Clirio ac Addasu UCAS 2018

Disgwylir nifer gyfyngedig o lefydd gwag ar gyfer ymgeiswyr Hwyr, Clirio ac Addasu 2018 ar nifer o raglenni.  Gall gofynion mynediad amrywio o’r rhai a nodir isod.  Am yr wybodaeth ddiweddaraf ar lefydd gwag ac ymgeisio drwy Glirio ac Addasu, ewch i'n tudalennau Clirio ac Addasu 2018.

Trosolwg Cwrs

BSc Economeg yw prif raglen radd yr Adran Economeg. A hithau'n cyfuno damcaniaeth economaidd ag elfennau mathemategol ac ystadegol, mae'r rhaglen hon yn darparu'r technegau, y wybodaeth, a'r offer dadansoddol ar gyfer meithrin dealltwriaeth gadarn o egwyddorion economaidd modern a materion cyfoes. Drwy fod yn berthnasol i'r byd go iawn, mae ein rhaglen BSc Economeg yn ddelfrydol ar gyfer myfyrwyr sy'n ystyried bod yn economyddion medrus, ymgymryd ag astudiaethau ôl-raddedig, neu ddilyn gyrfa mewn ystod eang o feysydd ariannol ac economaidd ym myd diwydiant.

Nodweddion Allweddol

 • Safle 10 yn y Deyrnas Unedig ar gyfer rhagolygon gyrfa (Complete University Guide, 2018)
 • Safle 16 yn y Deyrnas Unedig ar gyfer gwerth ychwanegol (Guardian University Guide, 2018)
 • Addysgir ein holl fodiwlau gan ein cyfadran o'r radd flaenaf sydd ag amrediad o wybodaeth ddiwydiannol ac academaidd
 • Prifysgol Abertawe sydd ar y brig yng Nghymru o ran effaith sy'n arwain y ffordd yn fyd-eang – 60% ar lefel 4-seren (REF, 2014)
 • Cyfle i fynd ar leoliad gwaith yn y fersiynau tair blynedd (wythnos unigol neu interniaeth yn yr haf) a phedair blynedd (blwyddyn ym myd diwydiant)
 • Roedd 85.6% o raddedigion Prifysgol Abertawe naill ai mewn swydd lefel broffesiynol neu astudiaethau pellach chwe mis ar ôl graddio ym mis Gorffennaf 2017 (DLHE 2016/17)
 • Amser cyswllt uchel – mae'r modiwlau'n cynnwys darlith (mewn dosbarthiadau o 150 o fyfyrwyr ar y mwyaf) a seminar/tiwtorial (mewn dosbarthiadau o 30 o fyfyrwyr ar y mwyaf) bob wythnos. A oes gennych ddiddordeb yn ein hadeiladau a'n darpariaethau? Cymerwch gipolwg arnynt yma
 • Ysgoloriaethau ar gael i fyfyrwyr rhagorol – am ragor o fanylion, cliciwch yma

Modiwlau

Ymwadiad: Gall opsiynau dethol modiwlau yn newid.

BSc 3 Blwyddyn Full-time

Blwyddyn 1 (Lefel 4)

FHEQ 4 Undergraduate / HECert

Mae myfyrwyr yn dewis 120 o gredydau o'r opsiynau canlynol:

Modiwlau Gorfodol
Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r Modiwl
MN-1011Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Micro-economics 1
MN-1012Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Statistics 1 for Economics
MN-1013Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Finance for Economics
MN-1510Semester 2 (Jan - Jun Taught)15Current Issues in Economics
MN-1512Semester 2 (Jan - Jun Taught)15Macro-economics 1
MN-1515Semester 2 (Jan - Jun Taught)15Accounting for Economics
MN-1516Semester 2 (Jan - Jun Taught)15Methodology in Economics
Modiwlau Opsiynol
Maths for Economics Compulsory Module 

Dewiswch Yn union 15 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

NODER :Students need to select one of the following options, depending on whether they took A Level Maths.

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
MN-1018Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Maths 1 for Economics AThis module is for students who completed A-Level Maths
MN-1019Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Maths 1 for Economics BThis module is for students who do not have an A-Level in Maths

Blwyddyn 2 (Lefel 5)

FHEQ 5 Undergraduate / HEDip

Mae myfyrwyr yn dewis 120 o gredydau o'r opsiynau canlynol:

Modiwlau Gorfodol
Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r Modiwl
MN-2021Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Micro-economics 2
MN-2057Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Econometrics 1
MN-2527Semester 2 (Jan - Jun Taught)15Macro-economics 2
MN-2530Semester 2 (Jan - Jun Taught)15Economic Policy
Modiwlau Opsiynol
Economics - Optional Modules 

Dewiswch Isafswm o 30 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

NODER :Students should select a minimum of 30 credits from the following list, and should aim to balance their options over the two semesters. Optional modules will be offered subject to demand, availability and timetable constraints. Students should note and check BEFORE selecting whether modules have any special requirements, such as pre-requisites, co-requisites or incompatibles. NOTE: Pre-reqs need to have been taken in a previous year and co-reqs have to be selected in the current year.

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
MN-2023Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Economic History and Industrial Development
MN-2029Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Environmental and Resource EconomicsStudents must have completed one of the following pre-reqs: MN-1011 or MN-1015 or MN-1014 or MN-1511 or MN-1519
MN-2056Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Maths and Statistics 2To undertake this module, students must have previously completed both MN-1012 and any of the following: MN-1010 or MN-1018 or MN-1019
MN-2529Semester 2 (Jan - Jun Taught)15European Economic Integration
MN-2544Semester 2 (Jan - Jun Taught)15Economic DevelopmentTo undertake this module, students must have previously completed one of the following: MN-1015 or MN-1519 or MN-1014 or MN-1511 or MN-1512
MN-2561Semester 2 (Jan - Jun Taught)15Health EconomicsTo undertake this module, students must have previously completed MN-1011 Micro-economics 1
MN-2562Semester 2 (Jan - Jun Taught)15Managerial EconomicsTo undertake this module, students must have completed one of the following modules: MN-1011, MN-1015, MN-1519, MN-1014, MN-1511
AND
Optional Modules - Other 

Dewiswch Uchafswm o 30 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

NODER :Students should select a maximum of 30 credits from the following list, and should aim to balance their options over the two semesters. Optional modules will be offered subject to demand, availability and timetable constraints. Students should note and check BEFORE selecting whether modules have any special requirements, such as pre-requisites, co-requisites or incompatibles. NOTE: Pre-reqs need to have been taken in a previous year and co-reqs have to be selected in the current year.

