Clirio ac Addasu UCAS 2018

Disgwylir nifer gyfyngedig o lefydd gwag ar gyfer ymgeiswyr Hwyr, Clirio ac Addasu 2018 ar nifer o raglenni.  Gall gofynion mynediad amrywio o’r rhai a nodir isod.  Am yr wybodaeth ddiweddaraf ar lefydd gwag ac ymgeisio drwy Glirio ac Addasu, ewch i'n tudalennau Clirio ac Addasu 2018.

Trosolwg Cwrs

Ein BSc Rheoli Busnes yw'r rhaglen fwyaf a mwyaf sefydledig yn yr Ysgol Reolaeth. Bydd yn eich galluogi i feithrin amrywiaeth eang o arbenigeddau mewn agweddau ar fusnes a rheoli (megis marchnata, rheoli gweithrediadau, cyllid, cyfrifyddu, strategaeth a rheoli adnoddau dynol), yn ogystal â chynnig ystod o fodiwlau arbenigol, blaengar, dewisol. Mae'r radd hon yn ddelfrydol i'r myfyriwr sy'n awyddus i ragori a chyrraedd lefel uchaf ymarfer rheoli busnes byd-eang.

Nodweddion Allweddol

 • Un o'r 15 cwrs gorau yn y DU o ran Boddhad â'r Cwrs (Canllaw i Brifysgolion The Guardian 2018)
 • Un o'r 5 gorau yn y DU o ran Gwerth Ychwanegol (Canllaw i Brifysgolion The Guardian 2018)
 • Addysgir ein holl fodiwlau gan ein cyfadran o'r radd flaenaf sydd ag amrediad o wybodaeth ddiwydiannol ac academaidd
 • Prifysgol Abertawe sydd ar y brig yng Nghymru o ran effaith sy'n arwain y ffordd yn fyd-eang – 60% ar lefel 4-seren (REF, 2014)
 • Cyfle i fynd ar leoliad gwaith yn y fersiynau tair blynedd (wythnos unigol neu interniaeth yn yr haf) a phedair blynedd (blwyddyn ym myd diwydiant)
 • Roedd 85.6% o raddedigion Prifysgol Abertawe naill ai mewn swydd lefel broffesiynol neu astudiaethau pellach chwe mis ar ôl graddio ym mis Gorffennaf 2017 (DLHE 2016/17)
 • Amser cyswllt uchel – mae'r modiwlau'n cynnwys darlith (mewn dosbarthiadau o 150 o fyfyrwyr ar y mwyaf) a seminar/tiwtorial (mewn dosbarthiadau o 30 o fyfyrwyr ar y mwyaf) bob wythnos. A oes gennych ddiddordeb yn ein hadeiladau a'n darpariaethau? Cymerwch gipolwg arnynt yma
 • Ysgoloriaethau ar gael i fyfyrwyr rhagorol – am ragor o fanylion, cliciwch yma

Modiwlau

Ymwadiad: Gall opsiynau dethol modiwlau yn newid.

BSc 3 Blwyddyn Full-time

Blwyddyn 1 (Lefel 4)

FHEQ 4 Undergraduate / HECert
Modiwlau Gorfodol
Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r Modiwl
MN-1003Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Accounting for Business
MN-1006Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Managing People
MN-1016Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Marketing
MN-1017Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Essential Analytic Skills for Business
MN-1501Semester 2 (Jan-Jun Taught)15Finance for Business
MN-1517Semester 2 (Jan-Jun Taught)15Personal Skills Development for Business
MN-1518Semester 2 (Jan-Jun Taught)15Operations Management
MN-1520Semester 2 (Jan-Jun Taught)15The Global Context of Organisation

Blwyddyn 2 (Lefel 5)

FHEQ 5 Undergraduate / HEDip

Mae myfyrwyr yn dewis 120 o gredydau o'r opsiynau canlynol:

Modiwlau Gorfodol
Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r Modiwl
MN-2040Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Strategic Analysis
Modiwlau Opsiynol
Semester 1 

Dewiswch Yn union 45 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

NODER :Students should select 45 credits from the following list for Semester 1. Optional modules will be offered subject to demand, availability and timetable constraints. Students should note and check BEFORE selecting whether modules have any special requirements, such as pre-requisites, co-requisites or incompatibles. NOTE: Pre-reqs need to have been taken in a previous year and co-reqs have to be selected in the current year

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
MN-2003Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Corporate Governance and Ethics
MN-2004Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Corporate Finance 1
MN-2007Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Strategic Marketing Planning
MN-2008Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Digital MarketingPre-reqs: MN-1016 Marketing or MN-1505 Marketing or MN-1007 Marketing and Strategy
MN-2009Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Change Management (with Fujitsu)
MN-2010Semester 1 (Sep-Jan Taught)15International Marketing
MN-2011Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Information Systems
MN-2013Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Organisational Behaviour
MN-2017Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Management Science 1
MN-2021Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Micro-economics 2Students must have completed one of the following pre-reqs: MN-1015 or MN-1014 or MN-1511 or MN-1519
MN-2023Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Economic History and Industrial Development
MN-2029Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Environmental and Resource EconomicsStudents must have completed one of the following pre-reqs: MN-1011 or MN-1015 or MN-1014 or MN-1511 or MN-1519
MN-2031Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Principles of Financial AccountingStudents must have completed one of the following pre-reqs: MN-1003 or MN-1515
MN-2035Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Global Business Environment: International Political Economy
MN-2054Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Business PlanningCo-requisite module for MN-2559 and needs to be taken and passed in order to proceed to TB2 module
MN-2055Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Theory of Entrepreneurship and Small Business Management
MN-2058Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Contemporary Issues in Tourism
MN-2059Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Marketing Places
MN-2060Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Business and Employment Law
MN-N001Semester 1 (Sep-Jan Taught)0English for Management 1This is a non-credit bearing module aimed at School of Management Students whose first language is not English and who wish to improve their English language skills.
AND
Semester 2 

Dewiswch Yn union 60 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

NODER :There are no compulsory modules in TB2 of Level 5 on this programme. Students should select 60 credits from the following list for Semester 2. Optional modules will be offered subject to demand, availability and timetable constraints. Students should note and check BEFORE selecting whether modules have any special requirements, such as pre-requisites, co-requisites or incompatibles. NOTE: Pre-reqs need to have been taken in a previous year and co-reqs have to be selected in the current year

