BA Daearyddiaeth Ddynol a blwddyn mewn diwydiant L987

Clirio ac Addasu UCAS 2018

Disgwylir nifer gyfyngedig o lefydd gwag ar gyfer ymgeiswyr Hwyr, Clirio ac Addasu 2018 ar nifer o raglenni.  Gall gofynion mynediad amrywio o’r rhai a nodir isod.  Am yr wybodaeth ddiweddaraf ar lefydd gwag ac ymgeisio drwy Glirio ac Addasu, ewch i'n tudalennau Clirio ac Addasu 2018.

Trosolwg Cwrs

street seller quito

Mae'r cynllun gradd BA mewn Daearyddiaeth Ddynol gyda Blwyddyn mewn Diwydiant yn Abertawe'n addas ar gyfer myfyrwyr sy'n ymddiddori'n bennaf mewn daearyddiaeth ddynol. Mae'r cwrs BA mewn Daearyddiaeth Ddynol yn cwmpasu amrywiaeth o themâu daearyddol cyfoes, gan gynnwys y prosesau sy'n llunio'r economi fyd-eang, symudedd a mudo, daearyddiaethau dynol a daearyddiaeth wleidyddol. Mae'r cwrs BA mewn Daearyddiaeth Ddynol yn rhoi cyfle i chi ymchwilio i sut caiff tirweddau eu llunio a sut mae poblogaethau'n symud ac yn rhyngweithio.

Mae rhan o'r cwrs gradd hwn ar gael drwy gyfrwng y Gymraeg.

Nodweddion Allweddol

 Yn dilyn buddsoddiad o £4.2m mewn labordai gwyddoniaeth o'r radd flaenaf yn ddiweddar, mae llawer o resymau da dros astudio am radd Daearyddiaeth ym Mhrifysgol Abertawe. Rydym yn falch o'n sgorau uchel rheolaidd am foddhad myfyrwyr (93% yn yr Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr, 2017) a'r ffaith bod 94.6% o'n graddedigion mewn cyflogaeth neu astudiaethau pellach ar ôl gadael y Brifysgol (data HESA, 2014/15). Mae'r Adran Ddaearyddiaeth wedi cael ei chydnabod hefyd am ei rhagoriaeth ym maes Daeareg (12fed yn y DU yn gyffredinol, Canllaw Cyflawn i Brifysgolion 2017 ), Daearyddiaeth a Gwyddor y Ddaear (tablau byd-eang o bynciau academaidd, 2017) ac am ragoriaeth ei hymchwil (8fed yn y DU am Effaith Ymchwil (Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil 2014).

Drwy astudio Daearyddiaeth yn Abertawe, cewch fanteisio hefyd ar arbenigedd nifer mawr o academyddion o fri rhyngwladol:

Yr Athro Tavi Murray: y fenyw gyntaf i dderbyn y Fedal Begynol gan EM y Frenhines am wasanaeth eithriadol i ymchwil pegynol

Yr Athro Adrian Luckman: sylw yn y cyfryngau byd-eang am ei ymchwil ym maes newid yn yr hinsawdd i chwalu ysgafell iâ Larsen C

Yr Athro Peter North: cafwyd sylw rhyngwladol i'w waith gyda NASA ar 'wyrddni' coedwig yr Amazon 

Yr Athro Siwan Davies: mae ei gwaith yn canolbwyntio ar ganfod y rhesymau dros y newid dramatig a sydyn yn yr hinsawdd yn ystod y 100,000 o flynyddoedd diwethaf, drwy ymchwilio i ddyddodion lludw folcanig sydd wedi'u dal mewn llenni iâ

Modiwlau

Ymwadiad: Gall opsiynau dethol modiwlau yn newid.

BA 3 Blwyddyn Full-time

Blwyddyn 1 (Lefel 4)

FHEQ 4 Undergraduate / HECert

Mae myfyrwyr yn dewis 120 o gredydau o'r opsiynau canlynol:

Modiwlau Gorfodol
Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r Modiwl
GEG103Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Global environmental change: The human impact
GEG104Semester 1 (Sep-Jan Taught)10People Place and Nation
GEG105Semester 2 (Jan-Jun Taught)10Global Shifts: Towards a New World Order?
GEG115Semester 2 (Jan-Jun Taught)10Colonial and Postcolonial Geographies
GEG118Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Moving Worlds: Mobilities and Migrations
GEG119Semester 2 (Jan-Jun Taught)10Urban Geography - An Introduction to production and consumption in the city
Modiwlau Opsiynol
GEG100/GEC100 

Dewiswch Yn union 20 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
GEC100Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Sgiliau Daearyddol
GEG100Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Geographical skills
AND
GEG108H/GEC109 

Dewiswch Yn union 10 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
GEC109Semester 1 and Semester 2 (Sep-Jun Taught)10Methodoleg Maes Amgylcheddol
GEG108HSemester 2 (Jan-Jun Taught)10Geographical Methods: Field Project Practicals (for Human Geography Students)
AND
GEG106/GEC106 

