Ffioedd ar gyfer myfyrwyr rhan-amser

Ffioedd Dysgu

Bydd Ffioedd Dysgu ac argaeledd cyllid ar gyfer myfyrwyr israddedig rhan-amser yn amrywio yn ddibynnol ar eich blwyddyn garfan, eich rhaglen astudio a’ch lefel.

Am ragor o wybodaeth ar gost eich rhaglen ran-amser a pha gyllid allwch chi ymgeisio amdano yn 2018/19, cysylltwch â cyllidmyfyrwyr ym Mhrifysgol Abertawe.

Ewch hefyd i wefan Cyllid Myfyrwyr Cymru am wybodaeth gyfredol ar ddewisiadau cyllido, sut i ymgeisio a pha gymorth arall allai fod ar gael i ddysgwyr rhan-amser