Gwyddor Gofal Iechyd (Ffiseg Ymbelydredd), BSc (Hons)

Wedi'i achredu gan yr Ysgol Genedlaethol Gwyddorau Gofal Iechyd, y Sefydliad Ffiseg a Pheirianneg mewn Meddygaeth a Chofrestr y Technolegwyr Clinigol.