Ariannu ar gael - Ymgeisiwch nawr!

Mae pob un o'n rhaglenni lleoliad gwaith wedi'i chefnogi gan grantiau hael gan gyflogwyr neu fwrsariaethau myfyrwyr.

Rydym wedi gwneud ein proses ymgeisio mor syml â phosib gan geisio cael gwared ar yr holl waith papur ar wahân i'r gwaith papur hanfodol.

Os hoffech wneud cais am ein grantiau cyflogwyr, anfonwch e-bost i employmentzone@abertawe.ac.uk a rhowch wybod i ni beth rydych chi'n chwilio amdano. 

Cyfleoedd Lleoliad Gwaith

Rhwydwaith Interniaeth â Thâl Abertawe (SPIN)

Drwy ein Rhwydwaith Interniaeth â Thâl, rydym yn ceisio cysylltu cyflogwyr a myfyrwyr ar gyfer lleoliadau gwaith 4 wythnos o hyd ar lefel raddedig. Caiff pob rôl ei hysbysebu trwy'r Parth Cyflogaeth ac mae ein Harbenigwyr Gwobr Cyflogadwyedd Abertawe yn cefnogi lleoliadau i sicrhau bod y busnes a'r myfyriwr yn cael y budd gorau o'r interniaeth. Argymhellir bod myfyrwyr yn cael eu talu isafswm o £300 yr wythnos, amser llawn ac mae grantiau ar gael i gyflogwyr er mwyn cefnogi'r cyflog. Gall lleoliadau gwaith gael eu cynnal drwy gydol y flwyddyn er byddai'n rhaid iddynt fod ar sail ran-amser yn ystod y tymor.

WOW

Rydym yn gwybod fod eich busnes angen i weithwyr fod yn hyblyg a dynamig. Yn achlysurol, efallai y byddwch yn dymuno ymestyn lleoliadau neu gynnig lleoliadau byrrach na’r hyn a amlinellir uchod. Os felly cysylltwch ac fe wnawn drafod y ffordd orau i fodloni eich anghenion busnes.

Lleoliadau Santander

Rydym yn gwybod fod eich busnes angen i weithwyr fod yn hyblyg a dynamig. Yn achlysurol, efallai y byddwch yn dymuno ymestyn lleoliadau neu gynnig lleoliadau byrrach na’r hyn a amlinellir uchod. Os felly cysylltwch ac fe wnawn drafod y ffordd orau i fodloni eich anghenion busnes.

Rydym yn hyblyg!

Rydym yn gwybod fod eich busnes angen i weithwyr fod yn hyblyg a dynamig. Yn achlysurol, efallai y byddwch yn dymuno ymestyn lleoliadau neu gynnig lleoliadau byrrach na’r hyn a amlinellir uchod. Os felly cysylltwch ac fe wnawn drafod y ffordd orau i fodloni eich anghenion busnes.

Yn aml bydd pobl yn gofyn pa waith y gall intern ei gyflawni.

Dyma rai enghreifftiau i'ch ysbrydoli chi ond byddem yn dwlu ar glywed eich syniadau ar sut y gallai myfyriwr wneud gwahaniaeth yn eich sefydliad.

Andrea
Wezi
Charlotte
Carly
Thomas
Natasha
Alys

Cysylltwch â'r tîm

E-bostiwch ni; byddem yn dwlu ar glywed sut y gallwn helpu eich busnes.

Neu darllenwch ein hastudiaethau achos lleoliadau gwaith ar ffurf PDF isod i dderbyn gwybodaeth bellach.

Astudiaethau Achos a Dewislen Lleoliad