Clirio ac Addasu UCAS 2018

Disgwylir nifer gyfyngedig o lefydd gwag ar gyfer ymgeiswyr Hwyr, Clirio ac Addasu 2018 ar nifer o raglenni.  Gall gofynion mynediad amrywio o’r rhai a nodir isod.  Am yr wybodaeth ddiweddaraf ar lefydd gwag ac ymgeisio drwy Glirio ac Addasu, ewch i'n tudalennau Clirio ac Addasu 2018.

Dewch i ymuno â'r Adran Ffiseg Orau yn y DU!

Ar y brig yn y DU am foddhad ag addysgu a threfniadaeth a rheolaeth. Ar y brig yng Nghymru. Ffiseg a Seryddiaeth - 97% am foddhad cyffredinol ac un o'r 5 cwrs gorau yn y DU (Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr 2017).

Trosolwg Cwrs

Cern Higgs Boson

Bydd y radd BSc Ffiseg ym Mhrifysgol Abertawe yn eich ysbrydoli i chwilio am atebion i'r cwestiynau mawr: Oes modd ail-greu’r amodau a fodolai am ambell biliynfed o eiliad ar ôl y Glec Fawr yn y labordy? Sut mae cyfansoddion sylfaenol mater fel cwarciau a leptonau yn rhyngweithio? Sut dechreuodd y Bydysawd? Ac a allwn ni ddeall o beth y gwnaed gofod ac amser?Fel myfyriwr Ffiseg ar ein cynllun gradd BSc Ffiseg, cewch gyfle i astudio amrywiaeth gyffrous o fodiwlau a allai gynnwys seryddiaeth a chosmoleg; electromagnetedd; ffiseg atomig; ffiniau ffiseg niwclear; y byd cwantwm a ffiseg yr hinsawdd.

Nodweddion Allweddol

Mae graddedigion Ffiseg yn gyflogadwy iawn ac mae'r cyflogau cychwynnol yn uwch na'r cyfartaledd cenedlaethol, felly mae llawer o resymau da dros astudio am radd Ffiseg ym Mhrifysgol Abertawe.

Fel myfyriwr Ffiseg, byddwch yn ymuno â'r Adran Ffiseg orau yn y DU o ran addysgu (Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr 2017), yn astudio ar un o'n cyrsiau a fydd yn eich ysgogi'n ddeallusol, ac yn cael eich addysgu mewn lleoliad hyfryd ar lan y môr yn agos at dirwedd odidog Penrhyn Gŵyr.

Rydym yn falch o'n sgorau uchel cyson am foddhad myfyrwyr (97% yn Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr 2017) ac mae ein cynlluniau gradd wedi'u dylunio i adlewyrchu datblygiadau arloesol ym maes ymchwil - rydym ar y brig yn y DU am bwyslais ar ymchwil (Canllaw Cyflawn i Brifysgolion 2018)! Rydym yn 7fed yn y DU am ragolygon gyrfa, yn 13eg yn y DU yn gyffredinol, yn y safle cyntaf yn y DU am werth ychwanegol - sy'n dyst i'n dulliau addysgu effeithiol (Canllaw Cyflawn i Brifysgolion The Guardian 2019) ac ar y brig yng Nghymru (Canllaw Cyflawn i Brifysgolion The Times a Sunday Times).

Fel myfyriwr ffiseg, byddwch hefyd yn elwa o oruchwyliaeth eithriadol wrth wneud gwaith prosiect, addysgu mewn grwpiau bach, labordai gwyddoniaeth o'r radd flaenaf a chyfleoedd i ymweld â Labordy Ffiseg Gronynnau CERN. Trefnir ymweliadau gan ein Cymdeithas Ffiseg (y Gymdeithas Ffiseg Orau yn y DU, Fforwm Cymdeithasau Blynyddol Rhwydweithiau Myfyrwyr Prifysgolion 2017) a chan ein staff sy'n gweithio yn CERN.

Modiwlau

Ymwadiad: Gall opsiynau dethol modiwlau yn newid.

BSc 3 Blwyddyn Full-time

Blwyddyn 1 (Lefel 4)

FHEQ 4 Undergraduate / HECert

Mae myfyrwyr yn dewis 120 o gredydau o'r opsiynau canlynol:

Modiwlau Gorfodol
Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r Modiwl
PH-100Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Dynamics, Oscillations and Waves
PH-104Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Astronomy and Cosmology
PH-112Semester 2 (Jan-Jun Taught)20Physics of Fields and Matter
PH-113Semester 1 and Semester 2 (Sep-Jun Taught)10Essential Skills for Physicists
PH-127Semester 2 (Jan-Jun Taught)10The Quantum World
PH-132Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Mathematics for Physicists I
PH-133Semester 2 (Jan-Jun Taught)20Mathematics for Physicists II
Modiwlau Opsiynol
Physics English or Welsh 