Dewiswch Yn union 10 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
GEC106Semester 2 (Jan-Jun Taught)10Cynaladwyedd mewn byd bregus
GEG106Semester 2 (Jan-Jun Taught)10Sustainability in a fragile world
AND
GEG111/GEC111 

Dewiswch Yn union 10 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
GEC111Semester 1 and Semester 2 (Sep-Jun Taught)10Sgiliau Ysgrifenedig Daearyddol a Chynllunio Datblygiad Personol
GEG111Semester 1 and Semester 2 (Sep-Jun Taught)10Geographical Writing Skills and Personal Development Planning
AND
Optional Modules 

Dewiswch Yn union 20 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

NODER :Can select GEC109 with GEG108H or GEG108P

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
GEC109Semester 1 and Semester 2 (Sep-Jun Taught)10Methodoleg Maes Amgylcheddol
GEC110Semester 2 (Jan-Jun Taught)10Amgylchedd Cymru
GEC120Semester 2 (Jan-Jun Taught)20Cymdeithas Cymru Gyfoes
GEC121Semester 1 and Semester 2 (Sep-Jun Taught)20Cyflwyniad i'r Ddaear: Trosolwg daearegol
GEG101Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Earth in Action
GEG102Semester 2 (Jan-Jun Taught)10Earth's Changing Face
GEL121Semester 1 and Semester 2 (Sep-Jun Taught)20Introducing Planet Earth: an overview of geology

Blwyddyn 2 (Lefel 5)

FHEQ 5 Undergraduate / HEDip

Mae myfyrwyr yn dewis 120 o gredydau o'r opsiynau canlynol:

Modiwlau Gorfodol

Heb ganfod dim.

Modiwlau Opsiynol
GEC259/GEG259 

Dewiswch Yn union 10 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
GEC259Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Dadansoddi Data
GEG259Semester 2 (Jan-Jun Taught)10Data Analysis
AND
GEC268/GEG268 

Dewiswch Yn union 10 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
GEC268Semester 1 and Semester 2 (Sep-Jun Taught)10Paratoadau Traethawd Hir
GEG268Semester 2 (Jan-Jun Taught)10Dissertation Preparation
AND
GEG252 

Dewiswch Yn union 20 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

NODER :This module has been pre-allocated to your module selections after our applications in April. Therefore any changes must be completed in person in the Teaching Administration Office.

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
GEG252BSemester 2 (Jan-Jun Taught)20Geographical Fieldwork skills: Berlin
GEG252NSemester 2 (Jan-Jun Taught)20Geographical Fieldwork skills: New York
GEG252VSemester 2 (Jan-Jun Taught)20Geographical Fieldwork skills: Vancouver
AND
GEG263A 

Dewiswch Yn union 10 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
GEG263ASemester 1 (Sep-Jan Taught)10Conducting Social Research - Methods
AND
GEC263B / GEG263B 

Dewiswch Yn union 10 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
GEC263BSemester 2 (Jan-Jun Taught)10Cynnal Ymchwil Gymdeithasol : Prosiect
GEG263BSemester 2 (Jan-Jun Taught)10Conducting Social Research - Project
AND
GEC265 / GEG265 

Dewiswch Yn union 10 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
GEC265Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Ymdrin â Daearyddiaeth Ddynol
GEG265Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Approaches to Human Geography
AND
BA Human Geography Optionals 

Dewiswch Yn union 50 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

NODER :Cannot select GEC206 with GEG206 or GEC251 with GEG251 or GEC275 with GEG275 as they are the Welsh and English equivalent of the same module.

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
GEC206Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Y Byd Peryglus
GEC251Semester 2 (Jan-Jun Taught)10Daearyddiaeth Wleidyddol
GEC275Semester 2 (Jan-Jun Taught)10Daearyddiaethau Iaith
GEG206Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Dangerous Earth: Understanding and Living with Natural Hazards
GEG208Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Introduction to Geographic Information Systems
GEG217Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Creative Geographies
GEG221Semester 2 (Jan-Jun Taught)10Regional Economic Development and Policy
GEG229Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Marginal Geographies
GEG236Semester 1 (Sep-Jan Taught)10The Earth from Space: Monitoring Global Environmental Change
GEG251Semester 2 (Jan-Jun Taught)10Political Geographies
GEG270Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Urban Modelling
GEG275Semester 2 (Jan-Jun Taught)10Geographies of Language

Blwyddyn 3 (Lefel 6)

FHEQ 6 Undergraduate / Honours

Mae myfyrwyr yn dewis 120 o gredydau o'r opsiynau canlynol:

Modiwlau Gorfodol

Heb ganfod dim.

