Ymateb i Coronafeirws: cyngor a gwybodaeth ddiweddaraf

Adran y Gymraeg

RHAGLENNI ISRADDEDIG

Mae Adran y Gymraeg yn cynnig dau gwrs gradd anrhydedd sengl ar gyfer myfyrwyr iaith gyntaf, sef BA Cymraeg (Q561) a BA Cymraeg: Iaith, Cyfraith a Pholisi (Q564).  Ceir gradd sengl hefyd ar gyfer  myfyrwyr ail iaith, sef BA Cymraeg Q560. Mae hefyd yn bosib cyfuno'r Gymraeg â nifer o ddisgyblaethau academaidd eraill (gradd gydanrhydedd).

Cyrsiau Gradd Cyd-anrhydedd Iaith Gyntaf

Cyrsiau Gradd Cyd-anrhydedd Ail Iaith