BSc Gwyddorau Ffisegol y Ddaear FF86

Clirio ac Addasu UCAS 2018

Disgwylir nifer gyfyngedig o lefydd gwag ar gyfer ymgeiswyr Hwyr, Clirio ac Addasu 2018 ar nifer o raglenni.  Gall gofynion mynediad amrywio o’r rhai a nodir isod.  Am yr wybodaeth ddiweddaraf ar lefydd gwag ac ymgeisio drwy Glirio ac Addasu, ewch i'n tudalennau Clirio ac Addasu 2018.

Trosolwg Cwrs

colorado plateau

Mae'r cynllun gradd BSc Gwyddor Ffisegol y Ddaear yn Abertawe'n cyfuno daearyddiaeth ffisegol ag agweddau ar ddaeareg. Bydd y cwrs BSc Gwyddor Ffisegol y Ddaear yn rhoi cyfle i chi ymchwilio i'r prosesau ffisegol sy'n llunio ein planed a'r newidiadau sydd wedi effeithio ar amgylcheddau dros gannoedd o filiynau o flynyddoedd. Mae'r cwrs yn cwmpasu amrywiaeth o themâu, gan gynnwys Deall a Byw gyda Pheryglon Naturiol; Amgylcheddau a Phrosesau Rhewlifol ac Ail-greu Newid Amgylcheddol Cwaternaidd.

Mae rhan o'r cwrs gradd hwn ar gael drwy gyfrwng y Gymraeg.

Nodweddion Allweddol

Yn dilyn buddsoddiad o £4.2m mewn labordai gwyddoniaeth o'r radd flaenaf yn ddiweddar, mae llawer o resymau da dros astudio am radd Daearyddiaeth ym Mhrifysgol Abertawe. Rydym yn falch o'n sgorau uchel rheolaidd am foddhad myfyrwyr (93% yn yr Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr, 2017) a'r ffaith bod 94.6% o'n graddedigion mewn cyflogaeth neu astudiaethau pellach ar ôl gadael y Brifysgol (data HESA, 2014/15). Mae'r Adran Ddaearyddiaeth wedi cael ei chydnabod hefyd am ei rhagoriaeth ym maes Daeareg (12fed yn y DU yn gyffredinol, Canllaw Cyflawn i Brifysgolion 2017 ), Daearyddiaeth a Gwyddor y Ddaear (tablau byd-eang o bynciau academaidd, 2017) ac am ragoriaeth ei hymchwil (8fed yn y DU am Effaith Ymchwil (Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil 2014).

Drwy astudio Daearyddiaeth  yn Abertawe, cewch fanteisio hefyd ar arbenigedd nifer mawr o academyddion o fri rhyngwladol:

Yr Athro Tavi Murray: y fenyw gyntaf i dderbyn y Fedal Begynol gan EM y Frenhines am wasanaeth eithriadol i ymchwil pegynol  

Yr Athro Adrian Luckman: sylw yn y cyfryngau byd-eang am ei ymchwil ym maes newid yn yr hinsawdd i chwalu ysgafell iâ Larsen C  

Yr Athro Peter North: cafwyd sylw rhyngwladol i'w waith gyda NASA ar 'wyrddni' coedwig yr Amazon 

Yr Athro Siwan Davies mae ei gwaith yn canolbwyntio ar ganfod y rhesymau dros y newid dramatig a sydyn yn yr hinsawdd yn ystod y 100,000 o flynyddoedd diwethaf, drwy ymchwilio i ddyddodion lludw folcanig sydd wedi'u dal mewn llenni iâ

Modiwlau

Ymwadiad: Gall opsiynau dethol modiwlau yn newid.