Modiwlau Opsiynol
GEG331 / GEC331 

Dewiswch Yn union 30 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
GEC331Semester 1 and Semester 2 (Sep-Jun Taught)30Traethawd Estynedig DaearyddiaethYou have not taken the required Pre Requisite modules for this selection
GEG331Semester 1 and Semester 2 (Sep-Jun Taught)30Dissertation Report: Geography
AND
DSG GEG332 / GEC332 

Dewiswch Yn union 10 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
GEC332Semester 2 (Jan-Jun Taught)10Cefnogaeth Traethawd Hir
GEG332Semester 1 and Semester 2 (Sep-Jun Taught)10Dissertation Support: Geography
AND
GEC333  

Dewiswch Yn union 80 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

NODER :GEB301 applications for this module will be during teaching block 2 in your 2nd year. If successful your allocation of this module will be added by the Teaching Administration Office directly onto your profile.

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
GEB301Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Interdisciplinary Field Course to the Indian Himalayas (Sikkim)
GEC333Semester 1 and Semester 2 (Sep-Jun Taught)20Ffiniau Ymchwil Daearyddol
GEG306Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Violent Geographies
GEG328Semester 2 (Jan-Jun Taught)20Migration, Security and Humanitarianism
GEG341Semester 2 (Jan-Jun Taught)20Contemporary Rural Britain
GEG342Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Geographies of National Identity
GEG346Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Capital and Labour in the 21st century
GEG352Semester 2 (Jan-Jun Taught)20World Cities
GEG354Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Environmental Modelling
OR
GEG333 

Dewiswch Yn union 80 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

NODER :GEB301 applications for this module will be during teaching block 2 in your 2nd year. If successful your allocation of this module will be added by the Teaching Administration Office directly onto your profile.

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
GEB301Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Interdisciplinary Field Course to the Indian Himalayas (Sikkim)
GEG306Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Violent Geographies
GEG328Semester 2 (Jan-Jun Taught)20Migration, Security and Humanitarianism
GEG333Semester 2 (Jan-Jun Taught)20Geographical Research Frontiers
GEG341Semester 2 (Jan-Jun Taught)20Contemporary Rural Britain
GEG342Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Geographies of National Identity
GEG346Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Capital and Labour in the 21st century
GEG352Semester 2 (Jan-Jun Taught)20World Cities
GEG354Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Environmental Modelling
OR
GEC334 

Dewiswch Yn union 80 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

NODER :GEB301 applications for this module will be during teaching block 2 in your 2nd year. If successful your allocation of this module will be added by the Teaching Administration Office directly onto your profile.

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
GEB301Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Interdisciplinary Field Course to the Indian Himalayas (Sikkim)
GEC334Semester 1 and Semester 2 (Sep-Jun Taught)20Lleoliad Gwaith
GEG306Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Violent Geographies
GEG328Semester 2 (Jan-Jun Taught)20Migration, Security and Humanitarianism
GEG341Semester 2 (Jan-Jun Taught)20Contemporary Rural Britain
GEG342Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Geographies of National Identity
GEG346Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Capital and Labour in the 21st century
GEG352Semester 2 (Jan-Jun Taught)20World Cities
GEG354Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Environmental Modelling
OR
GEG334 

Dewiswch Yn union 80 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

NODER :GEB301 applications for this module will be during teaching block 2 in your 2nd year. If successful your allocation of this module will be added by the Teaching Administration Office directly onto your profile.

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
GEB301Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Interdisciplinary Field Course to the Indian Himalayas (Sikkim)
GEG306Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Violent Geographies
GEG328Semester 2 (Jan-Jun Taught)20Migration, Security and Humanitarianism
GEG334Semester 2 (Jan-Jun Taught)20Work Placement
GEG341Semester 2 (Jan-Jun Taught)20Contemporary Rural Britain
GEG342Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Geographies of National Identity
GEG346Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Capital and Labour in the 21st century
GEG352Semester 2 (Jan-Jun Taught)20World Cities

BSc 4 Blwyddyn Full-time (with a year in Industry)

Blwyddyn 1 (Lefel 4)

FHEQ 4 Undergraduate / HECert

Mae myfyrwyr yn dewis 120 o gredydau o'r opsiynau canlynol:

Modiwlau Gorfodol
Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r Modiwl
GEG101Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Earth in Action
GEG102Semester 2 (Jan-Jun Taught)10Earth's Changing Face
GEG103Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Global environmental change: The human impact
GEG104Semester 1 (Sep-Jan Taught)10People Place and Nation
GEG105Semester 2 (Jan-Jun Taught)10Global Shifts: Towards a New World Order?
GEG118Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Moving Worlds: Mobilities and Migrations
GEG119Semester 2 (Jan-Jun Taught)10Urban Geography - An Introduction to production and consumption in the city
Modiwlau Opsiynol
GEG100 / GEC100 

Dewiswch Yn union 20 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
GEC100Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Sgiliau Daearyddol
GEG100Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Geographical skills
AND
GEG106/GEC106 

Dewiswch Yn union 10 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
GEC106Semester 2 (Jan-Jun Taught)10Cynaladwyedd mewn byd bregus
GEG106Semester 2 (Jan-Jun Taught)10Sustainability in a fragile world
AND
GEG108H / GEC109 

