Ysgol Feddygaeth

Clirio ac Addasu UCAS 2018

Disgwylir nifer gyfyngedig o lefydd gwag ar gyfer ymgeiswyr Hwyr, Clirio ac Addasu 2018 ar nifer o raglenni.  Gall gofynion mynediad amrywio o’r rhai a nodir isod.  Am yr wybodaeth ddiweddaraf ar lefydd gwag ac ymgeisio drwy Glirio ac Addasu, ewch i'n tudalennau Clirio ac Addasu 2018.

A wyddoch chi?

Mae'r Ysgol Feddygaeth yn cynnig ystod o raglenni israddedig, gan arbenigo yn y Gwyddorau Meddygol, Biogemeg a Geneteg, wedi'u cyflwyno yn yr Amgylchedd Ymchwil gorau'n y Deyrnas Unedig.

Llwybrau i Feddygaeth

Gwarentir cyfweliad i fyfyrwyr Geneteg Feddygol, Biogemeg Feddygol a'r Gwyddorau Meddygol Cymhwysol rhaglen Meddygaeth i Raddedigion Ysgol Feddygaeth Prifysgol Abertawe, cyhyd â'u bod wedi dewis y llwybr priodol, wedi perfformio'n foddhaol drwy gydol eu hastudiaethau ac yn bodloni'r meini prawf mynediad gofynnol.

Ewch ar daith o'n cyfleusterau
Cyrsiau yn dod yn fuan…