BSc 3 Blwyddyn Full-time

Blwyddyn 1 (Lefel 4)

FHEQ 4 Undergraduate / HECert

Mae myfyrwyr yn dewis 120 o gredydau o'r opsiynau canlynol:

Modiwlau Gorfodol
Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r Modiwl
GEG101Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Earth in Action
GEG102Semester 2 (Jan-Jun Taught)10Earth's Changing Face
GEG103Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Global environmental change: The human impact
GEL122Semester 1 and Semester 2 (Sep-Jun Taught)20Earth science in the field
Modiwlau Opsiynol
GEG100/GEC100 

Dewiswch Yn union 20 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
GEC100Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Sgiliau Daearyddol
GEG100Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Geographical skills
AND
GEG106/GEC106 

Dewiswch Yn union 10 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
GEC106Semester 2 (Jan-Jun Taught)10Cynaladwyedd mewn byd bregus
GEG106Semester 2 (Jan-Jun Taught)10Sustainability in a fragile world
AND
GEG108P/GEC109 

Dewiswch Yn union 10 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
GEC109Semester 1 and Semester 2 (Sep-Jun Taught)10Methodoleg Maes Amgylcheddol
GEG108PSemester 2 (Jan-Jun Taught)10Geographical Methods: Field Project Practicals & Tutorials (for Physical Geography Students)
AND
GEG111/GEC111 

Dewiswch Yn union 10 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
GEC111Semester 1 and Semester 2 (Sep-Jun Taught)10Sgiliau Ysgrifenedig Daearyddol a Chynllunio Datblygiad Personol
GEG111Semester 1 and Semester 2 (Sep-Jun Taught)10Geographical Writing Skills and Personal Development Planning
AND
GEL121/GEC121 

Dewiswch Yn union 20 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
GEC121Semester 1 and Semester 2 (Sep-Jun Taught)20Cyflwyniad i'r Ddaear: Trosolwg daearegol
GEL121Semester 1 and Semester 2 (Sep-Jun Taught)20Introducing Planet Earth: an overview of geology

Blwyddyn 2 (Lefel 5)

FHEQ 5 Undergraduate / HEDip

Mae myfyrwyr yn dewis 120 o gredydau o'r opsiynau canlynol:

Modiwlau Gorfodol
Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r Modiwl
GEL203Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Earth history
GEL204Semester 2 (Jan-Jun Taught)10Geological Record of Past Environments
Modiwlau Opsiynol
GEC259 / GEG259 

Dewiswch Yn union 10 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
GEC259Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Dadansoddi Data
GEG259Semester 2 (Jan-Jun Taught)10Data Analysis
AND
GEC268 / GEG268 

Dewiswch Yn union 10 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
GEC268Semester 1 and Semester 2 (Sep-Jun Taught)10Paratoadau Traethawd Hir
GEG268Semester 2 (Jan-Jun Taught)10Dissertation Preparation
AND
GEG252 

Dewiswch Yn union 20 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

NODER :This module has been pre-allocated to your module selections after our application process in April. Therefore any selection made here will be overwritten by the Geography Department

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
GEG252ASemester 2 (Jan-Jun Taught)20Geographical Fieldwork skills: Austria
GEG252MSemester 2 (Jan-Jun Taught)20Geographical Fieldwork skills: Mallorca
GEG252MBSemester 2 (Jan-Jun Taught)20Geographical Field Work Skills: Malaysian, Borneo
GEG252VSemester 2 (Jan-Jun Taught)20Geographical Fieldwork skills: Vancouver
AND
GEG264A/GEG264B 

Dewiswch Yn union 20 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
GEG264ASemester 1 (Sep-Jan Taught)10Environmental Research Methods A
GEG264BSemester 2 (Jan-Jun Taught)10Environmental Research Methods B
AND
GEC266 / GEG266 

Dewiswch Yn union 10 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
GEC266Semester 2 (Jan-Jun Taught)10Ymdrin â Daearyddiaeth Ffisegol
GEG266Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Approaches to Physical Geography
AND

Blwyddyn 3 (Lefel 6)

FHEQ 6 Undergraduate / Honours

Mae myfyrwyr yn dewis 120 o gredydau o'r opsiynau canlynol:

Modiwlau Gorfodol

Heb ganfod dim.

Modiwlau Opsiynol
GEG331 / GEC331 

Dewiswch Yn union 30 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
GEC331Semester 1 and Semester 2 (Sep-Jun Taught)30Traethawd Estynedig DaearyddiaethYou have not taken the required Pre Requisite modules for this selection
GEG331Semester 1 and Semester 2 (Sep-Jun Taught)30Dissertation Report: Geography
AND
GEG332 / GEC332 

Dewiswch Yn union 10 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
GEC332Semester 2 (Jan-Jun Taught)10Cefnogaeth Traethawd Hir
GEG332Semester 1 and Semester 2 (Sep-Jun Taught)10Dissertation Support: Geography
AND
GEC333  

Dewiswch Yn union 80 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

NODER :GEB301 applications for this module will be during teaching block 2 in your 2nd year. If successful your allocation of this module will be added by the Teaching Administration Office directly onto your profile.