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
MN-2003Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Corporate Governance and Ethics
MN-2004Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Corporate Finance 1
MN-2007Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Strategic Marketing Planning
MN-2009Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Change Management (with Fujitsu)
MN-2010Semester 1 (Sep-Jan Taught)15International Marketing
MN-2011Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Information Systems
MN-2013Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Organisational Behaviour
MN-2015Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Programming for Analytics
MN-2017Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Management Science 1
MN-2018Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Marketing and StrategyStudents who have previously completed either MN-1006 or MN-1007 should not select this module.
MN-2031Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Principles of Financial AccountingTo undertake this module, student should have previously completed either MN-1003 or MN-1515
MN-2035Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Global Business Environment: International Political Economy
MN-2040Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Strategic Analysis
MN-2054Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Business Planning
MN-2055Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Theory of Entrepreneurship and Small Business Management
MN-2058Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Contemporary Issues in Tourism
MN-2059Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Marketing Places
MN-2060Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Business and Employment Law
MN-2502Semester 2 (Jan - Jun Taught)15Financial Markets and Institutions
MN-2505Semester 2 (Jan - Jun Taught)15Investments: Assets; Equities and Bonds
MN-2508Semester 2 (Jan - Jun Taught)15Human Resource Management
MN-2509Semester 2 (Jan - Jun Taught)15Management Consulting 1
MN-2510Semester 2 (Jan - Jun Taught)15Consumer Behaviour
MN-2511Semester 2 (Jan - Jun Taught)15International Business
MN-2512Semester 2 (Jan - Jun Taught)15Industrial Marketing
MN-2513Semester 2 (Jan - Jun Taught)15Supply Chain Management
MN-2514Semester 2 (Jan - Jun Taught)15Business Information Systems
MN-2518Semester 2 (Jan - Jun Taught)15e-Business
MN-2520Semester 2 (Jan - Jun Taught)15Business Analytics
MN-2522Semester 2 (Jan - Jun Taught)15Social Marketing
MN-2534Semester 2 (Jan - Jun Taught)15Principles of Management Accounting
MN-2549Semester 2 (Jan - Jun Taught)15Decision Analysis
MN-2551Semester 2 (Jan - Jun Taught)15Social Aspects of Organisation
MN-2563Semester 2 (Jan - Jun Taught)15Entrepreneurship for Tourism Experiences
MN-2564Semester 2 (Jan - Jun Taught)15Tourism in Practice
MN-N001Semester 1 (Sep-Jan Taught)0English for Management 1Non-credit module aimed at SoM students whose first language is not English
MN-N002Semester 2 (Jan - Jun Taught)0English for Management 2Builds on the skills developed in MN-N001, which is a pre-requisite
MN-N003Semester 2 (Jan - Jun Taught)0English for Management 1 (TB2)Repeat of MN-N001, delivered in TB2

Blwyddyn 3 (Lefel 6)

FHEQ 6 Undergraduate / Honours

Mae myfyrwyr yn dewis 120 o gredydau o'r opsiynau canlynol:

Modiwlau Gorfodol
Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r Modiwl
MN-3048Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Advanced Economic Analysis
Modiwlau Opsiynol
Economics - Optional Modules 

Dewiswch Isafswm o 75 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

NODER :Students must study at least 75 credits of options from the Economics elective list. Students should be mindful to ensure that they have a balance of module credits across the two semesters

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
MN-3001Semester 1 and Semester 2 (Sep-Jun Taught)30Economics Independent Study Project
MN-3002Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Financial Market EfficiencyStudents must have completed one of the following pre-reqs: MN-1503 or MN-1012 or MN-2517
MN-3027Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Mathematical EconomicsStudents must have previously completed MN-2005 or MN-2056 Maths & Stats 2 in order to select this m
MN-3028Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Econometrics 2Students must have previously completed MN-2057 Econometrics 1 (or MN-2528) in order to select this
MN-3031Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Labour EconomicsStudents must have previously completed MN-2021 in order to select this module. Non-req: MN-2546
MN-3035Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Monetary Economics 1Students must have previously completed MN-2021 AND MN-2527 in order to select this module.
MN-3057Semester 1 (Sep-Jan Taught)15International Economic PolicyStudents must have previously completed MN-2021 AND MN-2527 in order to select this module.
MN-3501Semester 2 (Jan - Jun Taught)15Financial EconomicsStudents must have completed one of the following pre-reqs: MN-2004 or MN-1509 or MN-2028 or MN-2057
MN-3531Semester 2 (Jan - Jun Taught)15Public ChoiceStudents must have previously completed MN-2021 in order to select this module.
MN-3532Semester 2 (Jan - Jun Taught)15Econometrics 3To undertake this module, students must also have selected MN-3028 in TB1.
MN-3533Semester 2 (Jan - Jun Taught)15Economies of the Middle and Far East
MN-3534Semester 2 (Jan - Jun Taught)15Monetary Economics 2To undertake this module, students must also have selected MN-3035 in TB1.
MN-3552Semester 2 (Jan - Jun Taught)15Business and Financial ForecastingStudents must have previously completed one of the following: MN-1509 or MN-2057 or MN-2028
MN-3566Semester 2 (Jan - Jun Taught)15History of Economic Thought
MN-3567Semester 2 (Jan - Jun Taught)15International Economics and TradePre-reqs: MN-2021 AND MN-2527. Non-reqs: MN-2550 or MN-2026
AND
Optional Modules - Other 

Dewiswch Uchafswm o 30 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

NODER :Students have free choice to select 30 credits of options from elsewhere in the School: Students may pick a Year 3 module from the Business Management or Accounting & Finance module list, subject to completing the necessary pre-requisite and/or co-requisite modules. Students should be mindful to ensure that they balance module credits overall across the two semesters.