Dewiswch Yn union 10 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

NODER :Select at least one module

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
PH-129Semester 1 and Semester 2 (Sep-Jun Taught)10Laboratory Physics IThis is the English Language version of PH-129 and should be selected if you do not wish to study a minimum of 5 credits of the module through the medium of Welsh.
PH-129CSemester 1 and Semester 2 (Sep-Jun Taught)10Ffiseg Labordy IMae hon fersiwn cyfrwng Cymraeg o fodiwl PH-129, a ddylai gael ei ddewis os ydych yn dymuno astudio lleiafswm o 5 credyd o’r modiwl hon drwy gyfrwng y Gymraeg.

Blwyddyn 2 (Lefel 5)

FHEQ 5 Undergraduate / HEDip

Mae myfyrwyr yn dewis 120 o gredydau o'r opsiynau canlynol:

Modiwlau Gorfodol
Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r Modiwl
PH-203Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Statistical Physics
PH-204Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Physics Simulation
PH-205Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Quantum Mechanics I
PH-206Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Mathematical Methods in Physics I
PH-207Semester 2 (Jan-Jun Taught)10Condensed Matter Physics I
PH-221Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Electromagnetism and Special Relativity I
PH-222Semester 2 (Jan-Jun Taught)10Electromagnetism II
PH-227Semester 2 (Jan-Jun Taught)10Mathematical Methods in Physics II
PH-229Semester 2 (Jan-Jun Taught)10Particle Physics I
Modiwlau Opsiynol
Physics English or Welsh 

Dewiswch Yn union 10 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

NODER :Select at least one module

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
PH-210Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Laboratory Physics 2 and Group ProjectsThis is the English Language version of PH-210 and should be selected if you do not wish to study a minimum of 5 credits of the module through the medium of Welsh.
PH-210CSemester 1 (Sep-Jan Taught)10Ffiseg Labordy 2 a Phrosiectau GrwpMae hon fersiwn cyfrwng Cymraeg o fodiwl PH-210, a ddylai gael ei ddewis os ydych yn dymuno astudio lleiafswm o 5 credyd o’r modiwl hon drwy gyfrwng y Gymraeg.
AND
Physics English or Welsh 

Dewiswch Yn union 10 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

NODER :Select at least one module

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
PH-211Semester 2 (Jan-Jun Taught)10Laboratory Physics 2 and Group ProjectsThis is the English Language version of PH-211 and should be selected if you do not wish to study a minimum of 5 credits of the module through the medium of Welsh.
PH-211CSemester 2 (Jan-Jun Taught)10Ffiseg Labordy 2 a Phrosiectau GrwpMae hon fersiwn cyfrwng Cymraeg o fodiwl PH-211, a ddylai gael ei ddewis os ydych yn dymuno astudio lleiafswm o 5 credyd o’r modiwl hon drwy gyfrwng y Gymraeg.
AND
 

Dewiswch Yn union 10 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
PH-320Semester 2 (Jan-Jun Taught)10Foundations of Astrophysics
PH-360Semester 2 (Jan-Jun Taught)10Nanotechnology

Blwyddyn 3 (Lefel 6)

FHEQ 6 Undergraduate / Honours

Mae myfyrwyr yn dewis 120 o gredydau o'r opsiynau canlynol:

Modiwlau Gorfodol
Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r Modiwl
PH-302Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Quantum Mechanics II
PH-306Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Atomic Physics I
PH-307Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Condensed Matter Physics II
PH-333Semester 2 (Jan-Jun Taught)10Atomic Physics and Quantum Optics II
PH-335Semester 2 (Jan-Jun Taught)10Particle Physics II
PH-338Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Frontiers of Nuclear Physics
PH-339Semester 2 (Jan-Jun Taught)10Climate Physics
Modiwlau Opsiynol
Physics English or Welsh 

Dewiswch Yn union 30 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
PH-311Semester 2 (Jan-Jun Taught)20ProjectThis is the English Language version of PH-311 and should be selected if you do not wish to study a minimum of 5 credits of the module through the medium of Welsh.
PH-311CSemester 2 (Jan-Jun Taught)20ProsiectMae hon fersiwn cyfrwng Cymraeg o fodiwl PH-311, a ddylai gael ei ddewis os ydych yn dymuno astudio lleiafswm o 5 credyd o’r modiwl hon drwy gyfrwng y Gymraeg.
PH-312Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Advanced Research in PhysicsThis is the English Language version of PH-312 and should be selected if you do not wish to study a minimum of 5 credits of the module through the medium of Welsh.
PH-312CSemester 1 (Sep-Jan Taught)10Arbrofion OpsiwnMae hon fersiwn cyfrwng Cymraeg o fodiwl PH-312, a ddylai gael ei ddewis os ydych yn dymuno astudio lleiafswm o 5 credyd o’r modiwl hon drwy gyfrwng y Gymraeg.
AND
 