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
GEB301Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Interdisciplinary Field Course to the Indian Himalayas (Sikkim)
GEC333Semester 1 and Semester 2 (Sep-Jun Taught)20Ffiniau Ymchwil Daearyddol
GEG338Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Spatial modelling and monitoring of plant species distribution and functional traits
GEG345Semester 2 (Jan-Jun Taught)20Humid Tropical Environments and Landscapes
GEG347Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Meteorology and Atmospheric Science
GEG348Semester 2 (Jan-Jun Taught)20Plate Tectonics and Global Geophysics
GEG354Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Environmental Modelling
GEG358Semester 2 (Jan-Jun Taught)20Climate of the last 1000 years
OR
GEG333  

Dewiswch Yn union 80 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

NODER :GEB301 applications for this module will be during teaching block 2 in your 2nd year. If successful your allocation of this module will be added by the Teaching Administration Office directly onto your profile.

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
GEB301Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Interdisciplinary Field Course to the Indian Himalayas (Sikkim)
GEG333Semester 2 (Jan-Jun Taught)20Geographical Research Frontiers
GEG338Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Spatial modelling and monitoring of plant species distribution and functional traits
GEG345Semester 2 (Jan-Jun Taught)20Humid Tropical Environments and Landscapes
GEG347Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Meteorology and Atmospheric Science
GEG348Semester 2 (Jan-Jun Taught)20Plate Tectonics and Global Geophysics
GEG354Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Environmental Modelling
GEG358Semester 2 (Jan-Jun Taught)20Climate of the last 1000 years
OR
GEC334 

Dewiswch Yn union 80 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

NODER :GEB301 applications for this module will be during teaching block 2 in your 2nd year. If successful your allocation of this module will be added by the Teaching Administration Office directly onto your profile.

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
GEB301Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Interdisciplinary Field Course to the Indian Himalayas (Sikkim)
GEC334Semester 1 and Semester 2 (Sep-Jun Taught)20Lleoliad Gwaith
GEG338Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Spatial modelling and monitoring of plant species distribution and functional traits
GEG345Semester 2 (Jan-Jun Taught)20Humid Tropical Environments and Landscapes
GEG347Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Meteorology and Atmospheric Science
GEG348Semester 2 (Jan-Jun Taught)20Plate Tectonics and Global Geophysics
GEG354Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Environmental Modelling
GEG358Semester 2 (Jan-Jun Taught)20Climate of the last 1000 years
OR
GEG334 

Dewiswch Yn union 80 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

NODER :GEB301 applications for this module will be during teaching block 2 in your 2nd year. If successful your allocation of this module will be added by the Teaching Administration Office directly onto your profile.

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
GEB301Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Interdisciplinary Field Course to the Indian Himalayas (Sikkim)
GEG334Semester 2 (Jan-Jun Taught)20Work Placement
GEG338Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Spatial modelling and monitoring of plant species distribution and functional traits
GEG345Semester 2 (Jan-Jun Taught)20Humid Tropical Environments and Landscapes
GEG347Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Meteorology and Atmospheric Science
GEG348Semester 2 (Jan-Jun Taught)20Plate Tectonics and Global Geophysics
GEG354Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Environmental Modelling
GEG358Semester 2 (Jan-Jun Taught)20Climate of the last 1000 years

BSc 4 Blwyddyn Full-time (with a year in Industry)

Blwyddyn 1 (Lefel 4)

FHEQ 4 Undergraduate / HECert

Mae myfyrwyr yn dewis 120 o gredydau o'r opsiynau canlynol:

Modiwlau Gorfodol
Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r Modiwl
GEG101Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Earth in Action
GEG102Semester 2 (Jan-Jun Taught)10Earth's Changing Face
GEG103Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Global environmental change: The human impact
GEL122Semester 1 and Semester 2 (Sep-Jun Taught)20Earth science in the field
Modiwlau Opsiynol
GEG100/GEC100 