Dewiswch Yn union 10 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
GEC109Semester 1 and Semester 2 (Sep-Jun Taught)10Methodoleg Maes Amgylcheddol
GEG108HSemester 2 (Jan-Jun Taught)10Geographical Methods: Field Project Practicals (for Human Geography Students)
AND
GEG111 / GEC111 

Dewiswch Yn union 10 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
GEC111Semester 1 and Semester 2 (Sep-Jun Taught)10Sgiliau Ysgrifenedig Daearyddol a Chynllunio Datblygiad Personol
GEG111Semester 1 and Semester 2 (Sep-Jun Taught)10Geographical Writing Skills and Personal Development Planning
AND
Optional BA Human Geography 

Dewiswch Yn union 20 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

NODER :You can also take 20 credits Languages for All Modules. Please see Teaching Administration Office for details. Can select GEC109 with GEG108H or GEG108P

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
GEC109Semester 1 and Semester 2 (Sep-Jun Taught)10Methodoleg Maes Amgylcheddol
GEC110Semester 2 (Jan-Jun Taught)10Amgylchedd Cymru
GEC120Semester 2 (Jan-Jun Taught)20Cymdeithas Cymru Gyfoes
GEG101Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Earth in Action
GEG102Semester 2 (Jan-Jun Taught)10Earth's Changing Face

Blwyddyn 2 (Lefel 5)

FHEQ 5 Undergraduate / HEDip

Mae myfyrwyr yn dewis 120 o gredydau o'r opsiynau canlynol:

Modiwlau Gorfodol

Heb ganfod dim.

Modiwlau Opsiynol
GEC259/GEG259 

Dewiswch Yn union 10 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
GEC259Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Dadansoddi Data
GEG259Semester 2 (Jan-Jun Taught)10Data Analysis
AND
GEC268/GEG268 

Dewiswch Yn union 10 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
GEC268Semester 1 and Semester 2 (Sep-Jun Taught)10Paratoadau Traethawd Hir
GEG268Semester 2 (Jan-Jun Taught)10Dissertation Preparation
AND
GEG252 

Dewiswch Yn union 20 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

NODER :This module has been pre-allocated to your module selections after our applications in April. Therefore any changes must be completed in person in the Teaching Administration Office.

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
GEG252BSemester 2 (Jan-Jun Taught)20Geographical Fieldwork skills: Berlin
GEG252NSemester 2 (Jan-Jun Taught)20Geographical Fieldwork skills: New York
GEG252VSemester 2 (Jan-Jun Taught)20Geographical Fieldwork skills: Vancouver
AND
GEG263A 

Dewiswch Yn union 10 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
GEG263ASemester 1 (Sep-Jan Taught)10Conducting Social Research - Methods
AND
GEC263B / GEG263B 

Dewiswch Yn union 10 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
GEC263BSemester 2 (Jan-Jun Taught)10Cynnal Ymchwil Gymdeithasol : Prosiect
GEG263BSemester 2 (Jan-Jun Taught)10Conducting Social Research - Project
AND
GEC265 / GEG265 

Dewiswch Yn union 10 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
GEC265Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Ymdrin â Daearyddiaeth Ddynol
GEG265Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Approaches to Human Geography
AND
BA Human Geography Optionals 

Dewiswch Yn union 50 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

NODER :Cannot select GEC206 with GEG206 or GEC251 with GEG251 or GEC275 with GEG275 as they are the Welsh and English equivalent of the same module.

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
GEC206Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Y Byd Peryglus
GEC251Semester 2 (Jan-Jun Taught)10Daearyddiaeth Wleidyddol
GEC275Semester 2 (Jan-Jun Taught)10Daearyddiaethau Iaith
GEG206Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Dangerous Earth: Understanding and Living with Natural Hazards
GEG208Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Introduction to Geographic Information Systems
GEG217Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Creative Geographies
GEG221Semester 2 (Jan-Jun Taught)10Regional Economic Development and Policy
GEG229Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Marginal Geographies
GEG236Semester 1 (Sep-Jan Taught)10The Earth from Space: Monitoring Global Environmental Change
GEG251Semester 2 (Jan-Jun Taught)10Political Geographies
GEG270Semester 1 (Sep-Jan Taught)10Urban Modelling
GEG275Semester 2 (Jan-Jun Taught)10Geographies of Language

Blwyddyn 3 (Lefel 5 YR OUT)

FHEQ 5 Undergraduate Sandwich Year
Modiwlau Gorfodol
Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r Modiwl
GE-E00Academic Year120Geography Industrial Placement Year

Blwyddyn 4 (Lefel 6)

FHEQ 6 Undergraduate / Honours

Mae myfyrwyr yn dewis 120 o gredydau o'r opsiynau canlynol:

Modiwlau Gorfodol

Heb ganfod dim.