Dewiswch Yn union 20 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
PH-321Semester 1 (Sep-Jan Taught)10General Relativity
PH-322Semester 2 (Jan-Jun Taught)10CosmologyPH-321 must be selected in Teaching Block 1 if you wish to select this module.
OR
 

Dewiswch Yn union 10 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
PH-308Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Modern Laser Systems
PH-321Semester 1 (Sep-Jan Taught)10General Relativity
PH-329Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Quantum Information Processing
AND
 

Dewiswch Yn union 10 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
PH-320Semester 2 (Jan-Jun Taught)10Foundations of Astrophysics
PH-325Semester 2 (Jan-Jun Taught)10Teaching Physics via a School PlacementThis is the English Language version of PH-325 and should be selected if you do not wish to study a minimum of 5 credits of the module through the medium of Welsh.
PH-325CSemester 2 (Jan-Jun Taught)10Addysgu ffiseg trwy leoliad mewn ysgolMae hon fersiwn cyfrwng Cymraeg o fodiwl PH-325, a ddylai gael ei ddewis os ydych yn dymuno astudio lleiafswm o 5 credyd o’r modiwl hon drwy gyfrwng y Gymraeg.
PH-360Semester 2 (Jan-Jun Taught)10Nanotechnology

BSc 4 Blwyddyn Full-time

Blwyddyn 1 (Lefel 4)

FHEQ 4 Undergraduate / HECert

Mae myfyrwyr yn dewis 120 o gredydau o'r opsiynau canlynol:

Modiwlau Gorfodol
Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r Modiwl
PH-100Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Dynamics, Oscillations and Waves
PH-104Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Astronomy and Cosmology
PH-112Semester 2 (Jan-Jun Taught)20Physics of Fields and Matter
PH-113Semester 1 and Semester 2 (Sep-Jun Taught)10Essential Skills for Physicists
PH-127Semester 2 (Jan-Jun Taught)10The Quantum World
PH-132Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Mathematics for Physicists I
PH-133Semester 2 (Jan-Jun Taught)20Mathematics for Physicists II
Modiwlau Opsiynol
Physics English or Welsh 

Dewiswch Yn union 10 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

NODER :Select at least one module

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
PH-129Semester 1 and Semester 2 (Sep-Jun Taught)10Laboratory Physics IThis is the English Language version of PH-129 and should be selected if you do not wish to study a minimum of 5 credits of the module through the medium of Welsh.
PH-129CSemester 1 and Semester 2 (Sep-Jun Taught)10Ffiseg Labordy IMae hon fersiwn cyfrwng Cymraeg o fodiwl PH-129, a ddylai gael ei ddewis os ydych yn dymuno astudio lleiafswm o 5 credyd o’r modiwl hon drwy gyfrwng y Gymraeg.

Blwyddyn 2 (Lefel 5)

FHEQ 5 Undergraduate / HEDip

Mae myfyrwyr yn dewis 120 o gredydau o'r opsiynau canlynol:

Modiwlau Gorfodol
Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r Modiwl
PH-203Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Statistical Physics
PH-204Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Physics Simulation
PH-205Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Quantum Mechanics I
PH-206Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Mathematical Methods in Physics I
PH-207Semester 2 (Jan-Jun Taught)10Condensed Matter Physics I
PH-221Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Electromagnetism and Special Relativity I
PH-222Semester 2 (Jan-Jun Taught)10Electromagnetism II
PH-227Semester 2 (Jan-Jun Taught)10Mathematical Methods in Physics II
PH-229Semester 2 (Jan-Jun Taught)10Particle Physics I
Modiwlau Opsiynol
Physics English or Welsh 

Dewiswch Yn union 10 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

NODER :Select at least one module

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
PH-210Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Laboratory Physics 2 and Group ProjectsThis is the English Language version of PH-210 and should be selected if you do not wish to study a minimum of 5 credits of the module through the medium of Welsh.
PH-210CSemester 1 (Sep-Jan Taught)10Ffiseg Labordy 2 a Phrosiectau GrwpMae hon fersiwn cyfrwng Cymraeg o fodiwl PH-210, a ddylai gael ei ddewis os ydych yn dymuno astudio lleiafswm o 5 credyd o’r modiwl hon drwy gyfrwng y Gymraeg.
AND
Physics English or Welsh 