Dewiswch Yn union 20 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
GEC100Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Sgiliau Daearyddol
GEG100Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Geographical skills
AND
GEG106/GEC106 

Dewiswch Yn union 10 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
GEC106Semester 2 (Jan-Jun Taught)10Cynaladwyedd mewn byd bregus
GEG106Semester 2 (Jan-Jun Taught)10Sustainability in a fragile world
AND
GEG108P/GEC109 

Dewiswch Yn union 10 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
GEC109Semester 1 and Semester 2 (Sep-Jun Taught)10Methodoleg Maes Amgylcheddol
GEG108PSemester 2 (Jan-Jun Taught)10Geographical Methods: Field Project Practicals & Tutorials (for Physical Geography Students)
AND
GEG111/GEC111 

Dewiswch Yn union 10 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
GEC111Semester 1 and Semester 2 (Sep-Jun Taught)10Sgiliau Ysgrifenedig Daearyddol a Chynllunio Datblygiad Personol
GEG111Semester 1 and Semester 2 (Sep-Jun Taught)10Geographical Writing Skills and Personal Development Planning
AND
GEL121/GEC121 

Dewiswch Yn union 20 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
GEC121Semester 1 and Semester 2 (Sep-Jun Taught)20Cyflwyniad i'r Ddaear: Trosolwg daearegol
GEL121Semester 1 and Semester 2 (Sep-Jun Taught)20Introducing Planet Earth: an overview of geology

Blwyddyn 2 (Lefel 5)

FHEQ 5 Undergraduate / HEDip

Mae myfyrwyr yn dewis 120 o gredydau o'r opsiynau canlynol:

Modiwlau Gorfodol
Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r Modiwl
GEL203Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Earth history
GEL204Semester 2 (Jan-Jun Taught)10Geological Record of Past Environments
Modiwlau Opsiynol
GEC259 / GEG259 

Dewiswch Yn union 10 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
GEC259Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Dadansoddi Data
GEG259Semester 2 (Jan-Jun Taught)10Data Analysis
AND
GEC268 / GEG268 

Dewiswch Yn union 10 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
GEC268Semester 1 and Semester 2 (Sep-Jun Taught)10Paratoadau Traethawd Hir
GEG268Semester 2 (Jan-Jun Taught)10Dissertation Preparation
AND
GEG252 

Dewiswch Yn union 20 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

NODER :This module has been pre-allocated to your module selections after our application process in April. Therefore any selection made here will be overwritten by the Geography Department

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
GEG252ASemester 2 (Jan-Jun Taught)20Geographical Fieldwork skills: Austria
GEG252MSemester 2 (Jan-Jun Taught)20Geographical Fieldwork skills: Mallorca
GEG252MBSemester 2 (Jan-Jun Taught)20Geographical Field Work Skills: Malaysian, Borneo
GEG252VSemester 2 (Jan-Jun Taught)20Geographical Fieldwork skills: Vancouver
AND
GEG264A/GEG264B 

Dewiswch Yn union 20 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
GEG264ASemester 1 (Sep-Jan Taught)10Environmental Research Methods A
GEG264BSemester 2 (Jan-Jun Taught)10Environmental Research Methods B
AND
GEC266 / GEG266 

Dewiswch Yn union 10 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
GEC266Semester 2 (Jan-Jun Taught)10Ymdrin â Daearyddiaeth Ffisegol
GEG266Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Approaches to Physical Geography
AND

Blwyddyn 3 (Lefel 5 YR OUT)

FHEQ 5 Undergraduate Sandwich Year
Modiwlau Gorfodol
Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r Modiwl
GE-E00Academic Year120Geography Industrial Placement Year

Blwyddyn 4 (Lefel 6)

FHEQ 6 Undergraduate / Honours

Mae myfyrwyr yn dewis 120 o gredydau o'r opsiynau canlynol:

Modiwlau Gorfodol

Heb ganfod dim.

