Y Fagloriaeth Gymreig

Myfyrwyr Y Fagloriaeth Gymreig

Rydym yn croesawu ceisiadau gan fyfyrwyr Diploma Uwch y Fagloriaeth Gymreig gyda phynciau opsiynau perthnasol.

Gan gydnabod bod y cymhwyster yn baratoad ardderchog ar gyfer ein cynlluniau gradd, bydd ein cynigion yn cynnwys 120 o bwyntiau UCAS ar gyfer cwblhau Craidd y Fagloriaeth Gymreig.

Rydym hefyd yn croesawu amrywiaeth eang o gymwysterau eraill, megis y Fagloriaeth Ryngwladol neu Ewropeaidd, Diploma Uwch, BTEC, cwrs mynediad neu diploma. Cysylltwch â'r Swyddfa Dderbyn am wybodaeth bellach.