astudiogan roi'r trosolwg perffaith i chi o bopeth y mae angen i chi ei wybod am astudio ym Mhrifysgol Abertawe. Yn y digwyddiadbydd gennych ‘fag’ y gallwch ychwanegu eitemau atogan ganiatáu ichi ychwanegu ein fideos a’n dogfennau at eich ‘bag’ ac yna gallwch eu lawrlwytho nhw nes ymlaen. 

Ar ôl y digwyddiad

two students at computer

Yn olafydych chi eisiau ffordd well fyth i ddarganfod mwy am fywyd fel myfyriwr ym Mhrifysgol Abertawe? 

Cadwch le ar un o'n diwrnodau agored