Modiwlau Opsiynol
GEG331 / GEC331 

Dewiswch Yn union 30 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
GEC331Semester 1 and Semester 2 (Sep-Jun Taught)30Traethawd Estynedig DaearyddiaethYou have not taken the required Pre Requisite modules for this selection
GEG331Semester 1 and Semester 2 (Sep-Jun Taught)30Dissertation Report: Geography
AND
GEG332 / GEC332 

Dewiswch Yn union 10 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
GEC332Semester 2 (Jan-Jun Taught)10Cefnogaeth Traethawd Hir
GEG332Semester 1 and Semester 2 (Sep-Jun Taught)10Dissertation Support: Geography
AND
GEC333  

Dewiswch Yn union 80 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

NODER :GEB301 applications for this module will be during teaching block 2 in your 2nd year. If successful your allocation of this module will be added by the Teaching Administration Office directly onto your profile.

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
GEB301Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Interdisciplinary Field Course to the Indian Himalayas (Sikkim)
GEC333Semester 1 and Semester 2 (Sep-Jun Taught)20Ffiniau Ymchwil Daearyddol
GEG338Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Spatial modelling and monitoring of plant species distribution and functional traits
GEG345Semester 2 (Jan-Jun Taught)20Humid Tropical Environments and Landscapes
GEG347Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Meteorology and Atmospheric Science
GEG348Semester 2 (Jan-Jun Taught)20Plate Tectonics and Global Geophysics
GEG354Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Environmental Modelling
GEG358Semester 2 (Jan-Jun Taught)20Climate of the last 1000 years
OR
GEG333 

Dewiswch Yn union 80 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

NODER :GEB301 applications for this module will be during teaching block 2 in your 2nd year. If successful your allocation of this module will be added by the Teaching Administration Office directly onto your profile.

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
GEB301Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Interdisciplinary Field Course to the Indian Himalayas (Sikkim)
GEG333Semester 2 (Jan-Jun Taught)20Geographical Research Frontiers
GEG338Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Spatial modelling and monitoring of plant species distribution and functional traits
GEG345Semester 2 (Jan-Jun Taught)20Humid Tropical Environments and Landscapes
GEG347Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Meteorology and Atmospheric Science
GEG348Semester 2 (Jan-Jun Taught)20Plate Tectonics and Global Geophysics
GEG354Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Environmental Modelling
GEG358Semester 2 (Jan-Jun Taught)20Climate of the last 1000 years
OR
GEC334 

Dewiswch Yn union 80 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

NODER :GEB301 applications for this module will be during teaching block 2 in your 2nd year. If successful your allocation of this module will be added by the Teaching Administration Office directly onto your profile.

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
GEB301Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Interdisciplinary Field Course to the Indian Himalayas (Sikkim)
GEC334Semester 1 and Semester 2 (Sep-Jun Taught)20Lleoliad Gwaith
GEG338Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Spatial modelling and monitoring of plant species distribution and functional traits
GEG345Semester 2 (Jan-Jun Taught)20Humid Tropical Environments and Landscapes
GEG347Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Meteorology and Atmospheric Science
GEG348Semester 2 (Jan-Jun Taught)20Plate Tectonics and Global Geophysics
GEG354Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Environmental Modelling
GEG358Semester 2 (Jan-Jun Taught)20Climate of the last 1000 years
OR
GEG334 

Dewiswch Yn union 80 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

NODER :GEB301 applications for this module will be during teaching block 2 in your 2nd year. If successful your allocation of this module will be added by the Teaching Administration Office directly onto your profile.

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
GEB301Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Interdisciplinary Field Course to the Indian Himalayas (Sikkim)
GEG334Semester 2 (Jan-Jun Taught)20Work Placement
GEG338Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Spatial modelling and monitoring of plant species distribution and functional traits
GEG345Semester 2 (Jan-Jun Taught)20Humid Tropical Environments and Landscapes
GEG347Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Meteorology and Atmospheric Science
GEG348Semester 2 (Jan-Jun Taught)20Plate Tectonics and Global Geophysics
GEG354Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Environmental Modelling
GEG358Semester 2 (Jan-Jun Taught)20Climate of the last 1000 years

Disgrifiad

Bydd gradd BSc Gwyddor Ffisegol y Ddaear o Brifysgol Abertawe'n rhoi i chi ddealltwriaeth o'r byd dynol, yr amgylchedd naturiol a'r rhyngweithiadau rhwng y ddau, gan eich galluogi i feithrin y sgiliau ymarferol, rhifiadol a chyfrifiadol sy'n bwysig i lawer o gyflogwyr.

