Cyrsiau Israddedig Coleg y Gwyddorau Dynol ac Iechyd

Myfyrwyr ar y traeth

Astudiwch gyda ni

Tynnwn ynghyd ddisgyblaethau iechyd, nyrsio, bydwreigiaeth, gofal cymdeithasol, polisi cymdeithasol a seicoleg i gynnig ystod eang o gyrsiau sy'n gwneud gwahaniaeth i fywydau pobl a chymdeithas yn gyffredinol.

Gwellwch eich gyrfa mewn amgylchedd cyffrous a deinamig gyda chymuned agos o fyfyrwyr a chyfleusterau o'r radd flaenaf.

 

Ein Cyrsiau...