Biowyddorau

Cymuned yn gweithio gyda'i gilydd i wneud y byd yn lle gwell

Myfyriwr mewn lab yn gweithio

Darganfyddwch pam mae ein myfyrwyr wrth eu bodd yn astudio Biowyddorau yn Abertawe

Darganfyddwch pam mae ein myfyrwyr wrth eu bodd yn astudio Bioleg y Mor yn Abertawe

Darganfyddwch sut rydym yn helpu i adfer cynefinoedd morwellt

cwrdd â'n graddedigion

Mae ein cynlluniau gradd yn eich paratoi ar gyfer gyrfa werth chweil mewn amrywiaeth eang o organebau; gan gynnwys Asiantaeth yr Amgylchedd, Sefydliad Prydeinig y Galon, Asiantaeth Diogelu Iechyd, Natural England, Cyngor Cefn Gwlad Cymru, Awdurdod Labordai Milfeddygol, ymddiriedolaethau bywyd gwyllt, cynghorau sir, CEFAS (Canolfan yr Amgylchedd, Pysgodfeydd a Dyframaethu), a'r diwydiannau biolegol a biocemegol.