Modiwlau Opsiynol
GEG331 / GEC331 

Dewiswch Yn union 30 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
GEC331Semester 1 and Semester 2 (Sep-Jun Taught)30Traethawd Estynedig DaearyddiaethYou have not taken the required Pre Requisite modules for this selection
GEG331Semester 1 and Semester 2 (Sep-Jun Taught)30Dissertation Report: Geography
AND
DSG GEG332 / GEC332 

Dewiswch Yn union 10 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
GEC332Semester 2 (Jan-Jun Taught)10Cefnogaeth Traethawd Hir
GEG332Semester 1 and Semester 2 (Sep-Jun Taught)10Dissertation Support: Geography
AND
GEC333  

Dewiswch Yn union 80 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

NODER :GEB301 applications for this module will be during teaching block 2 in your 2nd year. If successful your allocation of this module will be added by the Teaching Administration Office directly onto your profile.

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
GEB301Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Interdisciplinary Field Course to the Indian Himalayas (Sikkim)
GEC333Semester 1 and Semester 2 (Sep-Jun Taught)20Ffiniau Ymchwil Daearyddol
GEG306Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Violent Geographies
GEG328Semester 2 (Jan-Jun Taught)20Migration, Security and Humanitarianism
GEG341Semester 2 (Jan-Jun Taught)20Contemporary Rural Britain
GEG342Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Geographies of National Identity
GEG346Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Capital and Labour in the 21st century
GEG352Semester 2 (Jan-Jun Taught)20World Cities
GEG354Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Environmental Modelling
OR
GEG333 

Dewiswch Yn union 80 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

NODER :GEB301 applications for this module will be during teaching block 2 in your 2nd year. If successful your allocation of this module will be added by the Teaching Administration Office directly onto your profile.

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
GEB301Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Interdisciplinary Field Course to the Indian Himalayas (Sikkim)
GEG306Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Violent Geographies
GEG328Semester 2 (Jan-Jun Taught)20Migration, Security and Humanitarianism
GEG333Semester 2 (Jan-Jun Taught)20Geographical Research Frontiers
GEG341Semester 2 (Jan-Jun Taught)20Contemporary Rural Britain
GEG342Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Geographies of National Identity
GEG346Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Capital and Labour in the 21st century
GEG352Semester 2 (Jan-Jun Taught)20World Cities
GEG354Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Environmental Modelling
OR
GEC334 

Dewiswch Yn union 80 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

NODER :GEB301 applications for this module will be during teaching block 2 in your 2nd year. If successful your allocation of this module will be added by the Teaching Administration Office directly onto your profile.

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
GEB301Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Interdisciplinary Field Course to the Indian Himalayas (Sikkim)
GEC334Semester 1 and Semester 2 (Sep-Jun Taught)20Lleoliad Gwaith
GEG306Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Violent Geographies
GEG328Semester 2 (Jan-Jun Taught)20Migration, Security and Humanitarianism
GEG341Semester 2 (Jan-Jun Taught)20Contemporary Rural Britain
GEG342Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Geographies of National Identity
GEG346Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Capital and Labour in the 21st century
GEG352Semester 2 (Jan-Jun Taught)20World Cities
GEG354Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Environmental Modelling
OR
GEG334 

Dewiswch Yn union 80 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

NODER :GEB301 applications for this module will be during teaching block 2 in your 2nd year. If successful your allocation of this module will be added by the Teaching Administration Office directly onto your profile.

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
GEB301Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Interdisciplinary Field Course to the Indian Himalayas (Sikkim)
GEG306Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Violent Geographies
GEG328Semester 2 (Jan-Jun Taught)20Migration, Security and Humanitarianism
GEG334Semester 2 (Jan-Jun Taught)20Work Placement
GEG341Semester 2 (Jan-Jun Taught)20Contemporary Rural Britain
GEG342Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Geographies of National Identity
GEG346Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Capital and Labour in the 21st century
GEG352Semester 2 (Jan-Jun Taught)20World Cities
GEG354Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Environmental Modelling

Disgrifiad

Bydd gradd BA mewn Daearyddiaeth Ddynol gyda Blwyddyn mewn Diwydiant o Brifysgol Abertawe'n rhoi i chi ddealltwriaeth o'r byd dynol, yr amgylchedd naturiol a'r rhyngweithiadau rhwng y ddau, gan eich galluogi i feithrin y sgiliau ymarferol, rhifiadol a chyfrifiadol sy'n bwysig i lawer o gyflogwyr.