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
MN-2502Semester 2 (Jan-Jun Taught)15Financial Markets and Institutions
MN-2505Semester 2 (Jan-Jun Taught)15Investments: Assets; Equities and Bonds
MN-2506Semester 2 (Jan-Jun Taught)15Maths 2 for BusinessOnly available to Business students. This module is not available for students who have previously undertaken MN-1002 or MN-1012 (A&F and Economics)
MN-2508Semester 2 (Jan-Jun Taught)15Human Resource Management
MN-2509Semester 2 (Jan-Jun Taught)15Management Consulting 1
MN-2510Semester 2 (Jan-Jun Taught)15Consumer Behaviour
MN-2511Semester 2 (Jan-Jun Taught)15International Business
MN-2513Semester 2 (Jan-Jun Taught)15Supply Chain Management
MN-2514Semester 2 (Jan-Jun Taught)15Business Information Systems
MN-2517Semester 2 (Jan-Jun Taught)15Statistics 2 for BusinessOnly available to Business students. This module is not available for students who have previously undertaken MN-1012 or MN-1503 (A&F and Economics). Students must have previously completed MN-1017
MN-2518Semester 2 (Jan-Jun Taught)15e-Business
MN-2520Semester 2 (Jan-Jun Taught)15Business Analytics
MN-2522Semester 2 (Jan-Jun Taught)15Social Marketing
MN-2527Semester 2 (Jan-Jun Taught)15Macro-economics 2Students must have completed one of the following pre-reqs: MN-1014 or MN-1015 or or MN-1519 or MN-1511
MN-2529Semester 2 (Jan-Jun Taught)15European Economic IntegrationStudents wishing to select this module will need to have also selected MN-2021 Micro-economics 1 as a co-requisite module.
MN-2530Semester 2 (Jan-Jun Taught)15Economic PolicyStudents must have completed one of the following pre-reqs: MN-1014 or MN-1015 or MN-1511 or MN-1519
MN-2534Semester 2 (Jan-Jun Taught)15Principles of Management AccountingThis module is not available to A&F students.
MN-2544Semester 2 (Jan-Jun Taught)15Economic DevelopmentStudents must have completed one of the following pre-reqs: MN-1014 or MN-1015 or MN-1511 or MN-1512 or MN-1519
MN-2549Semester 2 (Jan-Jun Taught)15Decision Analysis
MN-2551Semester 2 (Jan-Jun Taught)15Social Aspects of Organisation
MN-2559Semester 2 (Jan-Jun Taught)30Applied EntrepreneurshipStudents must have also selected and passed MN-2054 in order to proceed to this module.
MN-2562Semester 2 (Jan-Jun Taught)15Managerial EconomicsPre-reqs: MN-1011 or MN-1014 or MN-1015 or MN-1511 or MN-1519
MN-2563Semester 2 (Jan-Jun Taught)15Entrepreneurship for Tourism Experiences
MN-2564Semester 2 (Jan-Jun Taught)15Tourism in Practice
MN-N002Semester 2 (Jan-Jun Taught)0English for Management 2Students must have completed MN-N001 or MN-N003 English for Management 1 in order to select this module.
MN-N003Semester 2 (Jan-Jun Taught)0English for Management 1 (TB2)This is a non-credit bearing module aimed at School of Management Students whose first language is not English and who wish to improve their English language skills (repeat of MN-N001 taught in TB1)

Blwyddyn 3 (Lefel 6)

FHEQ 6 Undergraduate / Honours

Mae myfyrwyr yn dewis 120 o gredydau o'r opsiynau canlynol:

Modiwlau Gorfodol
Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r Modiwl
MN-3000Semester 1 and Semester 2 (Sep-Jun Taught)30Final Year Project
Modiwlau Opsiynol
Semester 1 

Dewiswch Yn union 45 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

NODER :Students need to select exactly 45 credits from the following list for Semester 1. Optional modules will be offered subject to demand, availability and timetable constraints. Students should note and check BEFORE selecting whether modules have any special requirements, such as pre-requisites, co-requisites or incompatibles. NOTE: Pre-reqs need to have been taken in a previous year and co-reqs have to be selected in the current year.

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
MN-3002Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Financial Market EfficiencyStudents must have completed one of the following pre-reqs: MN-1503 or MN-1012 or MN-2517
MN-3004Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Investment BankingStudents must have completed one of the following pre-reqs: MN-2004
MN-3005Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Financial ServicesStudents must have completed one of the following pre-reqs: MN-2004
MN-3012Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Marketing Research
MN-3013Semester 1 (Sep-Jan Taught)15International Human Resource Management
MN-3014Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Marketing Communications
MN-3015Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Power and Organisation
MN-3016Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Innovation Management
MN-3018Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Sales and Sales Force Management
MN-3019Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Project ManagementNot available to students who have previously undertaken MN-2014 Project Management
MN-3022Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Pioneers of Entrepreneurship 1
MN-3023Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Lean Operations
MN-3024Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Data Mining
MN-3026Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Application Development
MN-3031Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Labour EconomicsStudents must have previously completed MN-2021 in order to select this module. Non-req: MN-2546
MN-3035Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Monetary Economics 1Pre-reqs: MN-2021 AND MN-2527.
MN-3042Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Global Shift: Globalization and Transnational Corporations
MN-3047Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Strategic Implementation
MN-3048Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Advanced Economic AnalysisPre-reqs: MN-2021 AND MN-2527.
MN-3055Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Rheoli Prosiectau (Project Management)Co-taught with MN-3019 and allows students to have seminars through the medium of Welsh.
MN-3057Semester 1 (Sep-Jan Taught)15International Economic PolicyPre-reqs: MN-2021 AND MN-2527.
MN-N001Semester 1 (Sep-Jan Taught)0English for Management 1This is a non-credit bearing module aimed at School of Management Students whose first language is not English and who wish to improve their English language skills.
AND
Semester 2 

Dewiswch Yn union 45 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

NODER :Students have to select exactly 45 credits from the following list for Semester 2. Optional modules will be offered subject to demand, availability and timetable constraints. Students should note and check BEFORE selecting whether modules have any special requirements, such as pre-requisites, co-requisites or incompatibles. NOTE: Pre-reqs need to have been taken in a previous year and co-reqs have to be selected in the current year

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
MN-3501Semester 2 (Jan-Jun Taught)15Financial EconomicsStudents must have completed one of the following pre-reqs: MN-2004 or MN-1509 or MN-2028 or MN-2057. NOTE: This module requires a high level of mathematical ability
MN-3502Semester 2 (Jan-Jun Taught)15Auditing 2Students can only select this module if they have previously completed and passed MN-2548
MN-3503Semester 2 (Jan-Jun Taught)15Financial Innovation and Risk ManagementStudents must have completed one of the following pre-reqs: MN-2004
MN-3505Semester 2 (Jan-Jun Taught)15Asset ManagementStudents must have completed one of the following pre-reqs: MN-2004
MN-3506Semester 2 (Jan-Jun Taught)15Derivatives and Risk ManagementStudents must have completed one of the following pre-reqs: MN-2004
MN-3507Semester 2 (Jan-Jun Taught)15Risk Management in BankingStudents must have completed one of the following pre-reqs: MN-2004
MN-3512Semester 2 (Jan-Jun Taught)15Business EthicsThis module cannot be taken with either MN-3517 or MN-3516.
MN-3513Semester 2 (Jan-Jun Taught)15Leadership
MN-3516Semester 2 (Jan-Jun Taught)15Marketing EthicsThis module cannot be taken with either MN-3517 or MN-3512.
MN-3517Semester 2 (Jan-Jun Taught)15Corporate Social ResponsibilityThis module cannot be taken with either MN-3512 or MN-3516.
MN-3519Semester 2 (Jan-Jun Taught)15Information Technology Service Management
MN-3521Semester 2 (Jan-Jun Taught)15International Standards
MN-3522Semester 2 (Jan-Jun Taught)15Environmental Management for Business
MN-3526Semester 2 (Jan-Jun Taught)15Spreadsheets and Databases for Business AnalysisStudents cannot select this module if they have previously completed MN-2523
MN-3531Semester 2 (Jan-Jun Taught)15Public ChoiceStudents must have previously completed MN-2021 in order to select this module.
MN-3533Semester 2 (Jan-Jun Taught)15Economies of the Middle and Far East
MN-3534Semester 2 (Jan-Jun Taught)15Monetary Economics 2To select this module, student must also have selected MN-3035 in TB1
MN-3542Semester 2 (Jan-Jun Taught)15Business and Employment LawNon-reqs: MN-2504 or MN-2519
MN-3551Semester 2 (Jan-Jun Taught)15Law of International Corporate Governance
MN-3553Semester 2 (Jan-Jun Taught)15Sales and Personal Selling
MN-3555Semester 2 (Jan-Jun Taught)15Forensic Accounting
MN-3561Semester 2 (Jan-Jun Taught)15Social Media MarketingStudents must have previously completed MN-2008 in order to select this module.
MN-3566Semester 2 (Jan-Jun Taught)15History of Economic Thought
MN-3567Semester 2 (Jan-Jun Taught)15International Economics and TradeStudents must have previously completed both MN-2021 AND MN-2527 in order to select this module.
MN-N002Semester 2 (Jan-Jun Taught)0English for Management 2Students can only select this module if they have previously completed MN-N001 or MN-N003
MN-N003Semester 2 (Jan-Jun Taught)0English for Management 1 (TB2)This is a non-credit bearing module aimed at School of Management Students whose first language is not English and who wish to improve their English language skills (repeat of MN-N001)

