Rheoli Busnes (e-Fusnes) gyda Blwyddyn Sylfaen, BSc (Hons)