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
MN-3002Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Financial Market EfficiencyStudents must have completed one of the following pre-reqs: MN-1503 or MN-1012 or MN-2517
MN-3004Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Investment BankingStudents must have completed the following pre-req: MN-2004
MN-3005Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Financial ServicesStudents must have completed the following pre-req: MN-2004
MN-3008Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Corporate Finance 2Students must have completed the following pre-req: MN-2004
MN-3012Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Marketing Research
MN-3013Semester 1 (Sep-Jan Taught)15International Human Resource Management
MN-3014Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Marketing Communications
MN-3015Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Power and Organisation
MN-3016Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Innovation Management
MN-3018Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Sales and Sales Force Management
MN-3019Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Project ManagementNot available to students who have previously undertaken MN-2014 Project Management
MN-3022Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Pioneers of Entrepreneurship 1
MN-3023Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Lean Operations
MN-3024Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Data Mining
MN-3026Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Application Development
MN-3047Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Strategic Implementation
MN-3055Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Rheoli Prosiectau (Project Management)Co-taught with MN-3019 and allows students to have seminars through the medium of Welsh.
MN-3502Semester 2 (Jan - Jun Taught)15Auditing 2Pre-req: MN-2548
MN-3503Semester 2 (Jan - Jun Taught)15Financial Innovation and Risk ManagementStudents must have completed the following pre-req: MN-2004
MN-3505Semester 2 (Jan - Jun Taught)15Asset ManagementStudents must have completed the following pre-req: MN-2004
MN-3506Semester 2 (Jan - Jun Taught)15Derivatives and Risk ManagementStudents must have completed the following pre-req: MN-2004
MN-3507Semester 2 (Jan - Jun Taught)15Risk Management in BankingStudents must have completed the following pre-req: MN-2004
MN-3508Semester 2 (Jan - Jun Taught)15Contemporary Issues in FinanceStudents must have completed the following pre-req: MN-2004
MN-3512Semester 2 (Jan - Jun Taught)15Business EthicsThis module cannot be taken with either MN-3517 or MN-3516.
MN-3513Semester 2 (Jan - Jun Taught)15Leadership
MN-3515Semester 2 (Jan - Jun Taught)15International Marketing 2Students must have completed MN-2010 in order to select this module.
MN-3516Semester 2 (Jan - Jun Taught)15Marketing EthicsThis module cannot be taken with either MN-3517 or MN-3512.
MN-3517Semester 2 (Jan - Jun Taught)15Corporate Social ResponsibilityThis module cannot be taken with either MN-3512 or MN-3516
MN-3519Semester 2 (Jan - Jun Taught)15Information Technology Service Management
MN-3521Semester 2 (Jan - Jun Taught)15International Standards
MN-3522Semester 2 (Jan - Jun Taught)15Environmental Management for Business
MN-3524Semester 2 (Jan - Jun Taught)15Consumer Behaviour 2Students must have previously completed MN-2510 in order to select this module.
MN-3526Semester 2 (Jan - Jun Taught)15Spreadsheets and Databases for Business AnalysisStudents cannot select this module if they have previously completed MN-2523
MN-3542Semester 2 (Jan - Jun Taught)15Business and Employment LawNot available to students who have previously undertaken MN-2504 or MN-2519
MN-3551Semester 2 (Jan - Jun Taught)15Law of International Corporate Governance
MN-3553Semester 2 (Jan - Jun Taught)15Sales and Personal Selling
MN-3555Semester 2 (Jan - Jun Taught)15Forensic Accounting
MN-3564Semester 2 (Jan - Jun Taught)15International Financial ManagementStudents must have completed the following pre-req: MN-2004
MN-N001Semester 1 (Sep-Jan Taught)0English for Management 1Non-credit bearing module aimed at SoM students whose first language is not English.
MN-N002Semester 2 (Jan - Jun Taught)0English for Management 2Students can only select this module if they have previously completed MN-N001 or MN-N003
MN-N003Semester 2 (Jan - Jun Taught)0English for Management 1 (TB2)Non-credit bearing module - TB2 repeat of MN-N001

BSc 4 Blwyddyn Full-time

Blwyddyn 1 (Lefel 4)

FHEQ 4 Undergraduate / HECert

Mae myfyrwyr yn dewis 120 o gredydau o'r opsiynau canlynol:

Modiwlau Gorfodol
Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r Modiwl
MN-1011Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Micro-economics 1
MN-1012Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Statistics 1 for Economics
MN-1013Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Finance for Economics
MN-1509Semester 2 (Jan - Jun Taught)15Econometrics 1
MN-1510Semester 2 (Jan - Jun Taught)15Current Issues in Economics
MN-1512Semester 2 (Jan - Jun Taught)15Macro-economics 1
MN-1515Semester 2 (Jan - Jun Taught)15Accounting for Economics
Modiwlau Opsiynol
Maths for Economics Compulsory Module 

Dewiswch Yn union 15 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

NODER :Students need to select one of the following options, depending on whether they took A Level Maths.

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
MN-1018Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Maths 1 for Economics AThis module is for students who completed A-Level Maths
MN-1019Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Maths 1 for Economics BThis module is for students who do not have an A-Level in Maths

Blwyddyn 2 (Lefel 5)

FHEQ 5 Undergraduate / HEDip

Mae myfyrwyr yn dewis 120 o gredydau o'r opsiynau canlynol:

Modiwlau Gorfodol
Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r Modiwl
MN-2021Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Micro-economics 2
MN-2057Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Econometrics 1
MN-2527Semester 2 (Jan - Jun Taught)15Macro-economics 2
MN-2530Semester 2 (Jan - Jun Taught)15Economic Policy
Modiwlau Opsiynol
Economics - Optional Modules 

Dewiswch Isafswm o 30 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

NODER :Students should select a minimum of 30 credits from the following list, and should aim to balance their options over the two semesters. Optional modules will be offered subject to demand, availability and timetable constraints. Students should note and check BEFORE selecting whether modules have any special requirements, such as pre-requisites, co-requisites or incompatibles. NOTE: Pre-reqs need to have been taken in a previous year and co-reqs have to be selected in the current year.

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
MN-2023Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Economic History and Industrial Development
MN-2029Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Environmental and Resource EconomicsStudents must have completed one of the following pre-reqs: MN-1011 or MN-1015 or MN-1014 or MN-1511 or MN-1519
MN-2056Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Maths and Statistics 2To undertake this module, students must have previously completed both MN-1012 and any of the following: MN-1010 or MN-1018 or MN-1019
MN-2529Semester 2 (Jan - Jun Taught)15European Economic Integration
MN-2544Semester 2 (Jan - Jun Taught)15Economic DevelopmentTo undertake this module, students must have previously completed one of the following: MN-1015 or MN-1519 or MN-1014 or MN-1511 or MN-1512
MN-2561Semester 2 (Jan - Jun Taught)15Health EconomicsTo undertake this module, students must have previously completed MN-1011 Micro-economics 1
MN-2562Semester 2 (Jan - Jun Taught)15Managerial EconomicsTo undertake this module, students must have completed one of the following modules: MN-1011, MN-1015, MN-1519, MN-1014, MN-1511
AND
Optional Modules - Other 

Dewiswch Uchafswm o 30 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

NODER :Students should select a maximum of 30 credits from the following list, and should aim to balance their options over the two semesters. Optional modules will be offered subject to demand, availability and timetable constraints. Students should note and check BEFORE selecting whether modules have any special requirements, such as pre-requisites, co-requisites or incompatibles. NOTE: Pre-reqs need to have been taken in a previous year and co-reqs have to be selected in the current year.

