Ymateb i Coronafeirws: cyngor a gwybodaeth ddiweddaraf

Cewch atebion i’ch cwestiynau a pharatowch ar gyfer y Brifysgol gyda'n digwyddiadau rhithwir newydd.

Wedi’u cynllunio ar gyfer myfyrwyr ym mlynyddoedd 11 i 13, byddwn yn cynnig sesiynau wythnosol i sicrhau bod gennych yr holl wybodaeth gymorth sydd ei hangen arnoch i gychwyn ar eich taith i’r Brifysgol. Bydd y sesiynau'n cynnwys cyflwyniadau byw gan staff a byddant yn rhoi cyfle i chi ateb unrhyw gwestiynau.

Byddwn hefyd yn cynnig sesiynau blasu pwnc, podlediadau a chyflwyniadau i'ch helpu chi i benderfynu pa gwrs a allai fod yn iawn i chi.

Rhiant / Gwarcheidwad / Athro / Cynghorydd - Mae’r sesiynau yma hefyd yn agored i chi pe byddech yn dymuno mynychu a dysgu mwy.

Gwiriwch y dudalen hon am y diweddariadau diweddaraf.

'Dyluniad graffeg o fyfyrwraig yn edrych mas dros y môr o'i ffenest ystafell wely

Pam Addysg Uwch?

Cynhelir y sesiwn hon yn wythnosol ar ddydd Llun am 3pm
Hyd: 1 awr

Mae'r sesiwn hon wedi'i hanelu at fyfyrwyr a hoffai ddarganfod mwy am fynd i'r brifysgol. Mae'n archwilio'r ystod eang o gyrsiau sydd ar gael i'w hastudio ac yn cynnig cyngor ar sut i ddewis beth i'w astudio yn y brifysgol. Bydd cyfle hefyd i ofyn i'n tîm unrhyw gwestiynau a allai fod gennych ynglŷn â mynd i'r brifysgol.

'Student standing in the library with a pile

Proses Ymgeisio UCAS

Cynhelir y sesiwn hon yn wythnosol ar ddydd Mawrth am 3pm
Hyd: 1 awr

Mae'r sesiwn hon wedi'i hanelu at fyfyrwyr sydd am ddechrau'r brifysgol ym mis Medi 2021 ac mae'n gyflwyniad i bob agwedd ar y broses ymgeisio. Bydd cyfle hefyd i ofyn i'n tîm unrhyw gwestiynau a allai fod gennych am wneud cais i'r brifysgol.

'Students sat on the beach

Cyngor Datganiad Personol

Cynhelir y sesiwn hon yn wythnosol ar ddydd Mercher am 3pm
Hyd: 1 awr

Mae'r sesiwn hon yn trafod yr hyn y mae tiwtoriaid derbyn yn chwilio amdano mewn datganiad personol, camgymeriadau cyffredin i'w hosgoi a sut y gallwch wneud y gorau o'ch cryfderau a'ch profiadau. Bydd cyfle hefyd i ofyn i'n tîm unrhyw gwestiynau a allai fod gennych am ysgrifennu eich datganiad personol.

'Students sat on the terrace at Varsity Shield Presentation

Bywyd Myfyrwyr yn y brifysgol

Cynhelir y sesiwn hon yn wythnosol ar ddydd Iau am 3pm
Hyd: 30 munud

Mae'r sesiwn hon yn rhoi persbectif gonest i fyfyrwyr sy'n ymdrin â phob agwedd ar fywyd myfyriwr gan gynnwys bywyd academaidd, bywyd cymdeithasol, rheoli amser a gwaith â thâl neu wirfoddoli.

'Student standing in the library with a pile

Proses Ymgeisio ac Ysgrifennu Datganiad Personol (Sesiwn Cymraeg)

Dydd Mercher, Medi 23ain am 2pm yn unig
Hyd: 1 awr

Mae'r sesiwn hon wedi'i hanelu at fyfyrwyr sydd am ddechrau'r brifysgol ym mis Medi 2021 ac mae'n gyflwyniad i bob agwedd ar y broses ymgeisio. Bydd y sesiwn hefydyn trafod yr hyn y mae tiwtoriaid derbyn yn chwilio amdano mewn datganiad personol, camgymeriadau cyffredin i'w hosgoi a sut y gallwch wneud y gorau o'ch cryfderau a'ch profiadau.

Nodwch ein bod yn cyfyngu eich sain a'ch fideo yn ystod y sesiynau fel y gallwch wrando ar y siaradwr yn ystod cyflwyniadau. Gallwch ofyn cwestiynau gan ddefnyddio'r swyddogaeth sgwrsio ar ddiwedd y cyflwyniad.

Adnoddau dysgu defnyddiol ar gyfer darpar fyfyrwyr israddedig

'Students sat on the terrace at Varsity Shield Presentation

Pam Dewis Addysg Uwch a Bywyd Myfyrwyr (Sesiwn Cymraeg)

Dydd Mercher 9fed Medi am 2pm yn unig
Hyd: 1 awr

Mae'r sesiwn hon yn gyfle i ddysgu am y ddarpariaeth eang a chyffrous sydd ar gael i fyfyrwyr sy’n dymuno astudio trwy gyfrwng y Gymraeg ynghyd â’r ysgoloriaethau i fyfyrwyr sy’n dewis astudio trwy’r Gymraeg. Bydd cyfle i ddysgu am gangen y Coleg Cymraeg, cyfleoedd i gymdeithasu trwy gyfrwng y Gymraeg a bod yn rhan o’r gymuned gref o siaradwyr Cymraeg sydd yn Abertawe.