Dewiswch Yn union 10 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

NODER :Select at least one module

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
PH-211Semester 2 (Jan-Jun Taught)10Laboratory Physics 2 and Group ProjectsThis is the English Language version of PH-211 and should be selected if you do not wish to study a minimum of 5 credits of the module through the medium of Welsh.
PH-211CSemester 2 (Jan-Jun Taught)10Ffiseg Labordy 2 a Phrosiectau GrwpMae hon fersiwn cyfrwng Cymraeg o fodiwl PH-211, a ddylai gael ei ddewis os ydych yn dymuno astudio lleiafswm o 5 credyd o’r modiwl hon drwy gyfrwng y Gymraeg.
AND
 

Dewiswch Yn union 10 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
PH-320Semester 2 (Jan-Jun Taught)10Foundations of Astrophysics
PH-360Semester 2 (Jan-Jun Taught)10Nanotechnology

Blwyddyn 3 (Lefel 5 YR OUT)

FHEQ 5 Undergraduate Sandwich Year
Modiwlau Gorfodol
Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r Modiwl
PH-R01Semester 1 and Semester 2 (Sep-Jun Taught)120Physics with a Year Abroad

Blwyddyn 4 (Lefel 6)

FHEQ 6 Undergraduate / Honours

Mae myfyrwyr yn dewis 120 o gredydau o'r opsiynau canlynol:

Modiwlau Gorfodol
Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r Modiwl
PH-302Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Quantum Mechanics II
PH-306Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Atomic Physics I
PH-307Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Condensed Matter Physics II
PH-333Semester 2 (Jan-Jun Taught)10Atomic Physics and Quantum Optics II
PH-335Semester 2 (Jan-Jun Taught)10Particle Physics II
PH-338Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Frontiers of Nuclear Physics
PH-339Semester 2 (Jan-Jun Taught)10Climate Physics
Modiwlau Opsiynol
 

Dewiswch Yn union 20 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
PH-321Semester 1 (Sep-Jan Taught)10General Relativity
PH-322Semester 2 (Jan-Jun Taught)10CosmologyPH-321 must be selected in Teaching Block 1 if you wish to select this module.
OR
 

Dewiswch Yn union 10 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
PH-308Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Modern Laser Systems
PH-321Semester 1 (Sep-Jan Taught)10General Relativity
PH-329Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Quantum Information Processing
AND
 

Dewiswch Yn union 10 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
PH-320Semester 2 (Jan-Jun Taught)10Foundations of Astrophysics
PH-325Semester 2 (Jan-Jun Taught)10Teaching Physics via a School PlacementThis is the English Language version of PH-325 and should be selected if you do not wish to study a minimum of 5 credits of the module through the medium of Welsh.
PH-325CSemester 2 (Jan-Jun Taught)10Addysgu ffiseg trwy leoliad mewn ysgolMae hon fersiwn cyfrwng Cymraeg o fodiwl PH-325, a ddylai gael ei ddewis os ydych yn dymuno astudio lleiafswm o 5 credyd o’r modiwl hon drwy gyfrwng y Gymraeg.
PH-360Semester 2 (Jan-Jun Taught)10Nanotechnology
AND
Physics English or Welsh 

Dewiswch Yn union 30 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
PH-311Semester 2 (Jan-Jun Taught)20ProjectThis is the English Language version of PH-311 and should be selected if you do not wish to study a minimum of 5 credits of the module through the medium of Welsh.
PH-311CSemester 2 (Jan-Jun Taught)20ProsiectMae hon fersiwn cyfrwng Cymraeg o fodiwl PH-311, a ddylai gael ei ddewis os ydych yn dymuno astudio lleiafswm o 5 credyd o’r modiwl hon drwy gyfrwng y Gymraeg.
PH-312Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Advanced Research in PhysicsThis is the English Language version of PH-312 and should be selected if you do not wish to study a minimum of 5 credits of the module through the medium of Welsh.
PH-312CSemester 1 (Sep-Jan Taught)10Arbrofion OpsiwnMae hon fersiwn cyfrwng Cymraeg o fodiwl PH-312, a ddylai gael ei ddewis os ydych yn dymuno astudio lleiafswm o 5 credyd o’r modiwl hon drwy gyfrwng y Gymraeg.

BSc 4 Blwyddyn Full-time (with a year in Industry)

Blwyddyn 1 (Lefel 4)

FHEQ 4 Undergraduate / HECert

Mae myfyrwyr yn dewis 120 o gredydau o'r opsiynau canlynol:

Modiwlau Gorfodol
Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r Modiwl
PH-100Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Dynamics, Oscillations and Waves
PH-104Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Astronomy and Cosmology
PH-112Semester 2 (Jan-Jun Taught)20Physics of Fields and Matter
PH-113Semester 1 and Semester 2 (Sep-Jun Taught)10Essential Skills for Physicists
PH-127Semester 2 (Jan-Jun Taught)10The Quantum World
PH-132Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Mathematics for Physicists I
PH-133Semester 2 (Jan-Jun Taught)20Mathematics for Physicists II
Modiwlau Opsiynol
Physics English or Welsh 

Dewiswch Yn union 10 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

NODER :Select at least one module

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
PH-129Semester 1 and Semester 2 (Sep-Jun Taught)10Laboratory Physics IThis is the English Language version of PH-129 and should be selected if you do not wish to study a minimum of 5 credits of the module through the medium of Welsh.
PH-129CSemester 1 and Semester 2 (Sep-Jun Taught)10Ffiseg Labordy IMae hon fersiwn cyfrwng Cymraeg o fodiwl PH-129, a ddylai gael ei ddewis os ydych yn dymuno astudio lleiafswm o 5 credyd o’r modiwl hon drwy gyfrwng y Gymraeg.