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
MN-2003Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Corporate Governance and Ethics
MN-2004Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Corporate Finance 1
MN-2007Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Strategic Marketing Planning
MN-2009Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Change Management (with Fujitsu)
MN-2010Semester 1 (Sep-Jan Taught)15International Marketing
MN-2011Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Information Systems
MN-2013Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Organisational Behaviour
MN-2015Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Programming for Analytics
MN-2017Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Management Science 1
MN-2018Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Marketing and StrategyStudents who have previously completed either MN-1006 or MN-1007 should not select this module.
MN-2031Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Principles of Financial AccountingTo undertake this module, student should have previously completed either MN-1003 or MN-1515
MN-2035Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Global Business Environment: International Political Economy
MN-2040Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Strategic Analysis
MN-2054Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Business Planning
MN-2055Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Theory of Entrepreneurship and Small Business Management
MN-2058Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Contemporary Issues in Tourism
MN-2059Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Marketing Places
MN-2060Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Business and Employment Law
MN-2502Semester 2 (Jan - Jun Taught)15Financial Markets and Institutions
MN-2505Semester 2 (Jan - Jun Taught)15Investments: Assets; Equities and Bonds
MN-2508Semester 2 (Jan - Jun Taught)15Human Resource Management
MN-2509Semester 2 (Jan - Jun Taught)15Management Consulting 1
MN-2510Semester 2 (Jan - Jun Taught)15Consumer Behaviour
MN-2511Semester 2 (Jan - Jun Taught)15International Business
MN-2512Semester 2 (Jan - Jun Taught)15Industrial Marketing
MN-2513Semester 2 (Jan - Jun Taught)15Supply Chain Management
MN-2514Semester 2 (Jan - Jun Taught)15Business Information Systems
MN-2518Semester 2 (Jan - Jun Taught)15e-Business
MN-2520Semester 2 (Jan - Jun Taught)15Business Analytics
MN-2522Semester 2 (Jan - Jun Taught)15Social Marketing
MN-2534Semester 2 (Jan - Jun Taught)15Principles of Management Accounting
MN-2549Semester 2 (Jan - Jun Taught)15Decision Analysis
MN-2551Semester 2 (Jan - Jun Taught)15Social Aspects of Organisation
MN-2563Semester 2 (Jan - Jun Taught)15Entrepreneurship for Tourism Experiences
MN-2564Semester 2 (Jan - Jun Taught)15Tourism in Practice
MN-N001Semester 1 (Sep-Jan Taught)0English for Management 1Non-credit module aimed at SoM students whose first language is not English
MN-N002Semester 2 (Jan - Jun Taught)0English for Management 2Builds on the skills developed in MN-N001, which is a pre-requisite
MN-N003Semester 2 (Jan - Jun Taught)0English for Management 1 (TB2)Repeat of MN-N001, delivered in TB2

Blwyddyn 4 (Lefel 6)

FHEQ 6 Undergraduate / Honours

Mae myfyrwyr yn dewis 120 o gredydau o'r opsiynau canlynol:

Modiwlau Gorfodol
Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r Modiwl
MN-3048Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Advanced Economic Analysis
Modiwlau Opsiynol
Economics - Optional Modules 

Dewiswch Isafswm o 75 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

NODER :Students must study at least 75 credits of options from the Economics elective list. Students should be mindful to ensure that they have a balance of module credits across the two semesters

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
MN-3001Semester 1 and Semester 2 (Sep-Jun Taught)30Economics Independent Study Project
MN-3002Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Financial Market EfficiencyStudents must have completed one of the following pre-reqs: MN-1503 or MN-1012 or MN-2517
MN-3027Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Mathematical EconomicsStudents must have previously completed MN-2005 or MN-2056 Maths & Stats 2 in order to select this m
MN-3028Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Econometrics 2Students must have previously completed MN-2057 Econometrics 1 (or MN-2528) in order to select this
MN-3031Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Labour EconomicsStudents must have previously completed MN-2021 in order to select this module. Non-req: MN-2546
MN-3035Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Monetary Economics 1Students must have previously completed MN-2021 AND MN-2527 in order to select this module.
MN-3057Semester 1 (Sep-Jan Taught)15International Economic PolicyStudents must have previously completed MN-2021 AND MN-2527 in order to select this module.
MN-3501Semester 2 (Jan - Jun Taught)15Financial EconomicsStudents must have completed one of the following pre-reqs: MN-2004 or MN-1509 or MN-2028 or MN-2057
MN-3531Semester 2 (Jan - Jun Taught)15Public ChoiceStudents must have previously completed MN-2021 in order to select this module.
MN-3532Semester 2 (Jan - Jun Taught)15Econometrics 3To undertake this module, students must also have selected MN-3028 in TB1.
MN-3533Semester 2 (Jan - Jun Taught)15Economies of the Middle and Far East
MN-3534Semester 2 (Jan - Jun Taught)15Monetary Economics 2To undertake this module, students must also have selected MN-3035 in TB1.
MN-3552Semester 2 (Jan - Jun Taught)15Business and Financial ForecastingStudents must have previously completed one of the following: MN-1509 or MN-2057 or MN-2028
MN-3566Semester 2 (Jan - Jun Taught)15History of Economic Thought
MN-3567Semester 2 (Jan - Jun Taught)15International Economics and TradePre-reqs: MN-2021 AND MN-2527. Non-reqs: MN-2550 or MN-2026
AND
Optional Modules - Other 

Dewiswch Uchafswm o 30 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

NODER :Students have free choice to select 30 credits of options from elsewhere in the School: Students may pick a Year 3 module from the Business Management or Accounting & Finance module list, subject to completing the necessary pre-requisite and/or co-requisite modules. Students should be mindful to ensure that they balance module credits overall across the two semesters.

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
MN-3002Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Financial Market EfficiencyStudents must have completed one of the following pre-reqs: MN-1503 or MN-1012 or MN-2517
MN-3004Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Investment BankingStudents must have completed the following pre-req: MN-2004
MN-3005Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Financial ServicesStudents must have completed the following pre-req: MN-2004
MN-3008Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Corporate Finance 2Students must have completed the following pre-req: MN-2004
MN-3012Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Marketing Research
MN-3013Semester 1 (Sep-Jan Taught)15International Human Resource Management
MN-3014Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Marketing Communications
MN-3015Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Power and Organisation
MN-3016Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Innovation Management
MN-3018Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Sales and Sales Force Management
MN-3019Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Project ManagementNot available to students who have previously undertaken MN-2014 Project Management
MN-3022Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Pioneers of Entrepreneurship 1
MN-3023Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Lean Operations
MN-3024Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Data Mining
MN-3026Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Application Development
MN-3047Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Strategic Implementation
MN-3055Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Rheoli Prosiectau (Project Management)Co-taught with MN-3019 and allows students to have seminars through the medium of Welsh.
MN-3502Semester 2 (Jan - Jun Taught)15Auditing 2Pre-req: MN-2548
MN-3503Semester 2 (Jan - Jun Taught)15Financial Innovation and Risk ManagementStudents must have completed the following pre-req: MN-2004
MN-3505Semester 2 (Jan - Jun Taught)15Asset ManagementStudents must have completed the following pre-req: MN-2004
MN-3506Semester 2 (Jan - Jun Taught)15Derivatives and Risk ManagementStudents must have completed the following pre-req: MN-2004
MN-3507Semester 2 (Jan - Jun Taught)15Risk Management in BankingStudents must have completed the following pre-req: MN-2004
MN-3508Semester 2 (Jan - Jun Taught)15Contemporary Issues in FinanceStudents must have completed the following pre-req: MN-2004
MN-3512Semester 2 (Jan - Jun Taught)15Business EthicsThis module cannot be taken with either MN-3517 or MN-3516.
MN-3513Semester 2 (Jan - Jun Taught)15Leadership
MN-3515Semester 2 (Jan - Jun Taught)15International Marketing 2Students must have completed MN-2010 in order to select this module.
MN-3516Semester 2 (Jan - Jun Taught)15Marketing EthicsThis module cannot be taken with either MN-3517 or MN-3512.
MN-3517Semester 2 (Jan - Jun Taught)15Corporate Social ResponsibilityThis module cannot be taken with either MN-3512 or MN-3516
MN-3519Semester 2 (Jan - Jun Taught)15Information Technology Service Management
MN-3521Semester 2 (Jan - Jun Taught)15International Standards
MN-3522Semester 2 (Jan - Jun Taught)15Environmental Management for Business
MN-3524Semester 2 (Jan - Jun Taught)15Consumer Behaviour 2Students must have previously completed MN-2510 in order to select this module.
MN-3526Semester 2 (Jan - Jun Taught)15Spreadsheets and Databases for Business AnalysisStudents cannot select this module if they have previously completed MN-2523
MN-3542Semester 2 (Jan - Jun Taught)15Business and Employment LawNot available to students who have previously undertaken MN-2504 or MN-2519
MN-3551Semester 2 (Jan - Jun Taught)15Law of International Corporate Governance
MN-3553Semester 2 (Jan - Jun Taught)15Sales and Personal Selling
MN-3555Semester 2 (Jan - Jun Taught)15Forensic Accounting
MN-3564Semester 2 (Jan - Jun Taught)15International Financial ManagementStudents must have completed the following pre-req: MN-2004
MN-N001Semester 1 (Sep-Jan Taught)0English for Management 1Non-credit bearing module aimed at SoM students whose first language is not English.
MN-N002Semester 2 (Jan - Jun Taught)0English for Management 2Students can only select this module if they have previously completed MN-N001 or MN-N003
MN-N003Semester 2 (Jan - Jun Taught)0English for Management 1 (TB2)Non-credit bearing module - TB2 repeat of MN-N001

