Y Gyfraith a'r Gymraeg, LLB (Hons)

Wedi'i achredu gan Fwrdd Safonau’r Bar, Awdurdod Rheoli Cyfreithwyr a Chyngor Bar India