Rheoli Busnes (Rheoli Adnoddau Dynol) gyda Blwyddyn Sylfaen, BSc (Hons)