MLaw mewn Hawliau Dynol

Clirio ac Addasu UCAS 2018

Disgwylir nifer gyfyngedig o lefydd gwag ar gyfer ymgeiswyr Hwyr, Clirio ac Addasu 2018 ar nifer o raglenni.  Gall gofynion mynediad amrywio o’r rhai a nodir isod.  Am yr wybodaeth ddiweddaraf ar lefydd gwag ac ymgeisio drwy Glirio ac Addasu, ewch i'n tudalennau Clirio ac Addasu 2018.

MLaw mewn Hawliau Dynol

Error

There is a problem with one of the content items on this page. The affected component type is:

SU course details

The system reports the following message:

No courses found with course code UM1C6D