Blwyddyn 2 (Lefel 5)

FHEQ 5 Undergraduate / HEDip

Mae myfyrwyr yn dewis 120 o gredydau o'r opsiynau canlynol:

Modiwlau Gorfodol
Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r Modiwl
PH-203Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Statistical Physics
PH-204Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Physics Simulation
PH-205Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Quantum Mechanics I
PH-206Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Mathematical Methods in Physics I
PH-207Semester 2 (Jan-Jun Taught)10Condensed Matter Physics I
PH-216Academic Year0Placement Preparation: Science Industrial Year
PH-221Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Electromagnetism and Special Relativity I
PH-222Semester 2 (Jan-Jun Taught)10Electromagnetism II
PH-227Semester 2 (Jan-Jun Taught)10Mathematical Methods in Physics II
PH-229Semester 2 (Jan-Jun Taught)10Particle Physics I
Modiwlau Opsiynol
Physics English or Welsh 

Dewiswch Yn union 10 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

NODER :Select at least one module

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
PH-210Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Laboratory Physics 2 and Group ProjectsThis is the English Language version of PH-210 and should be selected if you do not wish to study a minimum of 5 credits of the module through the medium of Welsh.
PH-210CSemester 1 (Sep-Jan Taught)10Ffiseg Labordy 2 a Phrosiectau GrwpMae hon fersiwn cyfrwng Cymraeg o fodiwl PH-210, a ddylai gael ei ddewis os ydych yn dymuno astudio lleiafswm o 5 credyd o’r modiwl hon drwy gyfrwng y Gymraeg.
AND
Physics English or Welsh 

Dewiswch Yn union 10 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

NODER :Select at least one module

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
PH-211Semester 2 (Jan-Jun Taught)10Laboratory Physics 2 and Group ProjectsThis is the English Language version of PH-211 and should be selected if you do not wish to study a minimum of 5 credits of the module through the medium of Welsh.
PH-211CSemester 2 (Jan-Jun Taught)10Ffiseg Labordy 2 a Phrosiectau GrwpMae hon fersiwn cyfrwng Cymraeg o fodiwl PH-211, a ddylai gael ei ddewis os ydych yn dymuno astudio lleiafswm o 5 credyd o’r modiwl hon drwy gyfrwng y Gymraeg.
AND
 

Dewiswch Yn union 10 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
PH-320Semester 2 (Jan-Jun Taught)10Foundations of Astrophysics
PH-360Semester 2 (Jan-Jun Taught)10Nanotechnology

Blwyddyn 3 (Lefel 5 YR OUT)

FHEQ 5 Undergraduate Sandwich Year
Modiwlau Gorfodol
Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r Modiwl
PH-E00Academic Year120Physics Industrial Placement Year

Blwyddyn 4 (Lefel 6)

FHEQ 6 Undergraduate / Honours

Mae myfyrwyr yn dewis 120 o gredydau o'r opsiynau canlynol:

Modiwlau Gorfodol
Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r Modiwl
PH-302Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Quantum Mechanics II
PH-306Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Atomic Physics I
PH-307Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Condensed Matter Physics II
PH-333Semester 2 (Jan-Jun Taught)10Atomic Physics and Quantum Optics II
PH-335Semester 2 (Jan-Jun Taught)10Particle Physics II
PH-338Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Frontiers of Nuclear Physics
PH-339Semester 2 (Jan-Jun Taught)10Climate Physics
Modiwlau Opsiynol
 

Dewiswch Yn union 20 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
PH-321Semester 1 (Sep-Jan Taught)10General Relativity
PH-322Semester 2 (Jan-Jun Taught)10CosmologyPH-321 must be selected in Teaching Block 1 if you wihs to select this module.
OR
 

Dewiswch Yn union 10 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
PH-308Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Modern Laser Systems
PH-321Semester 1 (Sep-Jan Taught)10General Relativity
PH-329Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Quantum Information Processing
AND
 