BSc 4 Blwyddyn Full-time (with a year in Industry)

Blwyddyn 1 (Lefel 4)

FHEQ 4 Undergraduate / HECert
Modiwlau Gorfodol
Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r Modiwl
MN-1003Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Accounting for Business
MN-1006Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Managing People
MN-1016Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Marketing
MN-1017Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Essential Analytic Skills for Business
MN-1501Semester 2 (Jan-Jun Taught)15Finance for Business
MN-1517Semester 2 (Jan-Jun Taught)15Personal Skills Development for Business
MN-1518Semester 2 (Jan-Jun Taught)15Operations Management
MN-1520Semester 2 (Jan-Jun Taught)15The Global Context of Organisation

Blwyddyn 2 (Lefel 5)

FHEQ 5 Undergraduate / HEDip

Mae myfyrwyr yn dewis 120 o gredydau o'r opsiynau canlynol:

Modiwlau Gorfodol
Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r Modiwl
MN-2040Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Strategic Analysis
Modiwlau Opsiynol
Semester 1 

Dewiswch Yn union 45 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

NODER :Students should select 45 credits from the following list for Semester 1. Optional modules will be offered subject to demand, availability and timetable constraints. Students should note and check BEFORE selecting whether modules have any special requirements, such as pre-requisites, co-requisites or incompatibles. NOTE: Pre-reqs need to have been taken in a previous year and co-reqs have to be selected in the current year

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
MN-2003Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Corporate Governance and Ethics
MN-2004Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Corporate Finance 1
MN-2007Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Strategic Marketing Planning
MN-2008Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Digital MarketingPre-reqs: MN-1016 Marketing or MN-1505 Marketing or MN-1007 Marketing and Strategy
MN-2009Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Change Management (with Fujitsu)
MN-2010Semester 1 (Sep-Jan Taught)15International Marketing
MN-2011Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Information Systems
MN-2013Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Organisational Behaviour
MN-2017Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Management Science 1
MN-2021Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Micro-economics 2Students must have completed one of the following pre-reqs: MN-1015 or MN-1014 or MN-1511 or MN-1519
MN-2023Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Economic History and Industrial Development
MN-2029Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Environmental and Resource EconomicsStudents must have completed one of the following pre-reqs: MN-1011 or MN-1015 or MN-1014 or MN-1511 or MN-1519
MN-2031Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Principles of Financial AccountingStudents must have completed one of the following pre-reqs: MN-1003 or MN-1515
MN-2035Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Global Business Environment: International Political Economy
MN-2054Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Business PlanningCo-requisite module for MN-2559 and needs to be taken and passed in order to proceed to TB2 module
MN-2055Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Theory of Entrepreneurship and Small Business Management
MN-2058Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Contemporary Issues in Tourism
MN-2059Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Marketing Places
MN-2060Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Business and Employment Law
MN-N001Semester 1 (Sep-Jan Taught)0English for Management 1This is a non-credit bearing module aimed at School of Management Students whose first language is not English and who wish to improve their English language skills.
AND
Semester 2 

Dewiswch Yn union 60 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

NODER :There are no compulsory modules in TB2 of Level 5 on this programme. Students should select 60 credits from the following list for Semester 2. Optional modules will be offered subject to demand, availability and timetable constraints. Students should note and check BEFORE selecting whether modules have any special requirements, such as pre-requisites, co-requisites or incompatibles. NOTE: Pre-reqs need to have been taken in a previous year and co-reqs have to be selected in the current year

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
MN-2502Semester 2 (Jan-Jun Taught)15Financial Markets and Institutions
MN-2505Semester 2 (Jan-Jun Taught)15Investments: Assets; Equities and Bonds
MN-2506Semester 2 (Jan-Jun Taught)15Maths 2 for BusinessOnly available to Business students. This module is not available for students who have previously undertaken MN-1002 or MN-1012 (A&F and Economics)
MN-2508Semester 2 (Jan-Jun Taught)15Human Resource Management
MN-2509Semester 2 (Jan-Jun Taught)15Management Consulting 1
MN-2510Semester 2 (Jan-Jun Taught)15Consumer Behaviour
MN-2511Semester 2 (Jan-Jun Taught)15International Business
MN-2513Semester 2 (Jan-Jun Taught)15Supply Chain Management
MN-2514Semester 2 (Jan-Jun Taught)15Business Information Systems
MN-2517Semester 2 (Jan-Jun Taught)15Statistics 2 for BusinessOnly available to Business students. This module is not available for students who have previously undertaken MN-1012 or MN-1503 (A&F and Economics). Students must have previously completed MN-1017
MN-2518Semester 2 (Jan-Jun Taught)15e-Business
MN-2520Semester 2 (Jan-Jun Taught)15Business Analytics
MN-2522Semester 2 (Jan-Jun Taught)15Social Marketing
MN-2527Semester 2 (Jan-Jun Taught)15Macro-economics 2Students must have completed one of the following pre-reqs: MN-1014 or MN-1015 or or MN-1519 or MN-1511
MN-2529Semester 2 (Jan-Jun Taught)15European Economic IntegrationStudents wishing to select this module will need to have also selected MN-2021 Micro-economics 1 as a co-requisite module.
MN-2530Semester 2 (Jan-Jun Taught)15Economic PolicyStudents must have completed one of the following pre-reqs: MN-1014 or MN-1015 or MN-1511 or MN-1519
MN-2534Semester 2 (Jan-Jun Taught)15Principles of Management AccountingThis module is not available to A&F students.
MN-2544Semester 2 (Jan-Jun Taught)15Economic DevelopmentStudents must have completed one of the following pre-reqs: MN-1014 or MN-1015 or MN-1511 or MN-1512 or MN-1519
MN-2549Semester 2 (Jan-Jun Taught)15Decision Analysis
MN-2551Semester 2 (Jan-Jun Taught)15Social Aspects of Organisation
MN-2559Semester 2 (Jan-Jun Taught)30Applied EntrepreneurshipStudents must have also selected and passed MN-2054 in order to proceed to this module.
MN-2562Semester 2 (Jan-Jun Taught)15Managerial EconomicsPre-reqs: MN-1011 or MN-1014 or MN-1015 or MN-1511 or MN-1519
MN-2563Semester 2 (Jan-Jun Taught)15Entrepreneurship for Tourism Experiences
MN-2564Semester 2 (Jan-Jun Taught)15Tourism in Practice
MN-N002Semester 2 (Jan-Jun Taught)0English for Management 2Students must have completed MN-N001 or MN-N003 English for Management 1 in order to select this module.
MN-N003Semester 2 (Jan-Jun Taught)0English for Management 1 (TB2)This is a non-credit bearing module aimed at School of Management Students whose first language is not English and who wish to improve their English language skills (repeat of MN-N001 taught in TB1)

