Y Broses Ymgeisio

Ar gyfer myfyrwyr o'r DU a'r UE

Rhaid gwneud pob cais am raddau israddedig llawn-amser a Diplomau Cenedlaethol Uwch drwy UCAS, Gwasanaeth Derbyn y Prifysgolion a'r Colegau. Dylech hefyd ddefnyddio UCAS os hoffech drosglwyddo o un brifysgol i brifysgol arall. Sylwer bod UCAS yn codi tâl ymgeisio o £24 am ddau i bump dewis o brifysgol, neu £14 am un dewis yn unig. Ceir rhagor o wybodaeth ar wefan UCAS.

Cofiwch

 • Gwnewch gais ar-lein yn www.ucas.ac.uk
 • Ein henw sefydliad a'n cod UCAS yw SWAN S93
 • Gellir gadael cod y campws yn wag oni bai eich bod yn gwneud cais am gyrsiau Nyrsio a leolir yn y Drindod, Caerfyrddin (B740 & B760) lle gallwch roi 'T'.
 • Y dyddiad cau ar gyfer cyrsiau'n dechrau yn 2018 yw 15 Ionawr 2018 heblaw am y cwrs Meddygaeth i Raddedigion sydd â dyddiad cau o 15 Hydref 2017
 • Gallwch gysylltu â ni yn admissions@abertawe.ac.uk, neu drwy ffonio +44 (0)1792 295111

Cael Cymorth

Mae UCAS wedi rhoi canllaw fideo ar sut i lenwi'r ffurflen gais ar wefan UCAStv.  Mae'ch datganiad personol o bwys mawr, gan ei fod yn dweud rhagor wrthym amdanoch fel unigolyn.

Mae'r ffynonellau canlynol yn gallu helpu hefyd:

 • Eich ysgol neu goleg
 • Os ydych yn fyfyriwr rhyngwladol gallwch gael cymorth gan eich Swyddfa Cyngor Prydeinig leol
 • Sut i wneud cais  (UCAS)
 • Mae UCAS hefyd yn cynnig cyngor i ymgeiswyr h?n yn ogystal â'r rhai sy'n gadael yr ysgol a'r coleg
 • Cynghorwyr gyrfaoedd
 • Tiwtoriaid DerbynLlenwi'ch ffurflen UCAS