BSc 4 Blwyddyn Full-time (with a year in Industry)

Blwyddyn 1 (Lefel 4)

FHEQ 4 Undergraduate / HECert

Mae myfyrwyr yn dewis 120 o gredydau o'r opsiynau canlynol:

Modiwlau Gorfodol
Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r Modiwl
MN-1011Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Micro-economics 1
MN-1012Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Statistics 1 for Economics
MN-1013Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Finance for Economics
MN-1510Semester 2 (Jan - Jun Taught)15Current Issues in Economics
MN-1512Semester 2 (Jan - Jun Taught)15Macro-economics 1
MN-1515Semester 2 (Jan - Jun Taught)15Accounting for Economics
MN-1516Semester 2 (Jan - Jun Taught)15Methodology in Economics
Modiwlau Opsiynol
Maths for Economics Compulsory Module 

Dewiswch Yn union 15 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

NODER :Students need to select one of the following options, depending on whether they took A Level Maths.

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
MN-1018Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Maths 1 for Economics AThis module is for students who completed A-Level Maths
MN-1019Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Maths 1 for Economics BThis module is for students who do not have an A-Level in Maths

Blwyddyn 2 (Lefel 5)

FHEQ 5 Undergraduate / HEDip

Mae myfyrwyr yn dewis 120 o gredydau o'r opsiynau canlynol:

Modiwlau Gorfodol
Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r Modiwl
MN-2021Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Micro-economics 2
MN-2057Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Econometrics 1
MN-2527Semester 2 (Jan - Jun Taught)15Macro-economics 2
MN-2530Semester 2 (Jan - Jun Taught)15Economic Policy
Modiwlau Opsiynol
Economics - Optional Modules 

Dewiswch Isafswm o 30 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

NODER :Students should select a minimum of 30 credits from the following list, and should aim to balance their options over the two semesters. Optional modules will be offered subject to demand, availability and timetable constraints. Students should note and check BEFORE selecting whether modules have any special requirements, such as pre-requisites, co-requisites or incompatibles. NOTE: Pre-reqs need to have been taken in a previous year and co-reqs have to be selected in the current year.

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
MN-2023Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Economic History and Industrial Development
MN-2029Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Environmental and Resource EconomicsStudents must have completed one of the following pre-reqs: MN-1011 or MN-1015 or MN-1014 or MN-1511 or MN-1519
MN-2056Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Maths and Statistics 2To undertake this module, students must have previously completed both MN-1012 and any of the following: MN-1010 or MN-1018 or MN-1019
MN-2529Semester 2 (Jan - Jun Taught)15European Economic Integration
MN-2544Semester 2 (Jan - Jun Taught)15Economic DevelopmentTo undertake this module, students must have previously completed one of the following: MN-1015 or MN-1519 or MN-1014 or MN-1511 or MN-1512
MN-2561Semester 2 (Jan - Jun Taught)15Health EconomicsTo undertake this module, students must have previously completed MN-1011 Micro-economics 1
MN-2562Semester 2 (Jan - Jun Taught)15Managerial EconomicsTo undertake this module, students must have completed one of the following modules: MN-1011, MN-1015, MN-1519, MN-1014, MN-1511
AND
Optional Modules - Other 

Dewiswch Uchafswm o 30 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

NODER :Students should select a maximum of 30 credits from the following list, and should aim to balance their options over the two semesters. Optional modules will be offered subject to demand, availability and timetable constraints. Students should note and check BEFORE selecting whether modules have any special requirements, such as pre-requisites, co-requisites or incompatibles. NOTE: Pre-reqs need to have been taken in a previous year and co-reqs have to be selected in the current year.

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
MN-2003Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Corporate Governance and Ethics
MN-2004Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Corporate Finance 1
MN-2007Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Strategic Marketing Planning
MN-2009Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Change Management (with Fujitsu)
MN-2010Semester 1 (Sep-Jan Taught)15International Marketing
MN-2011Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Information Systems
MN-2013Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Organisational Behaviour
MN-2015Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Programming for Analytics
MN-2017Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Management Science 1
MN-2018Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Marketing and StrategyStudents who have previously completed either MN-1006 or MN-1007 should not select this module.
MN-2031Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Principles of Financial AccountingTo undertake this module, student should have previously completed either MN-1003 or MN-1515
MN-2035Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Global Business Environment: International Political Economy
MN-2040Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Strategic Analysis
MN-2054Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Business Planning
MN-2055Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Theory of Entrepreneurship and Small Business Management
MN-2058Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Contemporary Issues in Tourism
MN-2059Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Marketing Places
MN-2060Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Business and Employment Law
MN-2502Semester 2 (Jan - Jun Taught)15Financial Markets and Institutions
MN-2505Semester 2 (Jan - Jun Taught)15Investments: Assets; Equities and Bonds
MN-2508Semester 2 (Jan - Jun Taught)15Human Resource Management
MN-2509Semester 2 (Jan - Jun Taught)15Management Consulting 1
MN-2510Semester 2 (Jan - Jun Taught)15Consumer Behaviour
MN-2511Semester 2 (Jan - Jun Taught)15International Business
MN-2512Semester 2 (Jan - Jun Taught)15Industrial Marketing
MN-2513Semester 2 (Jan - Jun Taught)15Supply Chain Management
MN-2514Semester 2 (Jan - Jun Taught)15Business Information Systems
MN-2518Semester 2 (Jan - Jun Taught)15e-Business
MN-2520Semester 2 (Jan - Jun Taught)15Business Analytics
MN-2522Semester 2 (Jan - Jun Taught)15Social Marketing
MN-2534Semester 2 (Jan - Jun Taught)15Principles of Management Accounting
MN-2549Semester 2 (Jan - Jun Taught)15Decision Analysis
MN-2551Semester 2 (Jan - Jun Taught)15Social Aspects of Organisation
MN-2563Semester 2 (Jan - Jun Taught)15Entrepreneurship for Tourism Experiences
MN-2564Semester 2 (Jan - Jun Taught)15Tourism in Practice
MN-N001Semester 1 (Sep-Jan Taught)0English for Management 1Non-credit module aimed at SoM students whose first language is not English
MN-N002Semester 2 (Jan - Jun Taught)0English for Management 2Builds on the skills developed in MN-N001, which is a pre-requisite
MN-N003Semester 2 (Jan - Jun Taught)0English for Management 1 (TB2)Repeat of MN-N001, delivered in TB2

