Derbyn penderfyniad terfynol ynghylch eich lle!

Derbyn penderfyniad terfynol ynghylch eich lle!

Os oes gennych gynnig Cadarn Amodol neu Yswiriant gennym ac rydych yn bodloni'r gofynion, byddwch yn cael eich derbyn yn awtomatig i'ch rhaglen (bydd eich statws yn newid i Yswiriant neu Gadarn Diamod). Peidiwch â ffonio'r Brifysgol oni bai eich bod wedi edrych ar statws eich cynnig ar-lein yn gyntaf. Os yw eich lle wedi'i gadarnhau, nid oes angen cysylltu â'r brifysgol hefyd. Caiff gwybodaeth yn eich croesawu i'r brifysgol ei hanfon atoch o fewn yr ychydig ddyddiau nesaf.

Os na lwyddoch i gael y graddau gofynnol yn eich arholiadau, byddwn yn ailystyried ein cynnig ym mis Awst ar sail eich gwir berfformiad a pherfformiad pobl eraill sy'n ymgeisio ar gyfer yr un raglen, ac mewn rhai achosion efallai y byddwn yn gallu cynnig lle i chi o hyd neu gynnig le ar raglen arall.  Byddwn yn anfon e-bost atoch ar ddiwrnod y canlyniadau i roi gwybod i chi os ydych yn y categori hwn.

 

Clirio

Os nad oes gennych gynnig i unrhyw le, byddwch yn gymwys ar gyfer Clirio yn awtomatig. Ewch i wefan UCAS am y cyngor diweddaraf ar ba gyrsiau sydd â llefydd ar gael drwy Glirio.