Blwyddyn 3 (Lefel 5 YR OUT)

FHEQ 5 Undergraduate Sandwich Year
Modiwlau Gorfodol
Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r Modiwl
MN-S000Semester 1 and Semester 2 (Sep-Jun Taught)120One year industrial placement

Blwyddyn 4 (Lefel 6)

FHEQ 6 Undergraduate / Honours

Mae myfyrwyr yn dewis 120 o gredydau o'r opsiynau canlynol:

Modiwlau Gorfodol
Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r Modiwl
MN-3000Semester 1 and Semester 2 (Sep-Jun Taught)30Final Year Project
Modiwlau Opsiynol
Semester 1 

Dewiswch Yn union 45 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

NODER :Students need to select exactly 45 credits from the following list for Semester 1. Optional modules will be offered subject to demand, availability and timetable constraints. Students should note and check BEFORE selecting whether modules have any special requirements, such as pre-requisites, co-requisites or incompatibles. NOTE: Pre-reqs need to have been taken in a previous year and co-reqs have to be selected in the current year.

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
MN-3002Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Financial Market EfficiencyStudents must have completed one of the following pre-reqs: MN-1503 or MN-1012 or MN-2517
MN-3004Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Investment BankingStudents must have completed one of the following pre-reqs: MN-2004
MN-3005Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Financial ServicesStudents must have completed one of the following pre-reqs: MN-2004
MN-3012Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Marketing Research
MN-3013Semester 1 (Sep-Jan Taught)15International Human Resource Management
MN-3014Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Marketing Communications
MN-3015Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Power and Organisation
MN-3016Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Innovation Management
MN-3018Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Sales and Sales Force Management
MN-3019Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Project ManagementNot available to students who have previously undertaken MN-2014 Project Management
MN-3022Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Pioneers of Entrepreneurship 1
MN-3023Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Lean Operations
MN-3024Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Data Mining
MN-3026Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Application Development
MN-3031Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Labour EconomicsStudents must have previously completed MN-2021 in order to select this module. Non-req: MN-2546
MN-3035Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Monetary Economics 1Pre-reqs: MN-2021 AND MN-2527.
MN-3042Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Global Shift: Globalization and Transnational Corporations
MN-3047Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Strategic Implementation
MN-3048Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Advanced Economic AnalysisPre-reqs: MN-2021 AND MN-2527.
MN-3055Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Rheoli Prosiectau (Project Management)Co-taught with MN-3019 and allows students to have seminars through the medium of Welsh.
MN-3057Semester 1 (Sep-Jan Taught)15International Economic PolicyPre-reqs: MN-2021 AND MN-2527.
MN-N001Semester 1 (Sep-Jan Taught)0English for Management 1This is a non-credit bearing module aimed at School of Management Students whose first language is not English and who wish to improve their English language skills.
AND
Semester 2 

Dewiswch Yn union 45 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

NODER :Students have to select exactly 45 credits from the following list for Semester 2. Optional modules will be offered subject to demand, availability and timetable constraints. Students should note and check BEFORE selecting whether modules have any special requirements, such as pre-requisites, co-requisites or incompatibles. NOTE: Pre-reqs need to have been taken in a previous year and co-reqs have to be selected in the current year

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
MN-3501Semester 2 (Jan-Jun Taught)15Financial EconomicsStudents must have completed one of the following pre-reqs: MN-2004 or MN-1509 or MN-2028 or MN-2057. NOTE: This module requires a high level of mathematical ability
MN-3502Semester 2 (Jan-Jun Taught)15Auditing 2Students can only select this module if they have previously completed and passed MN-2548
MN-3503Semester 2 (Jan-Jun Taught)15Financial Innovation and Risk ManagementStudents must have completed one of the following pre-reqs: MN-2004
MN-3505Semester 2 (Jan-Jun Taught)15Asset ManagementStudents must have completed one of the following pre-reqs: MN-2004
MN-3506Semester 2 (Jan-Jun Taught)15Derivatives and Risk ManagementStudents must have completed one of the following pre-reqs: MN-2004
MN-3507Semester 2 (Jan-Jun Taught)15Risk Management in BankingStudents must have completed one of the following pre-reqs: MN-2004
MN-3512Semester 2 (Jan-Jun Taught)15Business EthicsThis module cannot be taken with either MN-3517 or MN-3516.
MN-3513Semester 2 (Jan-Jun Taught)15Leadership
MN-3516Semester 2 (Jan-Jun Taught)15Marketing EthicsThis module cannot be taken with either MN-3517 or MN-3512.
MN-3517Semester 2 (Jan-Jun Taught)15Corporate Social ResponsibilityThis module cannot be taken with either MN-3512 or MN-3516.
MN-3519Semester 2 (Jan-Jun Taught)15Information Technology Service Management
MN-3521Semester 2 (Jan-Jun Taught)15International Standards
MN-3522Semester 2 (Jan-Jun Taught)15Environmental Management for Business
MN-3526Semester 2 (Jan-Jun Taught)15Spreadsheets and Databases for Business AnalysisStudents cannot select this module if they have previously completed MN-2523
MN-3531Semester 2 (Jan-Jun Taught)15Public ChoiceStudents must have previously completed MN-2021 in order to select this module.
MN-3533Semester 2 (Jan-Jun Taught)15Economies of the Middle and Far East
MN-3534Semester 2 (Jan-Jun Taught)15Monetary Economics 2To select this module, student must also have selected MN-3035 in TB1
MN-3542Semester 2 (Jan-Jun Taught)15Business and Employment LawNon-reqs: MN-2504 or MN-2519
MN-3551Semester 2 (Jan-Jun Taught)15Law of International Corporate Governance
MN-3553Semester 2 (Jan-Jun Taught)15Sales and Personal Selling
MN-3555Semester 2 (Jan-Jun Taught)15Forensic Accounting
MN-3561Semester 2 (Jan-Jun Taught)15Social Media MarketingStudents must have previously completed MN-2008 in order to select this module.
MN-3566Semester 2 (Jan-Jun Taught)15History of Economic Thought
MN-3567Semester 2 (Jan-Jun Taught)15International Economics and TradeStudents must have previously completed both MN-2021 AND MN-2527 in order to select this module.
MN-N002Semester 2 (Jan-Jun Taught)0English for Management 2Students can only select this module if they have previously completed MN-N001 or MN-N003
MN-N003Semester 2 (Jan-Jun Taught)0English for Management 1 (TB2)This is a non-credit bearing module aimed at School of Management Students whose first language is not English and who wish to improve their English language skills (repeat of MN-N001)