Dewiswch Yn union 10 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
PH-321Semester 1 (Sep-Jan Taught)10General Relativity
PH-325Semester 2 (Jan-Jun Taught)10Teaching Physics via a School PlacementThis is the English Language version of PH-325 and should be selected if you do not wish to study a minimum of 5 credits of the module through the medium of Welsh.
PH-325CSemester 2 (Jan-Jun Taught)10Addysgu ffiseg trwy leoliad mewn ysgolMae hon fersiwn cyfrwng Cymraeg o fodiwl PH-325, a ddylai gael ei ddewis os ydych yn dymuno astudio lleiafswm o 5 credyd o’r modiwl hon drwy gyfrwng y Gymraeg.
PH-360Semester 2 (Jan-Jun Taught)10Nanotechnology
AND
Physics English or Welsh 

Dewiswch Yn union 30 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
PH-311Semester 2 (Jan-Jun Taught)20ProjectThis is the English Language version of PH-311 and should be selected if you do not wish to study a minimum of 5 credits of the module through the medium of Welsh.
PH-311CSemester 2 (Jan-Jun Taught)20ProsiectMae hon fersiwn cyfrwng Cymraeg o fodiwl PH-311, a ddylai gael ei ddewis os ydych yn dymuno astudio lleiafswm o 5 credyd o’r modiwl hon drwy gyfrwng y Gymraeg.
PH-312Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Advanced Research in PhysicsThis is the English Language version of PH-312 and should be selected if you do not wish to study a minimum of 5 credits of the module through the medium of Welsh.
PH-312CSemester 1 (Sep-Jan Taught)10Arbrofion OpsiwnMae hon fersiwn cyfrwng Cymraeg o fodiwl PH-312, a ddylai gael ei ddewis os ydych yn dymuno astudio lleiafswm o 5 credyd o’r modiwl hon drwy gyfrwng y Gymraeg.

Disgrifiad

 • Addysgu rhagorol – cawsom radd uchaf y llywodraeth mewn asesiad diweddar – yr unig un yng Nghymru.
 • Ymchwil sy'n arwain y ffordd yn rhyngwladol mewn ffiseg arbrofol a damcaniaethol, gyda 90% o’n hymchwil yn rhagorol neu'n arwain y ffordd yn rhyngwladol. Gyda'n dyfarniad “Rhagorol” am Addysgu, mae hyn yn golygu mai ni yw’r Adran Ffiseg orau yng Nghymru.
 • Caiff myfyrwyr gyfleoedd unigryw i feithrin dealltwriaeth o feysydd ymchwil arloesol, gan gynnwys uwch-ddargludedd, nanodechnoleg, damcaniaeth uwch-linynnau a gwrthfater.
 • Strwythur modiwlaidd hyblyg i'r cwrs, sy’n caniatáu i fyfyrwyr drosglwyddo rhwng gwahanol gynlluniau hyd at ddechrau’r drydedd flwyddyn, gyda blwyddyn olaf ein rhaglenni MPhys yn cynnwys cyrsiau arbenigol a semester cyfan yn gweithio ar brosiect ymchwil arloesol, gan gynnwys y posibilrwydd o ymgymryd â'r gwaith hwn yn CERN.
 • Prosiectau ymchwil mewn meysydd megis mater oer, laserau ac opteg, gwrthfater, technoleg nanoraddfa, i gyd dan oruchwyliaeth arbenigwyr.
 • Mae ystod eang o ysgoloriaethau a bwrsariaethau mynediad ar gael.
 • Adran gyfeillgar a gofalgar iawn mewn Prifysgol draddodiadol.
 • Mae'r holl ymgeiswyr llwyddiannus sy’n nodi Abertawe fel eu dewis cyntaf yn sicr o gael llety yn y Brifysgol am eu blwyddyn gyntaf.
 • Mae’r campws cyfeillgar a hwylus, mewn lleoliad gwych ar lan y môr yn agos at ysblander Penrhyn Gŵyr.
 • Dewis eang o opsiynau gyrfa a photensial da o ran enillion i raddedigion!

Gofynion Mynediad

Safon Uwch: graddau AAB-BBB i gynnwys Mathemateg a Ffiseg. Bagloriaeth Cymru: Mae'r gofynion yr un fath ag ar gyfer Safon Uwch lle gallwch gyfnewid yr un radd heb fod mewn pwnc penodol am Radd Graidd Lefel Uwch Bagloriaeth Cymru.

BTEC: DDM a gradd A mewn Ffiseg ar Safon Uwch. Hefyd, disgwylir i ymgeiswyr ddangos sgiliau mathemateg sy'n cyfateb i radd B ar Safon Uwch, neu efallai gwell, mewn cyfweliad. Scottish Highers: ABBBC i gynnwys B mewn Mathemateg.

Y Fagloriaeth Ryngwladol - 34-32 i gynnwys 6 mewn Mathemateg Lefel Uwch a 5-6 mewn Ffiseg Lefel Uwch.

