Ffeiriau Gyrfaoedd a Digwyddiadau Eraill

Sgyrsiau gan gyflogwyr

Rydym yn trefnu cyflwyniadau gan gyflogwyr lle y gallwch gwrdd â'n myfyrwyr a dweud wrthynt am y cyfleoedd penodol sydd gennych i'w cynnig.

Rydym hefyd yn croesawu awgrymiadau gan gyflogwyr y dymunent gynnal sesiynau sy'n canolbwyntio'n fwy ar ddatblygu sgiliau, deall sector cyflogaeth penodol neu bynciau eraill sy'n gysylltiedig â Gyrfaoedd.


Ffair Yrfaoedd 2018:

Cynhelir ein Ffair Yrfaoedd nesaf ar 11 a 12 Hydref 2018.

Os oes gennych chi ddiddordeb mewn mynychu ein ffair yrfaoedd yn ystod y flwyddyn academaidd nesaf, cysylltwch â ni.

Os oes gennych chi ddiddordeb mewn unrhyw un o'r uchod, cysylltwch â:

Linda Palmer
Cydlynydd Prosiectau Cyflogwyr
Academi Cyflogadwyedd Abertawe
Gwasanaethau Gwybodaeth a Systemau
Lefel 7, Llyfrgell a Chanolfan Wybodaeth
Prifysgol Abertawe
Parc Singleton
ABERTAWE
SA2 8PP

Ffôn:  01792 513133
E-bost:  l.m.palmer@abertawe.ac.uk

Am wybodaeth ychwanegol dylech hefyd gyfeirio at dudalennau canlynol ein gwefan i fyfyrwyr, Myfyrio