Clirio ac Addasu UCAS 2018

Disgwylir nifer gyfyngedig o lefydd gwag ar gyfer ymgeiswyr Hwyr, Clirio ac Addasu 2018 ar nifer o raglenni.  Gall gofynion mynediad amrywio o’r rhai a nodir isod.  Am yr wybodaeth ddiweddaraf ar lefydd gwag ac ymgeisio drwy Glirio ac Addasu, ewch i'n tudalennau Clirio ac Addasu 2018.

Trosolwg Cwrs

Bydd ein gradd mewn Geneteg yn eich helpu i ddeall blociau adeiladu bywyd, wrth eich paratoi ar gyfer gyrfa mewn:
• Ffarmacoleg
• Gwyddor Fforensig
• Esblygiad neu Feddygaeth
O ganlyniad i ddilyniannu genomau cyfan llawer o rywogaethau, mae pwysigrwydd geneteg yn tyfu'n gyflym. Mae'r un egwyddorion genetig yn wir am y bod dynol, anifeiliaid, planhigion, a micro-organebau megis bacteria. Mae hyn yn sicrhau hyblygrwydd i raddedigion geneteg o ran cyflogaeth yn y dyfodol. Mae meysydd lle mae geneteg yn bwysig yn cynnwys datblygu cemegau fferyllol, gwyddor fforensig, trin clefydau, astudio esblygiad a chadwraeth bioamrywiaet

Nodweddion Allweddol

Bydd y radd hon yn:

  • eich paratoi ar gyfer rôl mewn amrywiaeth eang o broffesiynau, gan gynnwys y diwydiant fferyllol, gwyddor fforensig a bioleg gadwraeth;
  • rhoi profiad i chi o dechnegau dadansoddi mynegiadau genynnol, rhyngweithiadau protein, strwythur DNA a niwed i DNA, dadansoddi delweddau biofoleciwlau a chelloedd, a dulliau dadansoddi cyfrifiadurol uwch;
  • eich paratoi ar gyfer hyfforddiant i raddedigion i fod yn feddyg, yn ddeintydd neu’n athro, neu ar gyfer ymchwil ôl-raddedig neu ddoethurol;
  • dysgu sgiliau trosglwyddadwy i chi, gan gynnwys gwaith tîm, cyfathrebu, cyflwyno, datrys problemau a dadansoddi.

Yn y flwyddyn olaf byddwch yn cwblhau prosiect ymchwil dan arweiniad gwyddonydd ymchwil proffesiynol. Drwy weithio fel ymchwilydd annibynnol, byddwch yn datblygu sgiliau rheoli prosiect effeithiol ac yn derbyn hyfforddiant i ddylunio arbrofion a chynllunio rhaglenni gwaith.

Am ragor o wybodaeth, darllenwch e-lyfryn y rhaglenni MSci Geneteg

Modiwlau

Ymwadiad: Gall opsiynau dethol modiwlau yn newid.

Blwyddyn 1 (Lefel 4)

FHEQ 4 Undergraduate / HECert

Mae myfyrwyr yn dewis 120 o gredydau o'r opsiynau canlynol:

Modiwlau Gorfodol
Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r Modiwl
PM-127Semester 2 (Jan-Jun Taught)10Energy and Metabolism: The Reactions of Life
PM-131Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Chemistry of Life
PM-134Semester 2 (Jan-Jun Taught)10Microbiology
PM-139Semester 2 (Jan-Jun Taught)10Human Physiology I
Modiwlau Opsiynol
Year 1 MSci Genetics compulsory modules with Welsh Language options 

Dewiswch Yn union 10 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

NODER :You must choose ONE of the following modules.