Bydd gradd BSc Gwyddor Ffisegol y Ddaear yn datblygu'ch sgiliau trosglwyddadwy hanfodol, megis gwaith tîm, cyfathrebu, cyflwyno, datrys problemau, a'ch sgiliau dadansoddi, gan eich paratoi ar gyfer gyrfa wobrwyol mewn amrywiaeth eang o feysydd, gan gynnwys:

rheoli amgylcheddol

cadwraeth

asiantaethau cymorth a datblygu

awdurdodau lleol, addysg

cyfrifiadura

cynllunio rhanbarthol a chynllunio adnoddau ac asesu risgiau yswiriant

eich paratoi ar gyfer astudiaeth ôl-raddedig mewn Daearyddiaeth neu Wyddor y Ddaear

Daearyddiaeth Catalog Modiwl 2014-2015

Gofynion Mynediad

Safon Uwch: AAB-BBB neu gyfwerth, i gynnwys Daearyddiaeth neu bwnc perthnasol (er enghraifft, Cymdeithaseg neu Ddatblygiad y Byd; Daeareg neu Wyddoniaeth Amgylcheddol; neu bwnc Gwyddoniaeth ychwanegol)

BTEC: DDD-DDM a gradd B ar Safon Uwch mewn Daearyddiaeth neu bwnc perthnasol

Scottish Highers: ABBBC i gynnwys Gradd B mewn Daearyddiaeth (neu bwnc perthnasol)

Mynediad i Addysg Uwch (Gwyddoniaeth neu’r Dyniaethau): Pasio â Rhagoriaeth (27-24 Rhagoriaeth i gynnwys 3 mewn Daearyddiaeth neu bwnc perthnasol, ynghyd â 15 Teilyngdod)

Bagloriaeth Cymru: Mae'r gofynion yr un fath ag ar gyfer Safon Uwch lle gallwch gyfnewid yr un radd heb fod mewn pwnc penodol am Radd Graidd Lefel Uwch Bagloriaeth Cymru

Y Fagloriaeth Ryngwladol: 34-32 gan gynnwys 5 mewn Daearyddiaeth Lefel Uwch

IELTS 6.0 (gyda lleiafswm o 5.5 ym mhob elfen) neu brawf Saesneg cyfatebol.

Caiff pob cais ei ystyried yn unigol a byddwn yn edrych ar y cais cyfan wrth benderfynu cynnig lle ai peidio, gan gynnwys: cydbwysedd, natur ac ansawdd y pynciau Safon Uwch, Uwch Gyfrannol a TGAU (neu gyfwerth); y datganiad personol a sylwadau'r canolwr.

Mae cymwysterau Astudiaethau Cyffredinol a Sgiliau Allweddol fel arfer wedi'u heithrio o'n cynigion.

Sut i Wneud Cais

  • Rhaid gwneud pob cais am gwrs gradd israddedig amser llawn trwy UCAS. Ceir manylion pellach ar wefan UCAS.
  • Dylai ymgeiswyr o'r DU wneud cais ar-lein yn www.ucas.ac.uk
  • Dylai myfyrwyr rhyngwladol glicio yma.

Ffioedd Dysgu

Y ffioedd dysgu blynyddol ar gyfer blwyddyn academaidd 2019/20 fydd:

D.U./U.E. Rhyngwladol
BSc (Hons) Llawn-amser £9,000 £18,500

Gellir codi ffioedd myfyrwyr Israddedig y DU/UE llawn amser yn chwyddiannol mewn blynyddoedd astudio i ddod. Penderfynir ar y swm gan Lywodraeth Cymru.

Bydd ffioedd ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol Israddedig yn cynyddu 3% ar gyfer pob blwyddyn ddilynol o astudio.

Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am ffioedd a sut i dalu ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Efallai y byddwch yn gymwys i gael arian i helpu i gefnogi eich astudiaethau. I gael gwybod am ysgoloriaethau, bwrsariaethau a chyfleoedd cyllido eraill sydd ar gael, ewch i dudalen ysgoloriaethau a bwrsariaethau'r Brifysgol.