Bydd gradd BA mewn Daearyddiaeth Ddynol gyda Blwyddyn mewn Diwydiant yn datblygu'ch sgiliau trosglwyddadwy hanfodol, megis gwaith tîm, cyfathrebu, cyflwyno, datrys problemau, a'ch sgiliau dadansoddi, gan eich paratoi ar gyfer gyrfa wobrwyol mewn amrywiaeth eang o feysydd, gan gynnwys:

rheoli amgylcheddol

cadwraeth

asiantaethau cymorth a datblygu

awdurdodau lleol, addysg

cynllunio ariannol

cyfrifiadura

rheoli busnes a manwerthu

cynllunio rhanbarthol a chynllunio adnoddau ac asesu risgiau yswiriant

eich paratoi ar gyfer astudiaethau ôl-raddedig mewn  daearyddiaeth, gwyddor y ddaear, neu’r gwyddorau cymdeithasol

Gofynion Mynediad

Safon Uwch: AAB-BBB neu gyfwerth, i gynnwys Daearyddiaeth neu bwnc perthnasol (er enghraifft, Cymdeithaseg neu Ddatblygiad y Byd; Daeareg neu Wyddoniaeth Amgylcheddol; neu bwnc Gwyddoniaeth ychwanegol)

BTEC: DDD-DDM a gradd B ar Safon Uwch mewn Daearyddiaeth neu bwnc perthnasol

Scottish Highers: ABBBC i gynnwys Gradd B mewn Daearyddiaeth (neu bwnc perthnasol)

Mynediad i Addysg Uwch (Gwyddoniaeth neu’r Dyniaethau): Pasio â Rhagoriaeth (27-24 Rhagoriaeth i gynnwys 3 mewn Daearyddiaeth neu bwnc perthnasol, ynghyd â 15 Teilyngdod)

Bagloriaeth Cymru: Mae'r gofynion yr un fath ag ar gyfer Safon Uwch lle gallwch gyfnewid yr un radd heb fod mewn pwnc penodol am Radd Graidd Lefel Uwch Bagloriaeth Cymru

Y Fagloriaeth Ryngwladol: 34-32 gan gynnwys 5 mewn Daearyddiaeth Lefel Uwch

IELTS 6.0 (gyda lleiafswm o 5.5 ym mhob elfen) neu brawf Saesneg cyfatebol.

Caiff pob cais ei ystyried yn unigol a byddwn yn edrych ar y cais cyfan wrth benderfynu cynnig lle ai peidio, gan gynnwys: cydbwysedd, natur ac ansawdd y pynciau Safon Uwch, Uwch Gyfrannol a TGAU (neu gyfwerth); y datganiad personol a sylwadau'r canolwr.


Mae cymwysterau Astudiaethau Cyffredinol a Sgiliau Allweddol fel arfer wedi'u heithrio o'n cynigion.

Sut i Wneud Cais

  • Rhaid gwneud pob cais am gwrs gradd israddedig amser llawn trwy UCAS. Ceir manylion pellach ar wefan UCAS.
  • Dylai ymgeiswyr o'r DU wneud cais ar-lein yn www.ucas.ac.uk
  • Dylai myfyrwyr rhyngwladol glicio yma.

Ffioedd Dysgu

Y ffioedd dysgu blynyddol ar gyfer blwyddyn academaidd 2019/20 fydd:

D.U./U.E. Rhyngwladol
BA (Hons) Llawn-amser £9,000 £15,700

Gellir codi ffioedd myfyrwyr Israddedig y DU/UE llawn amser yn chwyddiannol mewn blynyddoedd astudio i ddod. Penderfynir ar y swm gan Lywodraeth Cymru.

Bydd ffioedd ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol Israddedig yn cynyddu 3% ar gyfer pob blwyddyn ddilynol o astudio.

Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am ffioedd a sut i dalu ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Efallai y byddwch yn gymwys i gael arian i helpu i gefnogi eich astudiaethau. I gael gwybod am ysgoloriaethau, bwrsariaethau a chyfleoedd cyllido eraill sydd ar gael, ewch i dudalen ysgoloriaethau a bwrsariaethau'r Brifysgol.

Myfyrwyr presennol: Mae gwybodaeth bellach am eich costau ffioedd ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Costau Ychwanegol

Anrhydedd Sengl Lefel 2:

  • Mae gan fyfyrwyr ar hyn o bryd ddewis o bedwar lle i fynd i wneud cyrsiau maes, ac un o’r llefydd hynny wedi’i gynnig heb unrhyw gost ychwanegol. Mae’r tri lleoliad arall yn cael eu cynnig ond mae gofyn talu tâl ategol (sy’n amrywio yn ôl y lleoliad).

Cyd-Anrhydedd Lefel 2:

  • Gall myfyrwyr fynd ar gwrs maes rhyngwladol cyn belled ag y bo lle ar gael, ond bydd gofyn iddynt dalu cost lawn y cwrs maes (e.e. £450 ar hyn o bryd am Mallorca).
  • Gall myfyrwyr nad ydynt yn dilyn y cwrs Gwyddor Ffisegol y Ddaear ddewis GEL204 sy’n cynnwys penwythnos maes yn Sir Benfro am gost o £65 (i fyfyrwyr nad ydynt ar y cwrs).

Addysgu ac asesu

Ar y cwrs BA mewn Daearyddiaeth Ddynol gyda blwyddyn mewn diwydiant, cewch eich addysgu trwy gyfuniad o ddarlithoedd, tiwtorialau, seminarau, dosbarthiadau ymarferol a dosbarthiadau maes.