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
PM-120Semester 1 and Semester 2 (Sep-Jun Taught)10Genetic Analysis IThis is the English Language version of PM-120 and should be selected if you do not wish to study a minimum of 5 credits of the module through the medium of Welsh.
PM-120CSemester 1 and Semester 2 (Sep-Jun Taught)10Dadansoddiad Geneteg 1Mae hon fersiwn cyfrwng Cymraeg o fodiwl PM-120, a ddylai gael ei ddewis os ydych yn dymuno astudio lleiafswm o 5 credyd o’r modiwl hon drwy gyfrwng y Gymraeg.
AND
 

Dewiswch Yn union 10 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

NODER :You must choose ONE of the following modules.

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
PM-132Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Eukaryotic Cell BiologyThis is the English Language version of PM-132
PM-132CSemester 1 (Sep-Jan Taught)10Bioleg Celloedd EwcaryotigMae hon fersiwn cyfrwng Cymraeg o fodiwl PM-132
AND
 

Dewiswch Yn union 20 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

NODER :You must choose ONE of the following modules.

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
PM-133Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Evolutionary and Molecular GeneticsThis is the English Language version of PM-133
PM-133CSemester 1 (Sep-Jan Taught)20Geneteg Esblygiadol a MolecwlaiddMae hon fersiwn cyfrwng Cymraeg o fodiwl PM-133
AND

Blwyddyn 2 (Lefel 5)

FHEQ 5 Undergraduate / HEDip

Mae myfyrwyr yn dewis 120 o gredydau o'r opsiynau canlynol:

Modiwlau Gorfodol
Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r Modiwl
PM-226Semester 2 (Jan-Jun Taught)10Human and Medical Genetics
PM-251Semester 2 (Jan-Jun Taught)20Microbial Molecular Genetics
PM-252Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Molecular Evolution
Modiwlau Opsiynol
Year 2 MSci Genetics compulsory modules with Welsh Language options 

Dewiswch Yn union 10 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

NODER :You must select ONE of the following modules.

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
PM-200Semester 1 and Semester 2 (Sep-Jun Taught)10Genetic Analysis IIThis is the English Language version of PM-200
PM-200CSemester 1 and Semester 2 (Sep-Jun Taught)10Dadansoddiad Geneteg IIMae hon fersiwn cyfrwng Cymraeg o fodiwl PM-200
AND
 

Dewiswch Yn union 10 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

NODER :You must select ONE of the following modules.

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
PM-238Semester 2 (Jan-Jun Taught)10BiostatisticsThis is the English Language version of PM-238
PM-238CSemester 2 (Jan-Jun Taught)10Ystadegau BiolegolMae hon fersiwn cyfrwng Cymraeg o fodiwl PM-238
AND
 

Dewiswch Yn union 30 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

NODER :You must choose ONE of the following modules.

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
PM-253Semester 1 (Sep-Jan Taught)30Techniques in Molecular BiologyThis is the English Language version of PM-253
PM-253CSemester 1 (Sep-Jan Taught)30Technegau Bioleg FoleciwlaiddMae hon fersiwn cyfrwng Cymraeg o fodiwl PM-253
AND
Year 2 MSci Genetics optional modules 

Dewiswch Yn union 30 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

NODER :You must choose THREE of the following optional modules.

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
PM-240Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Carbohydrate Metabolism and Glycobiology
PM-243Semester 2 (Jan-Jun Taught)10Clinical Biochemistry & Physiology
PM-245Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Metabolic Regulation: Enzymes & Signal Transduction
PM-248Semester 2 (Jan-Jun Taught)10Amino acids, lipids and steroids
PM-249Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Human Immunology
PM-250Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Infectious Disease and ParasitologyIf you select PM-250 then you MUST also take PM-249 which is a pre-requisite.

Blwyddyn 3 (Lefel 6)

FHEQ 6 Undergraduate / Honours

Mae myfyrwyr yn dewis 120 o gredydau o'r opsiynau canlynol:

Modiwlau Gorfodol
Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r Modiwl
PM-314Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Biotechnology & Protein Engineering
PM-315Semester 1 and Semester 2 (Sep-Jun Taught)20Genetic Analysis III
PM-345Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Bioinformatics: From sequence to Function
PM-357Semester 2 (Jan-Jun Taught)30Biomedical Laboratory Techniques
Modiwlau Opsiynol
Year 3 MSci Genetics optional modules 

Dewiswch Yn union 50 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

NODER :You must choose FIVE of the following modules.