IELTS 6.0 (gyda lleiafswm o 5.5 ymhob elfen) neu brawf Saesneg cyfatebol.


Mynediad i Addysg Uwch (Gwyddoniaeth) - Pasio â Rhagoriaeth (24 Rhagoriaeth i gynnwys 3 mewn Mathemateg a 3 mewn Ffiseg, ynghyd â 15 Teilyngdod ar Lefel 3).

Sut i Wneud Cais

 • Rhaid gwneud pob cais am gwrs gradd israddedig amser llawn trwy UCAS. Ceir manylion pellach ar wefan UCAS.
 • Dylai ymgeiswyr o'r DU wneud cais ar-lein yn www.ucas.com
 • Dylai myfyrwyr rhyngwladol glicio yma.

Ffioedd Dysgu

Y ffioedd dysgu blynyddol ar gyfer blwyddyn academaidd 2019/20 fydd:

D.U./U.E. Rhyngwladol
BSc (Hons) Llawn-amser £9,000 £18,400

Gellir codi ffioedd myfyrwyr Israddedig y DU/UE llawn amser yn chwyddiannol mewn blynyddoedd astudio i ddod. Penderfynir ar y swm gan Lywodraeth Cymru.

Bydd ffioedd ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol Israddedig yn cynyddu 3% ar gyfer pob blwyddyn ddilynol o astudio.

Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am ffioedd a sut i dalu ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Efallai y byddwch yn gymwys i gael arian i helpu i gefnogi eich astudiaethau. I gael gwybod am ysgoloriaethau, bwrsariaethau a chyfleoedd cyllido eraill sydd ar gael, ewch i dudalen ysgoloriaethau a bwrsariaethau'r Brifysgol.

Myfyrwyr presennol: Mae gwybodaeth bellach am eich costau ffioedd ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Costau Ychwanegol

Nid yw’r ffioedd dysgu yn talu costau prynu llyfrau nac offer ysgrifennu, argraffu, rhwymo traethodau na chostau llungopïo.

Nid oes costau ychwanegol gorfodol wedi eu nodi ar gyfer y cwrs hwn.

 

Addysgu ac asesu

Cewch eich dysgu drwy gyfuniad o ddarlithoedd, gwaith labordy, dosbarthiadau enghreifftiol a dosbarthiadau grŵp wythnosol bach. Cewch eich asesu drwy amrywiaeth o ddulliau, gwaith labordy a phrosiectau ymchwil.

Cysylltiadau â diwydiant

Bydd myfyrwyr MPhys yn cael cyfle i wneud eu prosiect ymchwil gyda CERN (Sefydliad Ymchwil Niwclear Ewrop). Rhagor o wybodaeth am ein cysylltiadau â diwydiant.

Proffiliau myfyrwyr

"Mae astudio Ffiseg ym Mhrifysgol Abertawe yn un o'r penderfyniadau gorau dwi wedi'u gwneud, heb os nac oni bai. Mae'r lleoliad yn anhygoel, mae'r bobl yn ysbrydoledig ac mae'r safon yn uchel iawn. Mae gen i lawer o ganmoliaeth am yr holl staff yma, eu gwaith caled, eu gofal trylwyr a'u haddysgu rhagorol. Hebddyn nhw, mae ychydig o bethau na fyddai wedi bod yn bosib, yn bendant!

Georgina Jackson, BSc Ffiseg gyda Blwyddyn mewn Diwydiant

Darllenwch ein proffiliau myfyrwyr

Cyfleusterau

Mae adnoddau ardderchog gan yr Adran i gefnogi gwaith ymchwil. Oherwydd diddordebau ymchwil arbenigol pob aelod o’r staff addysgu, mae graddedigion ffiseg Abertawe yn fwy ffodus na’r rhan fwyaf gan eu bod yn cael cyfleoedd unigryw i feithrin dealltwriaeth o feysydd ffiseg arloesol a chyffrous. Mae hyn, ynghyd â chymhareb staff-myfyrwyr wych, yn caniatáu goruchwylio unigol ar gyfer prosiectau ymchwil uwch yn ystod y flwyddyn olaf. Mae prosiectau’n amrywio o uwch-ddargludedd, nanodechnoleg, damcaniaeth uwch-linynnau a gwrthfater. Mae'r gyfran fawr o'n myfyrwyr MPhys sy'n parhau ar raglenni ymchwil ôl-raddedig yn dystiolaeth o lwyddiant y rhaglen hon.

