Myfyrwyr â Phroblemau Lles

Gall myfyrwyr ag anawsterau iechyd meddwl neu les dderbyn cymorth gan Wasanaeth Lles y Brifysgol.

Maent yn cynnig amrywiaeth o gymorth, er enghraifft:

•            Cwnsela

•            Sesiynau cymorth iechyd meddwl

•            Cymorth gyda chyflyrau'r sbectrwm awtistig

•            Mentora iechyd meddwl

•            Grŵp lles therapiwtig

•            Gwasanaeth presgripsiwn llyfrau hunangymorth

•            Grŵp myfyrdod

•            Sesiynau cymorth sgiliau bywyd

Mae rhagor o wybodaeth am y gwasanaethau sy'n cael eu cynnig gan y tîm Lles ar gael ar dudalennau gwe'r Gwasanaeth Lles.

Os hoffech gysylltu â'r tîm Lles, gallwch e-bostio wellbeing@abertawe.ac.uk neu ffonio 01792 295592.