Blwyddyn 3 (Lefel 5 YR OUT)

FHEQ 5 Undergraduate Sandwich Year
Modiwlau Gorfodol
Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r Modiwl
MN-S000Semester 1 and Semester 2 (Sep-Jun Taught)120One year industrial placement

Blwyddyn 4 (Lefel 6)

FHEQ 6 Undergraduate / Honours

Mae myfyrwyr yn dewis 120 o gredydau o'r opsiynau canlynol:

Modiwlau Gorfodol
Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r Modiwl
MN-3048Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Advanced Economic Analysis
Modiwlau Opsiynol
Economics - Optional Modules 

Dewiswch Isafswm o 75 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

NODER :Students must study at least 75 credits of options from the Economics elective list. Students should be mindful to ensure that they have a balance of module credits across the two semesters

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
MN-3001Semester 1 and Semester 2 (Sep-Jun Taught)30Economics Independent Study Project
MN-3002Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Financial Market EfficiencyStudents must have completed one of the following pre-reqs: MN-1503 or MN-1012 or MN-2517
MN-3027Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Mathematical EconomicsStudents must have previously completed MN-2005 or MN-2056 Maths & Stats 2 in order to select this m
MN-3028Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Econometrics 2Students must have previously completed MN-2057 Econometrics 1 (or MN-2528) in order to select this
MN-3031Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Labour EconomicsStudents must have previously completed MN-2021 in order to select this module. Non-req: MN-2546
MN-3035Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Monetary Economics 1Students must have previously completed MN-2021 AND MN-2527 in order to select this module.
MN-3057Semester 1 (Sep-Jan Taught)15International Economic PolicyStudents must have previously completed MN-2021 AND MN-2527 in order to select this module.
MN-3501Semester 2 (Jan - Jun Taught)15Financial EconomicsStudents must have completed one of the following pre-reqs: MN-2004 or MN-1509 or MN-2028 or MN-2057
MN-3531Semester 2 (Jan - Jun Taught)15Public ChoiceStudents must have previously completed MN-2021 in order to select this module.
MN-3532Semester 2 (Jan - Jun Taught)15Econometrics 3To undertake this module, students must also have selected MN-3028 in TB1.
MN-3533Semester 2 (Jan - Jun Taught)15Economies of the Middle and Far East
MN-3534Semester 2 (Jan - Jun Taught)15Monetary Economics 2To undertake this module, students must also have selected MN-3035 in TB1.
MN-3552Semester 2 (Jan - Jun Taught)15Business and Financial ForecastingStudents must have previously completed one of the following: MN-1509 or MN-2057 or MN-2028
MN-3566Semester 2 (Jan - Jun Taught)15History of Economic Thought
MN-3567Semester 2 (Jan - Jun Taught)15International Economics and TradePre-reqs: MN-2021 AND MN-2527. Non-reqs: MN-2550 or MN-2026
AND
Optional Modules - Other 

Dewiswch Uchafswm o 30 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

NODER :Students have free choice to select 30 credits of options from elsewhere in the School: Students may pick a Year 3 module from the Business Management or Accounting & Finance module list, subject to completing the necessary pre-requisite and/or co-requisite modules. Students should be mindful to ensure that they balance module credits overall across the two semesters.

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
MN-3002Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Financial Market EfficiencyStudents must have completed one of the following pre-reqs: MN-1503 or MN-1012 or MN-2517
MN-3004Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Investment BankingStudents must have completed the following pre-req: MN-2004
MN-3005Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Financial ServicesStudents must have completed the following pre-req: MN-2004
MN-3008Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Corporate Finance 2Students must have completed the following pre-req: MN-2004
MN-3012Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Marketing Research
MN-3013Semester 1 (Sep-Jan Taught)15International Human Resource Management
MN-3014Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Marketing Communications
MN-3015Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Power and Organisation
MN-3016Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Innovation Management
MN-3018Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Sales and Sales Force Management
MN-3019Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Project ManagementNot available to students who have previously undertaken MN-2014 Project Management
MN-3022Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Pioneers of Entrepreneurship 1
MN-3023Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Lean Operations
MN-3024Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Data Mining
MN-3026Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Application Development
MN-3047Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Strategic Implementation
MN-3055Semester 1 (Sep-Jan Taught)15Rheoli Prosiectau (Project Management)Co-taught with MN-3019 and allows students to have seminars through the medium of Welsh.
MN-3502Semester 2 (Jan - Jun Taught)15Auditing 2Pre-req: MN-2548
MN-3503Semester 2 (Jan - Jun Taught)15Financial Innovation and Risk ManagementStudents must have completed the following pre-req: MN-2004
MN-3505Semester 2 (Jan - Jun Taught)15Asset ManagementStudents must have completed the following pre-req: MN-2004
MN-3506Semester 2 (Jan - Jun Taught)15Derivatives and Risk ManagementStudents must have completed the following pre-req: MN-2004
MN-3507Semester 2 (Jan - Jun Taught)15Risk Management in BankingStudents must have completed the following pre-req: MN-2004
MN-3508Semester 2 (Jan - Jun Taught)15Contemporary Issues in FinanceStudents must have completed the following pre-req: MN-2004
MN-3512Semester 2 (Jan - Jun Taught)15Business EthicsThis module cannot be taken with either MN-3517 or MN-3516.
MN-3513Semester 2 (Jan - Jun Taught)15Leadership
MN-3515Semester 2 (Jan - Jun Taught)15International Marketing 2Students must have completed MN-2010 in order to select this module.
MN-3516Semester 2 (Jan - Jun Taught)15Marketing EthicsThis module cannot be taken with either MN-3517 or MN-3512.
MN-3517Semester 2 (Jan - Jun Taught)15Corporate Social ResponsibilityThis module cannot be taken with either MN-3512 or MN-3516
MN-3519Semester 2 (Jan - Jun Taught)15Information Technology Service Management
MN-3521Semester 2 (Jan - Jun Taught)15International Standards
MN-3522Semester 2 (Jan - Jun Taught)15Environmental Management for Business
MN-3524Semester 2 (Jan - Jun Taught)15Consumer Behaviour 2Students must have previously completed MN-2510 in order to select this module.
MN-3526Semester 2 (Jan - Jun Taught)15Spreadsheets and Databases for Business AnalysisStudents cannot select this module if they have previously completed MN-2523
MN-3542Semester 2 (Jan - Jun Taught)15Business and Employment LawNot available to students who have previously undertaken MN-2504 or MN-2519
MN-3551Semester 2 (Jan - Jun Taught)15Law of International Corporate Governance
MN-3553Semester 2 (Jan - Jun Taught)15Sales and Personal Selling
MN-3555Semester 2 (Jan - Jun Taught)15Forensic Accounting
MN-3564Semester 2 (Jan - Jun Taught)15International Financial ManagementStudents must have completed the following pre-req: MN-2004
MN-N001Semester 1 (Sep-Jan Taught)0English for Management 1Non-credit bearing module aimed at SoM students whose first language is not English.
MN-N002Semester 2 (Jan - Jun Taught)0English for Management 2Students can only select this module if they have previously completed MN-N001 or MN-N003
MN-N003Semester 2 (Jan - Jun Taught)0English for Management 1 (TB2)Non-credit bearing module - TB2 repeat of MN-N001

