Ffioedd Dysgu ar gyfer Myfyrwyr yr Undeb Ewropeaidd

Gwybodaeth bwysig am ffioedd dysgu

Cyfanswm eich ffioedd Dysgu yn 18/19 fydd £9000 y flwyddyn ond gall gynyddu yn y blynyddoedd dilynol o astudio yn unol â swm chwyddiant a bennir gan Lywodraeth Cymru. Os ydych yn astudio am eich gradd gyntaf ni fydd rhaid i chi dalu’r ffioedd dysgu ymlaen llaw, fel myfyriwr UE byddwch yn gymwys i gael:

  • benthyciad ffioedd dysgu y mae angen ei ad-dalu o £9,000
  • I gael gwybodaeth am ba help sydd ar gael tuag at eich costau byw cliciwch  yma

PWYSIG: Ni fydd myfyrwyr yn wynebu newidiadau yn nhelerau eu cyllid os bydd y DU yn gadael yr UE yn ystod eu cyfnod astudio

I gael rhagor o wybodaeth a gwybodaeth am sut i ymgeisio am gymorth myfyrwyr ewch i www.studentfinancewales.co.uk

Ar gyfer myfyrwyr cyfredol a ddechreuodd eu cwrs cyn 2018/19, bydd y ffioedd canlynol yn daladwy:-

  • Llawn amser safonol = £9000
  • Modiwlau cylchol = £750 am bob 10 credyd a wneir eilwaith
  • Blwyddyn mewn Diwydiant = £1800
  • Blwyddyn Dramor = £1350 

Sylwch, bydd myfyrwyr cyfredol (cyn 2018/19) yn parhau i fod yn gymwys am y grant ffi ddysgu (a osodwyd ar £4800 am raglen llawn amser safonol) yn ogystal â’r benthyciad ffi ddysgu. 

  • Sicrhewch eich bod yn rhoi’r costau Ffioedd Dysgu cywir ar eich cais Cyllid i Fyfyrwyr 18/19
  • I gael gwybodaeth am gofrestru ar gyfer 2018/19 ewch i’n tudalennau cofrestru israddedig