Myfyrwyr presennol: Mae gwybodaeth bellach am eich costau ffioedd ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Costau Ychwanegol

Anrhydedd Sengl Lefel 2:

  • Mae myfyrwyr yn dewis o amrywiaeth o gyrsiau maes tramor. Mae cymhorthdal ar gael ar gyfer pob un o'r rhain, ond bydd angen taliad ychwanegol sy'n amrywio gan ddibynnu ar y cyrchfan, e.e. Awstria neu Berlin, tua £250; Vancouver neu Efrog Newydd, tua £900.

Cydanrhydedd Lefel 2:

  • Gall myfyrwyr fynd ar gwrs maes rhyngwladol, ar yr amod bod lle ar gael, ond disgwylir iddynt dalu cost lawn y cwrs maes (e.e. £450 ar hyn o bryd am Mallorca).
  • Gall myfyrwyr nad ydynt yn astudio Gwyddor Ffisegol y Ddaear ddewis GEL204 sy’n cynnwys penwythnos maes yn Sir Benfro am gost o £65 (i fyfyrwyr nad ydynt ar y cwrs).

Addysgu ac asesu

Ar y cwrs BSc Gwyddor Ffisegol y Ddaear, byddwch yn cael eich addysgu drwy gyfuniad o ddarlithoedd, tiwtorialau, seminarau, dosbarthiadau ymarferol a dosbarthiadau maes.

Cewch eich asesu trwy amrywiaeth o ddulliau, gan gynnwys arholiadau, gwaith cwrs, gwaith ymarferol, gwaith maes ac asesu parhaus mewn tiwtorialau. Byddwch hefyd yn cwblhau traethawd estynedig ar Lefel Tri.

Cysylltiadau â diwydiant

Mae gan adran Ddaearyddiaeth Abertawe berthynas dda ag amrywiaeth eang o bartneriaid allanol, gan gynnwys busnesau bach a chanolig, asiantaethau’r Llywodraeth, llywodraeth leol, a sefydliadau ymchwil a phrifysgolion yn y DU a thramor. Rhagor o wybodaeth am ein cysylltiadau â diwydiant.

Proffiliau myfyrwyr

"Roedd yr holl ddarlithwyr yn gymwynasgar iawn ac yn ymrwymedig i'r myfyrwyr. Byddwn i'n eich argymell i ddewis Abertawe yn bendant. Yn ogystal â lefel ardderchog o addysgu gan yr holl ddarlithwyr, byddwch yn cael profiad anhygoel y tu allan i'r Brifysgol, yn archwilio popeth sydd gan Abertawe i'w gynnig.”

Jack Philpott, BSc Daearyddiaeth Ffisegol

Darllenwch ein proffiliau myfyrwyr

Cyfleusterau

Mae gan yr adran Ddaearyddiaeth adnoddau gwych i gefnogi ymchwil: mae dau labordy cyfrifiadurol pwrpasol; un â 24 cyfrifiadur sydd, ar y cyd â’r Gwasanaethau Llyfrgell a Gwybodaeth (LIS), yn darparu meddalwedd a rhaglenni TG cyffredinol yn arbennig ar gyfer Systemau Gwybodaeth Ddaearyddol (GIS) a Synhwyro o Bell; un â 10 gweithfan Linux perfformiad uchel sy'n darparu offer meddalwedd ar gyfer cymwysiadau GIS a synhwyro o bell uwch.

Mae gennym labordai arbenigol ar gyfer: dadansoddi cymarebau isotop-sefydlog; dadansoddi cylchoedd coeden; echdynnu ac adnabod cyfansoddion organig; echdynnu a dadansoddi paill; efelychu glaw; dadansoddi teffra; nodweddu pridd a gwaddodion.

Yn ogystal, rydym wedi gwario £1.8 miliwn yn ddiweddar ar adnoddau addysgu o'r radd flaenaf, gan gynnwys cyfleusterau TG, labordai a mannau addysgu hyblyg.

Rhagor o  wybodaeth am y cyfleusterau sydd ar gael i fyfyrwyr Daearyddiaeth ym Mhrifysgol Abertawe.