Disgrifiad

Mae pob un o'n rhaglenni gradd israddedig mewn Economeg yn cyfuno ystod o fodiwlau gorfodol y mae'n rhaid i fyfyrwyr eu hastudio yn ystod eu blwyddyn gyntaf. Mae'r blynyddoedd dilynol yn caniatáu rhyddid sylweddol i ddewis modiwlau dewisol, sy'n gyfle i chi hogi'ch arbenigedd a'ch diddordebau datblygol.

Gofynion Mynediad

Cymhwyster Safon Uwch

Fel arfer, mae cynigion ar gyfer rhaglenni yn yr Ysgol Reolaeth o fewn yr ystod  'ABB-BBB' neu gyfwerth. Ystyrir pob cais yn unigol, gyda graddau TGAU, pynciau a graddau Lefel UG, profiad gwaith, geirdaon a’r datganiad personol i gyd yn cael eu hystyried. Mae cynigion amrywiol yn cael eu gwneud yn dibynnu ar y pynciau a astudiwyd. Nid oes angen cymhwyster Safon Uwch mewn Busnes, Economeg, Mathemateg na Chyfrifeg/Cyllid. Nid ydym yn ystyried Astudiaethau Cyffredinol yn bwnc Safon Uwch at ddibenion gwneud cynigion. Gall myfyrwyr gyfuno cymwysterau Safon Uwch â'r cymwysterau eraill a restrir isod. Mae hefyd angen TGAU Mathemateg a Saesneg gradd C o leiaf.

Bagloriaeth Ryngwladol

Bydd yr Ysgol Reolaeth yn gwneud cynigion i fyfyrwyr sydd â Bagloriaeth Ryngwladol ddisgwyliedig o 32–33 neu uwch (neu sydd â hyn yn barod).

BTEC (18-uned)

Bydd yr Ysgol Reolaeth yn gwneud cynigion i fyfyrwyr sydd â chanlyniadau BTEC disgwyliedig o DDM neu well (neu sydd â'r canlyniadau hyn yn barod).

Saesneg

Rhaid i ymgeiswyr nad ydynt yn siaradwyr Saesneg brodorol ennill cyfartaledd o 6.0 a rhaid i bob cydran fod yn 5.5 neu fwy mewn IELTS neu brofion cyfwerth.

I fyfyrwyr nad ydynt yn bodloni'r gofyniad iaith Saesneg, rydym yn cynnig ystod o gyrsiau hyfforddi cyn-sesiynol y mae modd eu dilyn cyn dechrau ar eu cwrs gradd. Mae rhagor o fanylion ar gael yma.

Cymwysterau Rhyngwladol

Gweler y cymwysterau rhyngwladol yr ydym yn eu derbyn, a'r lefel ofynnol, i Fyfyrwyr Rhyngwladol (nad ydynt o’r UE) a myfyrwyr o’r UE.

Sut i Wneud Cais

Os ydych yn fyfyriwr o’r DU neu’r UE, dylech wneud cais yma.

Dylai myfyrwyr o’r tu allan i’r DU neu’r UE wneud cais yma.

Ffioedd Dysgu

Y ffioedd dysgu blynyddol ar gyfer blwyddyn academaidd 2019/20 fydd:

D.U./U.E. Rhyngwladol
BSc (Hons) Llawn-amser £9,000 £15,450

Gellir codi ffioedd myfyrwyr Israddedig y DU/UE llawn amser yn chwyddiannol mewn blynyddoedd astudio i ddod. Penderfynir ar y swm gan Lywodraeth Cymru.

Bydd ffioedd ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol Israddedig yn cynyddu 3% ar gyfer pob blwyddyn ddilynol o astudio.

Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am ffioedd a sut i dalu ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Efallai y byddwch yn gymwys i gael arian i helpu i gefnogi eich astudiaethau. I gael gwybod am ysgoloriaethau, bwrsariaethau a chyfleoedd cyllido eraill sydd ar gael, ewch i dudalen ysgoloriaethau a bwrsariaethau'r Brifysgol.

Myfyrwyr presennol: Mae gwybodaeth bellach am eich costau ffioedd ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Costau Ychwanegol

Mae'r llyfrau testun argymelledig ar gyfer y cwrs hwn ar gael yn y llyfrgell. Mae'r holl feddalwedd sydd ei hangen ar gyfer y cwrs ar gael ar rwydwaith yr Ysgol Reolaeth, i'w defnyddio yn ein hystafelloedd cyfrifiaduron ym Mhrifysgol Abertawe.

Mae cysylltiad diwifr â'r rhyngrwyd am ddim ar gael ar draws campws cyfan y Brifysgol a'r holl neuaddau preswyl.

Opsiynau gradd 4 blynedd

Rheolir cyfleoedd i astudio dramor ar y cyd â'r Tîm Ewch yn Fyd-eang, Prifysgol Abertawe. Mae rhagor o wybodaeth am gyfleoedd i astudio dramor ar gael yma.

Mae'r Ysgol Reolaeth yn cynnig amrywiaeth o gynlluniau lleoliadau gwaith (blwyddyn ym myd diwydiant) sy'n cael eu cydlynu gan ein tîm cyflogadwyedd mewnol. Mae canllawiau manwl ar y broses lleoliadau gwaith, gan gynnwys hanesion o lwyddiant myfyrwyr, ar gael yma.

Ysgoloriaethau

Mae Prifysgol Abertawe yn cynnig amrywiaeth o ysgoloriaethau i helpu ariannu astudiaethau, gan gynnwys:

Ysgoloriaeth Ragoriaeth – dyfernir i fyfyrwyr sy'n ennill graddau AAA neu uwch Safon Uwch (neu gyfwerth) – £3,000 dros ddwy flynedd.