Mae’r offer arbenigol yn cynnwys:

 • Pelydr positron ynni-isel â magned tra-dargludol uwch ar gyfer astudio positroniwm
 • nifer o systemau laser pylsiadol a thon barhaus (CW)
 • microsgopau optegol agos ac electron twnelu sganio
 • microsgop Raman
 • Clwstwr paralel 72 CPU
 • mynediad i'r Uwch-gyfrifiadur ‘Blue C’ a adeiladwyd gan IBM ym Mhrifysgol Abertawe sy’n rhan o’r defnydd a wneir ar y cyd o’r cyfleuster teraflop QCDOC yng Nghaeredin

Ar hyn o bryd rydym yn buddsoddi £1.8 miliwn mewn lleoliadau addysgu o'r radd flaenaf, gan gynnwys cyfleusterau TG, labordai a mannau addysgu hyblyg.

Rhagor o  wybodaeth am y cyfleusterau sydd ar gael i fyfyrwyr Ffiseg ym Mhrifysgol Abertawe.

Gyrfaoedd

Gall graddedigion Ffiseg ddewis o amrywiaeth eang o yrfaoedd. Mae'r cyflogwyr yn cynnwys sefydliadau academaidd; sefydliadau ymchwil y llywodraeth a diwydiant, gan gynnwys awyrofod ac amddiffyn, addysg, ynni, peirianneg, offeryniaeth, gweithgynhyrchu, olew a nwy, gwyddoniaeth, cyfathrebu, gofod a thelegyfathrebu. Mae llawer o raddedigion ffiseg yn dilyn gyrfa y tu allan i ffiseg, h.y. mewn meysydd megis ymgynghori, TG, y diwydiant amgylcheddol, gwasanaethau ariannol, y gyfraith, trafnidiaeth a chyfleustodau.

Bob blwyddyn, rydym yn anfon arolwg at ein graddedigion diweddar i'w holi am eu statws cyflogaeth.  Dyma’r Arolwg Cyrchfannau Graddedigion, sy’n cael ei gyflwyno i HESA (yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch).  Dyma rai enghreifftiau o deitlau swyddi o'r arolwg diweddar:

 • Swyddog Ymchwil (Coleg y Brifysgol, Llundain)
 • Daroganwr Galw (First Utility)
 • Rheolwr Graddedig (Lloyds Banking Group)
 • Gwyddonydd Clinigol dan Hyfforddiant (Ymddiriedolaeth Sefydliad Christie y GIG)
 • Dadansoddwr Llofnodion Electromagnetig (Quinetiq)
 • Ymgynghorydd Recriwtio (M D L Howarth Ltd)
 • Drafftsmon Costau (Asons, cyfreithwyr)
 • Hyfforddai (Grŵp FDM)

Rhagor o wybodaeth am gyflogadwyedd

Ymchwil

Yn ôl canlyniadau Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil 2014, barnwyd bod 80% o allbynnau'r grwpiau arbrofol a damcaniaethol yn arwain y ffordd yn  fyd-eang neu'n rhagorol yn rhyngwladol.

Dyma rai o'r grwpiau ymchwil.

Grŵp Ffiseg Atomig, Foleciwlaidd a Chwantwm

Mae'r Grŵp Ffiseg Atomig, Foleciwlaidd a Chwantwm yn cynnwys staff academaidd,  swyddogion ôl-ddoethurol a myfyrwyr ymchwil ôl-raddedig. Cefnogir ei waith gan grantiau gan y Cyngor Ymchwil Peirianneg a'r Gwyddorau Ffisegol (EPSRC), yr UE, y Gymdeithas Frenhinol, Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru ac amrywiaeth o ffynonellau eraill yn y llywodraeth a byd diwydiant. Ceir dau brif faes ymchwil: Ffiseg Atomig, Foleciwlaidd a Laserau a Ffiseg Nanoraddfa.

Grŵp Damcaniaeth Ffiseg Gronynnau

Mae'r Grŵp Damcaniaeth Ffiseg Gronynnau yn cynnwys 14 aelod o staff, ynghyd â swyddogion ôl-ddoethurol a myfyrwyr ymchwil. Hwn yw'r pedwerydd grŵp mwyaf yn y DU sy'n astudio damcaniaeth ffiseg gronynnau a chaiff ei gefnogi'n bennaf gan STFC, ond mae hefyd yn derbyn grantiau gan yr EPSRC, yr UE, y Gymdeithas Frenhinol ac Ymddiriedolaeth Leverhulme. Mae'r grŵp wedi ehangu'n ddiweddar gan benodi dau gosmolegydd damcaniaethol (Ivonne Zavala a Gianmassimo Tasinato) Ceir pum prif faes ymchwil: Damcaniaeth Maes Cwantwm; Llinynnau; Damcaniaeth Maes Dellt; Y Tu Hwnt i Fodel Safonol Ffiseg a Chosmoleg Ddamcaniaethol.

Rhagor o Wybodaeth 

Yr Athro Gert Aarts yn siarad am Ffiseg