BSc 4 Blwyddyn Full-time

Blwyddyn 1 (Lefel 4)

FHEQ 4 Undergraduate / HECert
Modiwlau Gorfodol
Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r Modiwl
MN-1003Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Accounting for Business
MN-1006Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Managing People
MN-1016Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Marketing
MN-1017Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Essential Analytic Skills for Business
MN-1501Semester 2 (Jan-Jun Taught)15Finance for Business
MN-1517Semester 2 (Jan-Jun Taught)15Personal Skills Development for Business
MN-1518Semester 2 (Jan-Jun Taught)15Operations Management
MN-1520Semester 2 (Jan-Jun Taught)15The Global Context of Organisation

Blwyddyn 2 (Lefel 5)

FHEQ 5 Undergraduate / HEDip

Mae myfyrwyr yn dewis 120 o gredydau o'r opsiynau canlynol:

Modiwlau Gorfodol
Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r Modiwl
MN-2040Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Strategic Analysis
Modiwlau Opsiynol
Semester 1 

Dewiswch Yn union 45 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

NODER :Students should select 45 credits from the following list for Semester 1. Optional modules will be offered subject to demand, availability and timetable constraints. Students should note and check BEFORE selecting whether modules have any special requirements, such as pre-requisites, co-requisites or incompatibles. NOTE: Pre-reqs need to have been taken in a previous year and co-reqs have to be selected in the current year

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
MN-2003Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Corporate Governance and Ethics
MN-2004Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Corporate Finance 1
MN-2007Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Strategic Marketing Planning
MN-2008Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Digital MarketingPre-reqs: MN-1016 Marketing or MN-1505 Marketing or MN-1007 Marketing and Strategy
MN-2009Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Change Management (with Fujitsu)
MN-2010Semester 1 (Sep-Jan Taught)15International Marketing
MN-2011Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Information Systems
MN-2013Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Organisational Behaviour
MN-2017Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Management Science 1
MN-2021Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Micro-economics 2Students must have completed one of the following pre-reqs: MN-1015 or MN-1014 or MN-1511 or MN-1519
MN-2023Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Economic History and Industrial Development
MN-2029Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Environmental and Resource EconomicsStudents must have completed one of the following pre-reqs: MN-1011 or MN-1015 or MN-1014 or MN-1511 or MN-1519
MN-2031Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Principles of Financial AccountingStudents must have completed one of the following pre-reqs: MN-1003 or MN-1515
MN-2035Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Global Business Environment: International Political Economy
MN-2054Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Business PlanningCo-requisite module for MN-2559 and needs to be taken and passed in order to proceed to TB2 module
MN-2055Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Theory of Entrepreneurship and Small Business Management
MN-2058Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Contemporary Issues in Tourism
MN-2059Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Marketing Places
MN-2060Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Business and Employment Law
MN-N001Semester 1 (Sep-Jan Taught)0English for Management 1This is a non-credit bearing module aimed at School of Management Students whose first language is not English and who wish to improve their English language skills.
AND
Semester 2 

Dewiswch Yn union 60 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

NODER :There are no compulsory modules in TB2 of Level 5 on this programme. Students should select 60 credits from the following list for Semester 2. Optional modules will be offered subject to demand, availability and timetable constraints. Students should note and check BEFORE selecting whether modules have any special requirements, such as pre-requisites, co-requisites or incompatibles. NOTE: Pre-reqs need to have been taken in a previous year and co-reqs have to be selected in the current year

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
MN-2502Semester 2 (Jan-Jun Taught)15Financial Markets and Institutions
MN-2505Semester 2 (Jan-Jun Taught)15Investments: Assets; Equities and Bonds
MN-2506Semester 2 (Jan-Jun Taught)15Maths 2 for BusinessOnly available to Business students. This module is not available for students who have previously undertaken MN-1002 or MN-1012 (A&F and Economics)
MN-2508Semester 2 (Jan-Jun Taught)15Human Resource Management
MN-2509Semester 2 (Jan-Jun Taught)15Management Consulting 1
MN-2510Semester 2 (Jan-Jun Taught)15Consumer Behaviour
MN-2511Semester 2 (Jan-Jun Taught)15International Business
MN-2513Semester 2 (Jan-Jun Taught)15Supply Chain Management
MN-2514Semester 2 (Jan-Jun Taught)15Business Information Systems
MN-2517Semester 2 (Jan-Jun Taught)15Statistics 2 for BusinessOnly available to Business students. This module is not available for students who have previously undertaken MN-1012 or MN-1503 (A&F and Economics). Students must have previously completed MN-1017
MN-2518Semester 2 (Jan-Jun Taught)15e-Business
MN-2520Semester 2 (Jan-Jun Taught)15Business Analytics
MN-2522Semester 2 (Jan-Jun Taught)15Social Marketing
MN-2527Semester 2 (Jan-Jun Taught)15Macro-economics 2Students must have completed one of the following pre-reqs: MN-1014 or MN-1015 or or MN-1519 or MN-1511
MN-2529Semester 2 (Jan-Jun Taught)15European Economic IntegrationStudents wishing to select this module will need to have also selected MN-2021 Micro-economics 1 as a co-requisite module.
MN-2530Semester 2 (Jan-Jun Taught)15Economic PolicyStudents must have completed one of the following pre-reqs: MN-1014 or MN-1015 or MN-1511 or MN-1519
MN-2534Semester 2 (Jan-Jun Taught)15Principles of Management AccountingThis module is not available to A&F students.
MN-2544Semester 2 (Jan-Jun Taught)15Economic DevelopmentStudents must have completed one of the following pre-reqs: MN-1014 or MN-1015 or MN-1511 or MN-1512 or MN-1519
MN-2549Semester 2 (Jan-Jun Taught)15Decision Analysis
MN-2551Semester 2 (Jan-Jun Taught)15Social Aspects of Organisation
MN-2559Semester 2 (Jan-Jun Taught)30Applied EntrepreneurshipStudents must have also selected and passed MN-2054 in order to proceed to this module.
MN-2562Semester 2 (Jan-Jun Taught)15Managerial EconomicsPre-reqs: MN-1011 or MN-1014 or MN-1015 or MN-1511 or MN-1519
MN-2563Semester 2 (Jan-Jun Taught)15Entrepreneurship for Tourism Experiences
MN-2564Semester 2 (Jan-Jun Taught)15Tourism in Practice
MN-N002Semester 2 (Jan-Jun Taught)0English for Management 2Students must have completed MN-N001 or MN-N003 English for Management 1 in order to select this module.
MN-N003Semester 2 (Jan-Jun Taught)0English for Management 1 (TB2)This is a non-credit bearing module aimed at School of Management Students whose first language is not English and who wish to improve their English language skills (repeat of MN-N001 taught in TB1)

Blwyddyn 4 (Lefel 6)

FHEQ 6 Undergraduate / Honours

Mae myfyrwyr yn dewis 120 o gredydau o'r opsiynau canlynol:

Modiwlau Gorfodol
Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r Modiwl
MN-3000Semester 1 and Semester 2 (Sep-Jun Taught)30Final Year Project
Modiwlau Opsiynol
Semester 1 

Dewiswch Yn union 45 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

NODER :Students need to select exactly 45 credits from the following list for Semester 1. Optional modules will be offered subject to demand, availability and timetable constraints. Students should note and check BEFORE selecting whether modules have any special requirements, such as pre-requisites, co-requisites or incompatibles. NOTE: Pre-reqs need to have been taken in a previous year and co-reqs have to be selected in the current year.

