Diweddariad ar raddau Safon Uwch a'ch lle ym Mhrifysgol Abertawe

18 Awst 2020

Yn dilyn tro pedol gan Lywodraethau Cymru a’r DU am ganlyniadau Safon Uwch, efallai’ch bod wedi drysu am beth mae hyn yn ei olygu am eich lle, neu am beth sydd angen i chi ei wneud os ydych dal am astudio yn Abertawe.

Gwerthfawrogwn pa mor heriol fu'r broses dderbyn eleni ac rydym yma i wneud ein gorau glas i gefnogi pob ymgeisydd. Rydym wedi nodi canllaw isod a byddwn yn parhau i ddiweddaru’r dudalen hon wrth i ni dderbyn rhagor o wybodaeth.

Os yw newidiadau i'ch canlyniadau arholiad wedi effeithio arnoch chi ac yr hoffech drafod eich opsiynau gydag un o'n cynghorwyr cyfeillgar, cysylltwch â ni.