Gyrfaoedd

Mae llawer o fyfyrwyr yn dewis Daearyddiaeth oherwydd yr hyblygrwydd  mae’n ei gynnig i astudio amrywiaeth eang o themâu a materion cyfredol, y ddealltwriaeth bwysig o'r byd cyfoes mae’n ei chynnig, a’r cyfle i wneud defnydd ymarferol o'r wybodaeth hon drwy waith maes. Ond yr hyn nad yw llawer o fyfyrwyr yn ei sylweddoli cyn dod i’r brifysgol yw bod gradd mewn Daearyddiaeth hefyd yn cynnig dewis eang o gyfleoedd cyflogaeth, gan ganiatáu i raddedigion ddilyn llwybrau gyrfa hyblyg ac amrywiol.

Bob blwyddyn, rydym yn anfon arolwg at ein graddedigion diweddar i'w holi am eu statws cyflogaeth.  Dyma’r Arolwg Cyrchfannau Graddedigion, sy’n cael ei gyflwyno i HESA (yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch).  Dyma rai enghreifftiau o deitlau swyddi o'r arolwg diweddar:

Goruchwyliwr safleoedd (Phase Eight)

Dadansoddwr Data (PHS group)

Cymorth Rheolwr Cyfrif (Handelsbanken)

Prosesydd Data Daearyddol (Western Power Distribution)

Gwyddonydd Dalgylch (Dŵr Cymru)

Ecolegydd (Natural England)

Ymgynghorydd Ariannol Cysylltiol (HSO)

Swyddog Traffig Marchnata (Bluefrog Ltd)

Trafodwr (Goadsby)

Swyddog Tai (Cyngor Sir Caerdydd)

Arbenigwr Arweiniol (Reuters)

Tirfesurydd (St Modwen)

Swyddog Datblygu Busnes (Jutexpo)

Rhagor o wybodaeth am gyflogadwyedd

 

Ymchwil

Ein nod yw bod yn un o'r canolfannau mwyaf blaenllaw yn rhyngwladol am ymchwil ym maes daearyddiaeth ddynol a ffisegol, a darparu profiad addysgu rhagorol a chyfleusterau ardderchog mewn awyrgylch cyfeillgar i'n myfyrwyr.

Yn Ymarfer Asesu Ymchwil diweddaraf y Deyrnas Unedig, barnwyd bod 95% o ymchwil Abertawe mewn Daearyddiaeth o ansawdd rhyngwladol, a bod 60% gyda’r gorau yn y byd (4*) neu’n rhagorol ar lefel ryngwladol (3*).

Rydym yn gartref i gymuned fawr o ymchwilwyr ôl-raddedig sy’n astudio am raddau PhD, ac rydym yn cynnig cyrsiau MRes, MSc ac MA blwyddyn o hyd. Rhagor o wybodaeth.

Gwaith maes

Yn ystod ail flwyddyn y cwrs BSc mewn Daearyddiaeth, mae myfyrwyr yn cymryd rhan mewn cwrs maes rhyngwladol. Ar hyn o bryd gall myfyrwyr ddewis o 7 lleoliad:

Alpau Awstria (Daearyddiaeth Ffisegol)

Berlin (Daearyddiaeth Ddynol)

Mallorca (Daearyddiaeth Ddynol neu Ffisegol)

Dinas Efrog Newydd (Daearyddiaeth Ddynol)

Sikkim, Mynyddoedd Himalaia

Eryri (Daearyddiaeth Ffisegol)

Vancouver (Daearyddiaeth Ddynol neu Ffisegol)

Logo Cymraeg iaith Gwaith

Mae'r gallu i ymdrin â phynciau gwyddonol drwy gyfrwng y Gymraeg yn sgìl allweddol y mae nifer cynyddol o gyflogwyr yn gofyn amdani, ac mae Prifysgol Abertawe mewn sefyllfa ddelfrydol i fanteisio ar hyn. 

Diwrnodau Ymweld ar y gweill - 10fed Mawrth

10 Mawrth: Diwrnod Ymweld

Ymunwch â ni ar ein Diwrnod Ymweld ar 10 Mawrth. Mae nifer cyfyngedig o leoedd ar gael, felly cadwch le yn gyflym!

Lleoliad: Campws Parc Singleton