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
MN-3002Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Financial Market EfficiencyStudents must have completed one of the following pre-reqs: MN-1503 or MN-1012 or MN-2517
MN-3004Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Investment BankingStudents must have completed one of the following pre-reqs: MN-2004
MN-3005Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Financial ServicesStudents must have completed one of the following pre-reqs: MN-2004
MN-3012Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Marketing Research
MN-3013Semester 1 (Sep-Jan Taught)15International Human Resource Management
MN-3014Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Marketing Communications
MN-3015Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Power and Organisation
MN-3016Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Innovation Management
MN-3018Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Sales and Sales Force Management
MN-3019Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Project ManagementNot available to students who have previously undertaken MN-2014 Project Management
MN-3022Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Pioneers of Entrepreneurship 1
MN-3023Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Lean Operations
MN-3024Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Data Mining
MN-3026Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Application Development
MN-3031Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Labour EconomicsStudents must have previously completed MN-2021 in order to select this module. Non-req: MN-2546
MN-3035Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Monetary Economics 1Pre-reqs: MN-2021 AND MN-2527.
MN-3042Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Global Shift: Globalization and Transnational Corporations
MN-3047Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Strategic Implementation
MN-3048Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Advanced Economic AnalysisPre-reqs: MN-2021 AND MN-2527.
MN-3055Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Rheoli Prosiectau (Project Management)Co-taught with MN-3019 and allows students to have seminars through the medium of Welsh.
MN-3057Semester 1 (Sep-Jan Taught)15International Economic PolicyPre-reqs: MN-2021 AND MN-2527.
MN-N001Semester 1 (Sep-Jan Taught)0English for Management 1This is a non-credit bearing module aimed at School of Management Students whose first language is not English and who wish to improve their English language skills.
AND
Semester 2 

Dewiswch Yn union 45 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

NODER :Students have to select exactly 45 credits from the following list for Semester 2. Optional modules will be offered subject to demand, availability and timetable constraints. Students should note and check BEFORE selecting whether modules have any special requirements, such as pre-requisites, co-requisites or incompatibles. NOTE: Pre-reqs need to have been taken in a previous year and co-reqs have to be selected in the current year

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
MN-3501Semester 2 (Jan-Jun Taught)15Financial EconomicsStudents must have completed one of the following pre-reqs: MN-2004 or MN-1509 or MN-2028 or MN-2057. NOTE: This module requires a high level of mathematical ability
MN-3502Semester 2 (Jan-Jun Taught)15Auditing 2Students can only select this module if they have previously completed and passed MN-2548
MN-3503Semester 2 (Jan-Jun Taught)15Financial Innovation and Risk ManagementStudents must have completed one of the following pre-reqs: MN-2004
MN-3505Semester 2 (Jan-Jun Taught)15Asset ManagementStudents must have completed one of the following pre-reqs: MN-2004
MN-3506Semester 2 (Jan-Jun Taught)15Derivatives and Risk ManagementStudents must have completed one of the following pre-reqs: MN-2004
MN-3507Semester 2 (Jan-Jun Taught)15Risk Management in BankingStudents must have completed one of the following pre-reqs: MN-2004
MN-3512Semester 2 (Jan-Jun Taught)15Business EthicsThis module cannot be taken with either MN-3517 or MN-3516.
MN-3513Semester 2 (Jan-Jun Taught)15Leadership
MN-3516Semester 2 (Jan-Jun Taught)15Marketing EthicsThis module cannot be taken with either MN-3517 or MN-3512.
MN-3517Semester 2 (Jan-Jun Taught)15Corporate Social ResponsibilityThis module cannot be taken with either MN-3512 or MN-3516.
MN-3519Semester 2 (Jan-Jun Taught)15Information Technology Service Management
MN-3521Semester 2 (Jan-Jun Taught)15International Standards
MN-3522Semester 2 (Jan-Jun Taught)15Environmental Management for Business
MN-3526Semester 2 (Jan-Jun Taught)15Spreadsheets and Databases for Business AnalysisStudents cannot select this module if they have previously completed MN-2523
MN-3531Semester 2 (Jan-Jun Taught)15Public ChoiceStudents must have previously completed MN-2021 in order to select this module.
MN-3533Semester 2 (Jan-Jun Taught)15Economies of the Middle and Far East
MN-3534Semester 2 (Jan-Jun Taught)15Monetary Economics 2To select this module, student must also have selected MN-3035 in TB1
MN-3542Semester 2 (Jan-Jun Taught)15Business and Employment LawNon-reqs: MN-2504 or MN-2519
MN-3551Semester 2 (Jan-Jun Taught)15Law of International Corporate Governance
MN-3553Semester 2 (Jan-Jun Taught)15Sales and Personal Selling
MN-3555Semester 2 (Jan-Jun Taught)15Forensic Accounting
MN-3561Semester 2 (Jan-Jun Taught)15Social Media MarketingStudents must have previously completed MN-2008 in order to select this module.
MN-3566Semester 2 (Jan-Jun Taught)15History of Economic Thought
MN-3567Semester 2 (Jan-Jun Taught)15International Economics and TradeStudents must have previously completed both MN-2021 AND MN-2527 in order to select this module.
MN-N002Semester 2 (Jan-Jun Taught)0English for Management 2Students can only select this module if they have previously completed MN-N001 or MN-N003
MN-N003Semester 2 (Jan-Jun Taught)0English for Management 1 (TB2)This is a non-credit bearing module aimed at School of Management Students whose first language is not English and who wish to improve their English language skills (repeat of MN-N001)

Disgrifiad

Ar gyfer ein rhaglen BSc Rheoli Busnes, mae’r flwyddyn gyntaf yr un peth i’r holl fyfyrwyr ac mae’n sylfaen graidd sy’n ymdrin â holl feysydd busnes a rheoli. Byddwch yn astudio amrywiaeth o bynciau busnes sy’n cynnwys: marchnata, rheoli gweithrediadau, cyfrifeg, cyllid a strategaeth. Yn ogystal, rydym yn darparu ystod o fodiwlau sy’n ymdrin ag egwyddorion sylfaenol holl feysydd busnes, gan gynnwys dulliau meintiol ac ystadegau yn ogystal â sgiliau academaidd a phroffesiynol.

Ar ôl y flwyddyn gyntaf, bydd myfyrwyr yn dilyn naill ai llwybr arbenigol (sy’n rhag-ddethol hanner y modiwlau a astudir ond sy’n dal i ganiatáu i fyfyrwyr ddewis o blith ystod eang o fodiwlau opsiynol ar gyfer gweddill yr amser) neu lwybr cyffredinol (gan roi rhyddid llwyr i’r myfyrwyr ddewis modiwlau opsiynol am weddill eu hastudiaethau).