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
PM-300Semester 2 (Jan-Jun Taught)10Medical Genetics
PM-308Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Animal Development
PM-316Semester 2 (Jan-Jun Taught)10Genetic Toxicology
PM-317Semester 2 (Jan-Jun Taught)10Genetics of Cancer
PM-330Semester 2 (Jan-Jun Taught)10Nucleic acids: components, metabolism and modification
PM-331Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Membrane Trafficking
PM-347Semester 2 (Jan-Jun Taught)10Human ImmunopathologyPM-347 has a pre-requisite of PM-249; if you have not taken PM-249 then you cannot choose PM-347.

Disgrifiad

Yn ystod pob blwyddyn o'ch gradd, bydd rhaid i chi astudio 120 credyd, yn cynnwys modiwlau gorfodol a dewisol. Mae'r Ysgol Feddygaeth yn cynnig rhaglenni gradd mewn Biogemeg, Biogemeg Feddygol, Geneteg, Geneteg Feddygol, a chydanrhydedd mewn Biogemeg a Geneteg. I gymharu beth allech ei astudio ar y pum llwybr hyn, cliciwch ar Modiwlau sydd ar gael yn 17-18 i agor taenlen yn dangos y modiwlau sydd ar gael.

(Os lawrlwythwch y daenlen Excel hon a'i chadw ar eich cyfrifiadur, cewch glicio ar deitl pob modiwl yn yr ail golofn, a chyhyd â bod gennych gysylltiad â'r rhyngrwyd, dylech weld rhagor o fanylion o'r catalog modiwlau. Mae'n bosib na fydd y dolenni ar y daenlen yn gweithio ar eich porwr, gan ddibynnu ar y gosodiadau, nac ychwaith o iPad, iPhone, Android etc.)

Gofynion Mynediad

Cynnig arferol fyddai AAB Safon Uwch [neu raddau cyfwerth ar gyfer cymwysterau eraill: 136 o bwyntiau tariff UCAS].

Rhaid bod gennych radd dda mewn Bioleg. Mae pwnc gwyddoniaeth arall, megis Cemeg, yn ddymunol.

Byddai angen o leiaf gradd B Safon Uwch mewn Bioleg ar fyfyrwyr sy'n astudio cymwysterau BTEC, yn ogystal â DD mewn Diploma Cyfrannol BTEC (12 uned).

Bagloriaeth Ryngwladol (IB): 34 (gan gynnwys graddau HL da mewn Cemeg a Bioleg).

Rydym yn gwneud cynigion unigol yn dibynnu ar eich amgylchiadau ar ôl darllen y datganiad personol a'r geirda yn eich ffurflen UCAS.

Gofynion mynediad ar gyfer Myfyrwyr Rhyngwladol.

Ffioedd Dysgu

Y ffioedd dysgu blynyddol ar gyfer blwyddyn academaidd 2019/20 fydd:

D.U./U.E. Rhyngwladol
MSci (Hons) Llawn-amser £9,000 £17,950

Gellir codi ffioedd myfyrwyr Israddedig y DU/UE llawn amser yn chwyddiannol mewn blynyddoedd astudio i ddod. Penderfynir ar y swm gan Lywodraeth Cymru.

Bydd ffioedd ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol Israddedig yn cynyddu 3% ar gyfer pob blwyddyn ddilynol o astudio.

Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am ffioedd a sut i dalu ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Efallai y byddwch yn gymwys i gael arian i helpu i gefnogi eich astudiaethau. I gael gwybod am ysgoloriaethau, bwrsariaethau a chyfleoedd cyllido eraill sydd ar gael, ewch i dudalen ysgoloriaethau a bwrsariaethau'r Brifysgol.