Cewch eich asesu trwy amrywiaeth o ddulliau, gan gynnwys arholiadau, gwaith cwrs, gwaith ymarferol, gwaith maes ac asesu parhaus mewn tiwtorialau. Byddwch hefyd yn cwblhau traethawd estynedig ar Lefel Tri.

Addysgu ac asesu

Ar y cwrs BA Daearyddiaeth Ddynol cewch eich dysgu trwy gyfuniad o ddarlithoedd, tiwtorialau, seminarau, dosbarthiadau ymarferol a dosbarthiadau maes.

Cewch eich asesu trwy amrywiaeth o ddulliau, yn cynnwys arholiadau, gwaith cwrs, gwaith ymarferol, gwaith maes ac asesu parhaus mewn tiwtorialau. Byddwch hefyd yn cwblhau traethawd hir yn Lefel Tri.

Cysylltiadau â diwydiant

Mae gan adran Ddaearyddiaeth Abertawe berthynas dda ag amrywiaeth eang o bartneriaid allanol, gan gynnwys busnesau bach a chanolig, asiantaethau’r Llywodraeth, llywodraeth leol, a sefydliadau ymchwil a phrifysgolion yn y DU a thramor. Rhagor o wybodaeth am ein cysylltiadau â diwydiant.

Proffiliau myfyrwyr

"Roeddwn i wrth fy modd gyda'm gradd. Fe wnes i arbenigo mewn daearyddiaeth ffisegol yn bennaf. Mae’n faes sydd wastad wedi bod o ddiddordeb i mi, rhyfeddodau’r byd a beth sy’n gwneud iddo weithio. A gallech chi ddadlau'n bendant bod fy addysg mewn tectoneg platiau yn fy helpu i ddeall yn iawn pa mor beryglus yw byw yn agos at Ffawt San Andreas! Mae Daearyddiaeth yn eich helpu chi i edrych ar y byd â llygad dadansoddol. Mae’n eich gorfodi i bwyso a mesur tystiolaeth a dod i gasgliadau, a chwestiynu tarddiad pethau. Mae newyddiaduraeth yn union yr un peth".

Melanie Bromley, BA (Anrhydedd) mewn Daearyddiaeth

(Dilynodd Melanie yrfa ym maes newyddiaduraeth ac, ar hyn o bryd, hi yw pennaeth swyddfa newyddion Arfordir y Gorllewin y cylchgrawn enwogion Americanaidd US Weekly).

Darllenwch ein proffiliau myfyrwyr

Cyfleusterau

Mae gan yr Adran Ddaearyddiaeth adnoddau gwych i gefnogi ymchwil: mae dau labordy cyfrifiadurol penodol; un â 24 cyfrifiadur sydd, ar y cyd â’r Gwasanaethau Llyfrgell a Gwybodaeth (LIS), yn darparu meddalwedd a rhaglenni TG cyffredinol yn arbennig ar gyfer Systemau Gwybodaeth Ddaearyddol (GIS) a Synhwyro o Bell; un â 10 gweithfan Linux perfformiad uchel sy'n darparu offer meddalwedd ar gyfer cymwysiadau GIS a synhwyro o bell uwch.

Mae gennym labordai arbenigol ar gyfer: dadansoddi cymarebau isotop-sefydlog; dadansoddi cylchoedd coeden; echdynnu ac adnabod cyfansoddion organig; echdynnu a dadansoddi paill; efelychu glaw; dadansoddi teffra; nodweddu pridd a gwaddodion.

Yn ogystal, rydym wedi gwario £1.8 miliwn yn ddiweddar ar adnoddau addysgu o'r radd flaenaf, gan gynnwys cyfleusterau TG, labordai a mannau addysgu hyblyg.

Rhagor o  wybodaeth am y cyfleusterau sydd ar gael i fyfyrwyr Daearyddiaeth ym Mhrifysgol Abertawe.

Gyrfaoedd

Mae llawer o fyfyrwyr yn dewis Daearyddiaeth oherwydd yr hyblygrwydd  mae’n ei gynnig i astudio amrywiaeth eang o themâu a materion cyfredol, y ddealltwriaeth bwysig o'r byd cyfoes mae’n ei chynnig, a’r cyfle i wneud defnydd ymarferol o'r wybodaeth hon drwy waith maes. Ond yr hyn nad yw llawer o fyfyrwyr yn ei sylweddoli cyn dod i’r brifysgol yw bod gradd mewn Daearyddiaeth hefyd yn cynnig dewis eang o gyfleoedd cyflogaeth, gan ganiatáu i raddedigion ddilyn llwybrau gyrfa hyblyg ac amrywiol.