Ysgoloriaeth Deilyngdod – dyfernir i fyfyrwyr sy'n ennill graddau AAB neu uwch Safon Uwch (neu gyfwerth) – £2,000 dros ddwy flynedd.

I gael rhagor o wybodaeth am ysgoloriaethau a chyfleoedd ariannu eraill sydd ar gael ym Mhrifysgol Abertawe, ewch i'r dudalen ysgoloriaethau a bwrsariaethau.

Ysgoloriaeth Datblygu Dyfodol – Mae'r Ysgol Reolaeth hefyd yn cynnig pecyn Ysgoloriaeth Datblygu Dyfodol, sy'n annog myfyrwyr i feithrin nifer o sgiliau proffesiynol wrth weithio gyda'r Ysgol drwy gydol y flwyddyn academaidd.

 • Ysgoloriaeth i fyfyrwyr israddedig sydd werth £2,000 i'w thalu tuag at ffioedd dysgu. Ar gael i fyfyrwyr nad ydynt o'r Undeb Ewropeaidd (myfyrwyr rhyngwladol) sydd â chynnig i astudio yn yr Ysgol Reolaeth.
 • Ysgoloriaeth i fyfyrwyr ôl-raddedig sydd werth £3,000 i'w thalu tuag at ffioedd dysgu.

Ar gael i bob myfyrwyr o'r Deyrnas Unedig/Undeb Ewropeaidd a phob myfyriwr rhyngwladol sydd â chynnig i astudio yn yr Ysgol Reolaeth.

Mae rhagor o wybodaeth am yr Ysgoloriaethau Datblygu Dyfodol, gan gynnwys sut i wneud cais, ar gael yma.

Lleoliad a Chyfleusterau

Mae Campws y Bae mewn lleoliad eithriadol ar ochr ddwyreiniol Abertawe, gyda mynediad uniongyrchol i’r traeth a’i bromenâd glan-y-môr ei hun. Mae’r campws yn cynnig llety modern a golau i fyfyrwyr, gan gynnwys ystafelloedd safonol a phremiwm, ystafelloedd dau wely ac ystafelloedd sy’n hygyrch i gadeiriau olwyn.

Mae adeiladau ac adnoddau’r campws yn cynnwys:

 • Gwasanaethau cymorth canolog i fyfyrwyr yng Nghanolfan Wybodaeth y Tŵr
 • Llyfrgell a chanolfan adnoddau fodern
 • Undeb y myfyrwyr
 • Y Neuadd Fawr – gan gynnwys Awditoriwm Stanley Clarke, theatrau darlithoedd, a chaffi sy’n cynnig golygfeydd bendigedig ar draws Bae Abertawe

Darpariaeth arlwyo a bwyd eang, gan gynnwys caffeterias, bar, archfarchnad, tŷ golchi a phwyntiau codi arian. Mae hyn i gyd yn ogystal â chyfleusterau chwaraeon hamdden a thraeth i bawb ei fwynhau.

I gael rhagor o wybodaeth am yr hyn sydd ar gael i chi ar Gampws y Bae, ewch i'r dudalen lleoliad a chyfleusterau.

Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd

Mae gennym hanes ardderchog o leoli ein graddedigion gyda chwmnïau rhyngwladol mawr.

O'r funud yr ydych yn cyrraedd yr Ysgol Reolaeth byddwn yn gweithio gyda chi er mwyn eich helpu i feithrin eich sgiliau a'ch profiad er mwyn cyfoethogi'ch cyfleoedd gyrfa.

Yn ystod eich cyfnod gyda ni, cewch gyfle i wneud y canlynol:

 • Cael cyngor pwrpasol, un i un, ar yrfaoedd gan ein tîm gyrfaoedd ymroddedig.
 • Ymgymryd â lleoliad gwaith neu interniaeth drwy Rwydwaith Gyflogedig Interniaeth Abertawe (“SPIN”) neu'r fenter ‘Wythnos o Waith’.
 • Mynychu'r Ffair Yrfaoedd a rhyngweithio â chyflogwyr.
 • Gweithio a rhwydweithio gyda chyflogwyr o ystod o gwmnïau cenedlaethol a rhyngwladol drwy ein seminarau a'n digwyddiadau.
 • Rhoi hwb i'ch sgiliau a chwrdd â chyflogwyr yn ystod ein Modiwl Cyflogadwyedd, sy'n cael ei gynnal ddwywaith y flwyddyn.
 • Cyflawni Gwobr Cyflogadwyedd Abertawe.
 • Cymryd rhan yn ein cystadleuaeth Busnes yn y Bae, a chystadlu yn erbyn myfyrwyr eraill.
 • Ymuno â'n cymuned o gyn-fyfyrwyr a chwrdd â graddedigion o'r blynyddoedd blaenorol sy'n gallu cynnig manteision eu profiadau.

Ymuno â'n cynllun mentora ar faterion cyflogadwyedd a chael eich mentora gan gyflogwr sy'n gallu'ch helpu wrth i chi bontio o fyd myfyrwyr i fyd gweithwyr proffesiynol.

Cyrchfannau Graddedigion

Dyma rai o gyrchfannau diweddar ein graddedigion:

 • Ymgynghorydd Modelu Dadansoddol Blaengar, AC Neilsen 
 • Ymgynghorydd Treth Cynorthwyol, PricewaterhouseCoopers
 • Dadansoddwr Busnes, Bloomberg
 • Dadansoddwr Busnes, Cabot Financial
 • Graddedig Masnachol, Corus
 • Dadansoddwr Ariannol, Cable and Wireless Worldwide
 • Graddedig Ariannol dan Hyfforddiant, Tate & Lyle plc
 • Graddedig Ariannol, Ford Motor Company
 • Rheolwr Cyfrifon Ariannol, Airbus UK
 • Archwilydd Ariannol, PricewaterhouseCoopers
 • Rheolwr Ariannol dan Hyfforddiant, L'oreal
 • Masnachwr Arian Tramor, HSBC
 • Cynllun Rheolwyr Graddedig, Enterprise Rent-a-Car
 • Rhaglen Graddedigion dan Hyfforddiant, Barclays
 • Bancwr Buddsoddi, Julian Hodge
 • Ymgynghorydd TG, Cap Gemini 
 • Ymgynghorydd Rheoli, Accenture
 • Rheolwr dan Hyfforddiant, Domino’s Pizza
 • Rheolwr dan Hyfforddiant, Marks and Spencer
 • Rheolwr dan Hyfforddiant, Shell UK
 • Cynorthwyydd Marchnata, Alfa Romeo
 • Ymgynghorydd Recriwtio, Microsoft
 • Masnachwr Cyfranddaliadau, OSTC
 • Cyfrifydd dan Hyfforddiant, Deloitte
 • Archwilydd dan Hyfforddiant, PricewaterhouseCoopers

Cysylltu

Am ragor o wybodaeth am y rhaglen hon, cysylltwch â’n tîm recriwtio:

Ffôn: +44 (0)1792 295601 

E-bost: SoMundergrad@swansea.ac.uk