Gofynion Mynediad

Cymhwyster Safon Uwch

Fel arfer, mae cynigion ar gyfer rhaglenni yn yr Ysgol Reolaeth o fewn yr ystod  'ABB-BBB' neu gyfwerth. Ystyrir pob cais yn unigol, gyda graddau TGAU, pynciau a graddau Lefel UG, profiad gwaith, geirdaon a’r datganiad personol i gyd yn cael eu hystyried. Mae cynigion amrywiol yn cael eu gwneud yn dibynnu ar y pynciau a astudiwyd. Nid oes angen cymhwyster Safon Uwch mewn Busnes, Economeg, Mathemateg na Chyfrifeg/Cyllid. Nid ydym yn ystyried Astudiaethau Cyffredinol yn bwnc Safon Uwch at ddibenion gwneud cynigion. Gall myfyrwyr gyfuno cymwysterau Safon Uwch â'r cymwysterau eraill a restrir isod. Mae hefyd angen TGAU Mathemateg a Saesneg gradd C o leiaf.

Bagloriaeth Ryngwladol

Bydd yr Ysgol Reolaeth yn gwneud cynigion i fyfyrwyr sydd â Bagloriaeth Ryngwladol ddisgwyliedig o 32–33 neu uwch (neu sydd â hyn yn barod).

BTEC (18-uned)

Bydd yr Ysgol Reolaeth yn gwneud cynigion i fyfyrwyr sydd â chanlyniadau BTEC disgwyliedig o DDM neu well (neu sydd â'r canlyniadau hyn yn barod).

Saesneg

Rhaid i ymgeiswyr nad ydynt yn siaradwyr Saesneg brodorol ennill cyfartaledd o 6.0 a rhaid i bob cydran fod yn 5.5 neu fwy mewn IELTS neu brofion cyfwerth.

I fyfyrwyr nad ydynt yn bodloni'r gofyniad iaith Saesneg, rydym yn cynnig ystod o gyrsiau hyfforddi cyn-sesiynol y mae modd eu dilyn cyn dechrau ar eu cwrs gradd. Mae rhagor o fanylion ar gael yma.

Cymwysterau Rhyngwladol

Gweler y cymwysterau rhyngwladol yr ydym yn eu derbyn, a'r lefel ofynnol, i Fyfyrwyr Rhyngwladol (nad ydynt o’r UE) a myfyrwyr o’r UE.

Sut i Wneud Cais

Os ydych yn fyfyriwr o’r DU neu’r UE, dylech wneud cais yma

Dylai myfyrwyr o’r tu allan i’r DU neu’r UE wneud cais yma

Ffioedd Dysgu

Y ffioedd dysgu blynyddol ar gyfer blwyddyn academaidd 2019/20 fydd:

D.U./U.E. Rhyngwladol
BSc (Hons) Llawn-amser £9,000 £15,450

Gellir codi ffioedd myfyrwyr Israddedig y DU/UE llawn amser yn chwyddiannol mewn blynyddoedd astudio i ddod. Penderfynir ar y swm gan Lywodraeth Cymru.

Bydd ffioedd ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol Israddedig yn cynyddu 3% ar gyfer pob blwyddyn ddilynol o astudio.

Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am ffioedd a sut i dalu ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Efallai y byddwch yn gymwys i gael arian i helpu i gefnogi eich astudiaethau. I gael gwybod am ysgoloriaethau, bwrsariaethau a chyfleoedd cyllido eraill sydd ar gael, ewch i dudalen ysgoloriaethau a bwrsariaethau'r Brifysgol.

Myfyrwyr presennol: Mae gwybodaeth bellach am eich costau ffioedd ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Costau Ychwanegol

Mae'r llyfrau testun argymelledig ar gyfer y cwrs hwn ar gael yn y llyfrgell. Mae'r holl feddalwedd sydd ei hangen ar gyfer y cwrs ar gael ar rwydwaith yr Ysgol Reolaeth, i'w defnyddio yn ein hystafelloedd cyfrifiaduron ym Mhrifysgol Abertawe.

Mae cysylltiad diwifr â'r rhyngrwyd am ddim ar gael ar draws campws cyfan y Brifysgol a'r holl neuaddau preswyl.

Opsiynau gradd 4 blynedd

Rheolir cyfleoedd i astudio dramor ar y cyd â'r Tîm Ewch yn Fyd-eang, Prifysgol Abertawe. Mae rhagor o wybodaeth am gyfleoedd i astudio dramor ar gael yma.

Mae'r Ysgol Reolaeth yn cynnig amrywiaeth o gynlluniau lleoliadau gwaith (blwyddyn ym myd diwydiant) sy'n cael eu cydlynu gan ein tîm cyflogadwyedd mewnol. Mae canllawiau manwl ar y broses lleoliadau gwaith, gan gynnwys hanesion o lwyddiant myfyrwyr, ar gael yma.

Prosiect Blwyddyn Olaf

Mae'r modiwl Prosiect Blwyddyn Olaf yn cysylltu myfyrwyr â sefydliadau allanol o holl feysydd busnes, sy'n eu helpu i roi syniadau a ddysgwyd yn yr ystafell ddosbarth ar waith mewn amgylchedd busnes go iawn, ac yn darparu cyfle i greu argraff dda ar ddarpar gyflogwyr.

Byddwch yn ymgymryd â phrosiect grŵp mewn cydweithrediad â busnes, sefydliad masnachol neu sefydliad arall, yn gwneud ymchwil marchnata ac yn cynnig argymhellion i ddatrys problem sy'n cael ei phennu gan ddarparwr y prosiect. Mae lefel sylweddol o oruchwylio a chymorth yn cael ei darparu drwy gydol y broses, gan dîm o staff academaidd a gwasanaethau proffesiynol profiadol iawn.

Yn ystod y tair blynedd diwethaf, mae dros 90 o fusnesau wedi cydweithio â'r Ysgol Reolaeth drwy'r modiwl Prosiect Blwyddyn Olaf, gan alluogi dros 250 o fyfyrwyr i fod yn rhan o brosiectau rheoli newid bob blwyddyn.

"Roedd y grŵp o fyfyrwyr a ddaeth i'n cynorthwyo yn ardderchog. Byddwn i'n falch iawn o roi argymhelliad personol i unrhyw un ohonyn nhw, naill ai am raglen addysg bellach neu am swydd ym mha broffesiwn bynnag maen nhw'n ei ddewis." - Fossitt Tremlow Consulting

"Aeth y grŵp ati ar unwaith i fynd i'r afael â'r her ac roedden nhw'n hapus iawn i ymdrochi yn yr agweddau corfforol ar y prosiect, yn ogystal â'r elfennau marchnata ac ymchwil." Darganfod, elusen wirfoddoli yn Abertawe.

Achredu Proffesiynol

I gael gwybod a oes gan y cwrs hwn achrediad proffesiynol, a beth ydy hyn yn ei olygu, ewch i'r dudalen achredu proffesiynol.

Ysgoloriaethau

Mae Prifysgol Abertawe yn cynnig amrywiaeth o ysgoloriaethau i helpu ariannu astudiaethau, gan gynnwys:

Ysgoloriaeth Ragoriaeth – dyfernir i fyfyrwyr sy'n ennill graddau AAA neu uwch Safon Uwch (neu gyfwerth) – £3,000 dros ddwy flynedd.