Myfyrwyr presennol: Mae gwybodaeth bellach am eich costau ffioedd ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Costau Ychwanegol

Nid yw’r ffioedd dysgu’n talu am gostau prynu llyfrau neu nwyddau ysgrifennu, argraffu, rhwymo traethawd ymchwil na llungopïo.

Nid oes costau ychwanegol gorfodol wedi’u nodi ar gyfer y cwrs hwn.

MSci a BSc - beth yw'r gwahaniaeth?

Mae'r cwrs MSci pedair blynedd yn radd israddedig uwch, sy’n ychwanegu blwyddyn arall yn canolbwyntio ar ymchwil i'n graddau BSc tair blynedd. Bydd y rhan fwyaf o dair blynedd gyntaf y crysiau hyn yr un fath, ond mae'r MSci yn cynnig hyfforddiant arbenigol mewn ystod eang o dechnegau labordy yn ystod y drydedd flwyddyn fel paratoad ar gyfer prosiect ymchwil dwys blwyddyn o hyd  yn ystod y bedwaredd flwyddyn.

Darpariaeth iaith Gymraeg

Caiff myfyrwyr y cyfle i astudio un modiwl 50credyd ym mhob blwyddyn drwy gyfrwng y Gymraeg - Meddyg fel Gweithiwr Proffesiynnol 1-4.

Mae darpariaeth Cymraeg o fewn y modiwl hwn yn cynnwys

  • Mentor Academaidd sy'n siarad Cymraeg
  • Sesiynnau tiwtora Cymraeg
  • Lleoliadau clinigol gydag ymarferwr sydd yn siarad Cymraeg
  • Lleoliadau clinigol mewn ardaloedd sydd â chanran uchel o siaradwyr Cymraeg
  • Cyfle i gwblhau prosiectau hir Astudiaeth Teuluol, Byw gyda Diagnosis a Datblygu Ymarfer Proffesiynnol drwy'r Gymraeg. 

Mae'r Ysgol Feddygaeth yn ymrwymedig i barhau i ddatblygu cyfleoedd i fyfyrwyr meddygol astudio a defnyddio eu Cymraeg ar y cwrs.

Gall darpar fyfyrwyr wneud cais i gael eu cyfweld drwy gyfrwng y Gymraeg.

Mae myfyrwyr sydd yn dewis astudio o leiaf 40credyd y flwyddyn drwy gyfrwng y Gymraeg yn gymwys i ymgeisio am Ysgoloriaeth Cymhelliant gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol - dyddiad cau ym Mis Mai. 

Mae Academi Hywel Teifi yn cynnig ysgoloriaeth mewnol o £300 y flwyddyn i fyfyrwyr sydd yn dewis astudio o leiaf 40credyd y flwyddyn yn Gymraeg, neu fwrsariaeth o £100 y flwyddyn i fyfyrwyr sydd yn dewis astudio o leiaf 5credyd y flwyddyn yn Gymraeg. Mae modd ymgeisio am rhain yn flynyddol ar ddechrau tymor yr Hydref.

Bydd cyfle i'r rheiny sydd methu siarad Cymraeg ddilyn ein cyrsiau Cymraeg ar gyfer Meddygaeth 1 + 2. Mae'r cyrsiau unigryw yma wedi eu creu ar y cyd gyda'r ganolfan Dysgu Cymraeg - Bae Abertawe , gyda'r bwriad o gylflwyno gwersi Cymraeg sylfaenol ar gyfer cyd-destun gofal iechyd.

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â Dr Heledd Iago - h.f.iago@abertawe.ac.uk 

Cyfleoedd Ariannu

Cliciwch yma i ddysgu rhagor o am ffioedd ac ariannu.

Ymwadiad Rhaglen

Darllenwch yr Ymwadiad Gwybodaeth am y Rhaglen Radd

Ewch ar daith o'n cyfleusterau