Gwybodaeth i athrawon a chynghorwyr

Cymorth Arbenigol

Gyda thros 20 mlynedd o brofiad o ddarparu cyfarwyddyd ynglŷn ag Addysg Uwch i ysgolion a cholegau y Deyrnas Unedig, mae tîm Recriwtio Myfyrwyr Prifysgol Abertawe yn un o'r mwyaf rhagweithiol y DU wrth helpu i baratoi darpar fyfyrwyr ar gyfer yr heriau, gwirioneddau a buddiannau o fywyd prifysgol. Mae'r tîm yn meddu ar enw da yn genedlaethol, wedi darparu HMS i athrawon ac yn cael ei gwahodd yn rheolaidd i gynnig sylwadau ar faterion yn amrywio o gyllid myfyrwyr i ddewis y cwrs prifysgol iawn.

Mae'n bosibl i drefnu ein holl gwasanaethau i weddu gyda'ch rhaglenni ysgol/coleg, neu ar gyfer nosweithiau rhieni. Mae pob gwasanaeth a gynigir mewn ysgolion a cholegau am ddim. Gall fod angen talu am weithgareddau dros nos ar y campws i dalu am lety ac arlwyaeth. Cysylltwch â ni i drafod y rhain.

Ceir mwy o wybodaeth ynglŷn â’r gwasanaethau rydym ni'n cynnig isod.

Cyflwyniadau Addysg Uwch

Darlithfa Campws y Bae
  • Pam dewis Addysg Uwch?
  • Dewis y cwrs a'r sefydliad cywir
  • Ceisiadau UCAS
  • Gweithdy Datganiad Personol
  • Paratoi ar gyfer Cyfweliadau UCAS
  • Cyllid Myfyrwyr
  • Bywyd Prifysgol - Y Gwirionedd!
  • Prifysgol Abertawe / Addysg Uwch yng Nghymru
  • Ysgrifennu tystlythyr UCAS (ar gyfer tiwtoriaid)

Ymweliadau

Bay Campus Engineering

Sut le yw'r Brifysgol? Cyfle i ddisgyblion ac athrawon ymweld â'r Brifysgol a chanfod mwy am fywyd Prifysgol. Yn cynnwys ymweliadau ag adrannau academaidd, teithiau tywys o amgylch y Brifysgol a chyflwyniad i wasanaethau'r Brifysgol.

Rydym hefyd yn cynnig ymweliadau i'ch coleg neu ysgol chi ar gyfer digwyddiadau megis Ffeiriau Addysg Uwch / Gyrfaoedd, nosweithiau rhieni, ffug gyfweliadau a nifer o ddigwyddiadau arall. Cysylltwch â ni er mwyn trafod sut allwn ni weithio gyda chi.

Darlith ar bwnc arbennig

Sesiwn Biowyddorau

Darlithoedd arbenigol gan academyddion pwync yn eich ysgol / goleg neu yn y Brifysgol. 

I gael mwy o wybodaeth ynglŷn â gweithgareddau allymestyn arall a gynigir gan y Brifysgol, gan gynnwys gweithgareddau pwnc penodol, ymwelwch ag abertawe.ac.uk/allymestyn

Cysylltu â ni

Abaty Singleton

Cysylltwch â ni er mwyn trafod eich anghenion ymhellach. 

Ebostiwch SRO@abertawe.ac.uk neu ffoniwch ni ar 01792 295784.