Economeg a Busnes gyda Blwyddyn Sylfaen, BSc (Hons)