Bob blwyddyn, rydym yn anfon arolwg at ein graddedigion diweddar i'w holi am eu statws cyflogaeth.  Dyma’r Arolwg Cyrchfannau Graddedigion, sy’n cael ei gyflwyno i HESA (yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch).  Dyma rai enghreifftiau o deitlau swyddi o'r arolwg diweddar:

Goruchwyliwr safleoedd (Phase Eight)

Dadansoddwr Data (PHS group)

Cymorth Rheolwr Cyfrif (Handelsbanken)

Prosesydd Data Daearyddol (Western Power Distribution)

Gwyddonydd Dalgylch (Dŵr Cymru)

Ecolegydd (Natural England)

Ymgynghorydd Ariannol Cysylltiol (HSO)

Swyddog Traffig Marchnata (Bluefrog Ltd)

Trafodwr (Goadsby)

Swyddog Tai (Cyngor Sir Caerdydd)

Arbenigwr Arweiniol (Reuters)

Tirfesurydd (St Modwen)

Swyddog Datblygu Busnes (Jutexpo)

Rhagor o wybodaeth am gyflogadwyedd

 

Ymchwil

Ein nod yw bod yn un o'r canolfannau mwyaf blaenllaw yn rhyngwladol am ymchwil ym maes daearyddiaeth ddynol a ffisegol, a darparu profiad addysgu rhagorol a chyfleusterau ardderchog mewn awyrgylch cyfeillgar i'n myfyrwyr.

Yn Ymarfer Asesu Ymchwil diweddaraf y Deyrnas Unedig, barnwyd bod 95% o ymchwil Abertawe mewn Daearyddiaeth o ansawdd rhyngwladol, a bod 60% gyda’r gorau yn y byd (4*) neu’n rhagorol ar lefel ryngwladol (3*).

Rydym yn gartref i gymuned fawr o ymchwilwyr ôl-raddedig sy’n astudio am raddau PhD, ac rydym yn cynnig cyrsiau MRes, MSc ac MA blwyddyn o hyd. Rhagor o wybodaeth.

Gwaith maes

Yn ail flwyddyn y radd BA mewn Daearyddiaeth, bydd myfyrwyr yn cymryd rhan mewn cwrs maes rhyngwladol. Ar hyn o bryd gall myfyrwyr ddewis o 7 lleoliad:

Alpau Awstria (Daearyddiaeth Ffisegol)

Berlin (Daearyddiaeth Ddynol)

Mallorca (Daearyddiaeth Ddynol neu Ffisegol)

Dinas Efrog Newydd (Daearyddiaeth Ddynol)

Sikkim, Mynyddoedd Himalaia

Eryri (Daearyddiaeth Ffisegol)

Vancouver (Daearyddiaeth Ddynol neu Ffisegol)

 

 

Cofrestru

Croeso i fyfyrwyr newydd a'r rhai sy'n dychwelyd.

Gwelwch wybodaeth am ddigwyddiadau cofrestru a sefydlu'r adran, ynghyd â 

Blwyddyn mewn Diwydiant

Mae'n rhaid treulio'r Flwyddyn mewn Diwydiant gyda chyflogwr neu sefydliad perthnasol a gellir ei chwblhau yn lleol, yn rhywle arall yn y DU neu dramor. Mae manteision y flwyddyn mewn diwydiant yn helaeth, gan roi cyfle i chi roi'ch sgiliau ar waith mewn gweithle.  Bydd hynny, yn ei dro, yn gwella'ch CV a'ch rhagolygon gwaith yn sylweddol. Bydd yr adran yn darparu cymorth ac arweiniad parhaus cyn eich lleoliad gwaith ym mlwyddyn 2 drwy'r rhaglen paratoi am leoliad gwaith a thrwy gysylltiadau rheolaidd â staff yn ystod y lleoliad gwaith.

Mae'r adran yn gweithio gyda nifer o sefydliadau sy'n darparu amrywiaeth o gyfleoedd lleoliad gwaith. Fodd bynnag, cyfrifoldeb y myfyriwr yw sicrhau lleoliad. Os nad ydych wedi sicrhau lleoliad gwaith erbyn diwedd ail flwyddyn eich astudiaethau, cewch eich trosglwyddo i'r rhaglen radd tair blynedd gyfatebol. 


Rhagor o wybodaeth am leoliadau gwaith

Darpariaeth cyfrwng Cymraeg i fyfyrwyr

Mae'r gallu i ymdrin â phynciau gwyddonol drwy gyfrwng y Gymraeg yn sgìl allweddol y mae nifer cynyddol o gyflogwyr yn gofyn amdani, ac mae Prifysgol Abertawe mewn sefyllfa ddelfrydol i fanteisio ar hyn. 

Diwrnodau Ymweld ar y gweill - 10fed Mawrth

10 Mawrth: Diwrnod Ymweld

Ymunwch â ni ar ein Diwrnod Ymweld ar 10 Mawrth. Mae nifer cyfyngedig o leoedd ar gael, felly cadwch le yn gyflym!

Lleoliad: Campws Parc Singleton