Ein lleoliad unigryw

Rhagoriaeth addysgu ac ymchwil, gydag ansawdd bywyd i'w chwennych

Yn dafliad carreg o ganol y ddinas, mae ein campws wrth y traeth, wedi'i amgylchynu gan barcdir aeddfed a gerddi botaneg, ac ar gyrion penrhyn hardd Gŵyr.  Mae myfyrwyr yn gyson yn ein rhoi ymhlith prifysgolion gorau'r DU am y profiad o astudio yma.

 

Pan fyddwch yn dewis astudio ym Mhrifysgol Abertawe, byddwch yn dod yn rhan o sefydliad uchelgeisiol a arweinir gan ymchwil a byddwch hefyd yn elwa o fyw mewn un o ranbarthau naturiol mwyaf prydferth y DU.  Nid yw’n syndod bod llawer o’n graddedigion yn dewis aros yma ymhell ar ôl gorffen astudio.

 

Y foment y byddwch yn cyrraedd, byddwch yn sylwi bod gwir ymdeimlad o gymuned, a byddwch yn cael yr holl fudd o fywyd dinas a lleoliad glan y môr.  Os dymunwch eich herio'ch hunain yn ddeallusol - a mwynhau bywyd yr un pryd - gall Prifysgol Abertawe fod yn ddewis da i chi.

Darllenwch ragor am ein lleoliad arbennig

Ein lleoliad unigryw