Ysgoloriaeth Deilyngdod – dyfernir i fyfyrwyr sy'n ennill graddau AAB neu uwch Safon Uwch (neu gyfwerth) – £2,000 dros ddwy flynedd.

I gael rhagor o wybodaeth am ysgoloriaethau a chyfleoedd ariannu eraill sydd ar gael ym Mhrifysgol Abertawe, ewch i'r dudalen ysgoloriaethau a bwrsariaethau.

Ysgoloriaeth Datblygu Dyfodol – Mae'r Ysgol Reolaeth hefyd yn cynnig pecyn Ysgoloriaeth Datblygu Dyfodol, sy'n annog myfyrwyr i feithrin nifer o sgiliau proffesiynol wrth weithio gyda'r Ysgol drwy gydol y flwyddyn academaidd.

 • Ysgoloriaeth i fyfyrwyr israddedig sydd werth £2,000 i'w thalu tuag at ffioedd dysgu. Ar gael i fyfyrwyr nad ydynt o'r Undeb Ewropeaidd (myfyrwyr rhyngwladol) sydd â chynnig i astudio yn yr Ysgol Reolaeth.
 • Ysgoloriaeth i fyfyrwyr ôl-raddedig sydd werth £3,000 i'w thalu tuag at ffioedd dysgu.

Ar gael i bob myfyrwyr o'r Deyrnas Unedig/Undeb Ewropeaidd a phob myfyriwr rhyngwladol sydd â chynnig i astudio yn yr Ysgol Reolaeth.

Mae rhagor o wybodaeth am yr Ysgoloriaethau Datblygu Dyfodol, gan gynnwys sut i wneud cais, ar gael yma.

Lleoliad a Chyfleusterau

Mae Campws y Bae mewn lleoliad eithriadol ar ochr ddwyreiniol Abertawe, gyda mynediad uniongyrchol i’r traeth a’i bromenâd glan-y-môr ei hun. Mae’r campws yn cynnig llety modern a golau i fyfyrwyr, gan gynnwys ystafelloedd safonol a phremiwm, ystafelloedd dau wely ac ystafelloedd sy’n hygyrch i gadeiriau olwyn.

Mae adeiladau ac adnoddau’r campws yn cynnwys:

 • Gwasanaethau cymorth canolog i fyfyrwyr yng Nghanolfan Wybodaeth y Tŵr
 • Llyfrgell a chanolfan adnoddau fodern
 • Undeb y myfyrwyr
 • Y Neuadd Fawr – gan gynnwys Awditoriwm Stanley Clarke, theatrau darlithoedd, a chaffi sy’n cynnig golygfeydd bendigedig ar draws Bae Abertawe

Darpariaeth arlwyo a bwyd eang, gan gynnwys caffeterias, bar, archfarchnad, tŷ golchi a phwyntiau codi arian. Mae hyn i gyd yn ogystal â chyfleusterau chwaraeon hamdden a thraeth i bawb ei fwynhau.

I gael rhagor o wybodaeth am yr hyn sydd ar gael i chi ar Gampws y Bae, ewch i'r dudalen lleoliad a chyfleusterau.

Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd

Mae gennym hanes ardderchog o leoli ein graddedigion gyda chwmnïau rhyngwladol mawr.

O'r funud yr ydych yn cyrraedd yr Ysgol Reolaeth byddwn yn gweithio gyda chi er mwyn eich helpu i feithrin eich sgiliau a'ch profiad er mwyn cyfoethogi'ch cyfleoedd gyrfa.

Yn ystod eich cyfnod gyda ni, cewch gyfle i wneud y canlynol:

 • Cael cyngor pwrpasol, un i un, ar yrfaoedd gan ein tîm gyrfaoedd ymroddedig.
 • Ymgymryd â lleoliad gwaith neu interniaeth drwy Rwydwaith Gyflogedig Interniaeth Abertawe (“SPIN”) neu'r fenter ‘Wythnos o Waith’.
 • Mynychu'r Ffair Yrfaoedd a rhyngweithio â chyflogwyr.
 • Gweithio a rhwydweithio gyda chyflogwyr o ystod o gwmnïau cenedlaethol a rhyngwladol drwy ein seminarau a'n digwyddiadau.
 • Rhoi hwb i'ch sgiliau a chwrdd â chyflogwyr yn ystod ein Modiwl Cyflogadwyedd, sy'n cael ei gynnal ddwywaith y flwyddyn.
 • Cyflawni Gwobr Cyflogadwyedd Abertawe.
 • Cymryd rhan yn ein cystadleuaeth Busnes yn y Bae, a chystadlu yn erbyn myfyrwyr eraill.
 • Ymuno â'n cymuned o gyn-fyfyrwyr a chwrdd â graddedigion o'r blynyddoedd blaenorol sy'n gallu cynnig manteision eu profiadau.

Ymuno â'n cynllun mentora ar faterion cyflogadwyedd a chael eich mentora gan gyflogwr sy'n gallu'ch helpu wrth i chi bontio o fyd myfyrwyr i fyd gweithwyr proffesiynol.

Cyrchfannau Graddedigion

Dyma rai o gyrchfannau diweddar ein graddedigion:

 • Ymgynghorydd Modelu Dadansoddol Blaengar, AC Neilsen 
 • Ymgynghorydd Treth Cynorthwyol, PricewaterhouseCoopers
 • Dadansoddwr Busnes, Bloomberg
 • Dadansoddwr Busnes, Cabot Financial
 • Graddedig Masnachol, Corus
 • Dadansoddwr Ariannol, Cable and Wireless Worldwide
 • Graddedig Ariannol dan Hyfforddiant, Tate & Lyle plc
 • Graddedig Ariannol, Ford Motor Company
 • Rheolwr Cyfrifon Ariannol, Airbus UK
 • Archwilydd Ariannol, PricewaterhouseCoopers
 • Rheolwr Ariannol dan Hyfforddiant, L'oreal
 • Masnachwr Arian Tramor, HSBC
 • Cynllun Rheolwyr Graddedig, Enterprise Rent-a-Car
 • Rhaglen Graddedigion dan Hyfforddiant, Barclays
 • Bancwr Buddsoddi, Julian Hodge
 • Ymgynghorydd TG, Cap Gemini 
 • Ymgynghorydd Rheoli, Accenture
 • Rheolwr dan Hyfforddiant, Domino’s Pizza
 • Rheolwr dan Hyfforddiant, Marks and Spencer
 • Rheolwr dan Hyfforddiant, Shell UK
 • Cynorthwyydd Marchnata, Alfa Romeo
 • Ymgynghorydd Recriwtio, Microsoft
 • Masnachwr Cyfranddaliadau, OSTC
 • Cyfrifydd dan Hyfforddiant, Deloitte
 • Archwilydd dan Hyfforddiant, PricewaterhouseCoopers

Cysylltu

Am ragor o wybodaeth am y rhaglen hon, cysylltwch â’n tîm recriwtio:

Ffôn: +44 (0)1792 295601 

E-bost: SoMundergrad@swansea.ac.uk