Croeso i Academi Cyflogadwyedd Abertawe (SEA)

Yma yn Abertawe, rydym yn gwneud pethau'n wahanol, gan wneud yn siŵr, o gychwyn cyntaf eich taith gyda ni, fod gennych yr holl gyngor ar yrfaoedd a chyfleoedd cyflogaeth o dan un to.

Beth mae'r Academi'n ei wneud?

Ffocws ar Effaith

"Mae Abertawe wedi ailddiffinio'r ymagwedd draddodiadol, un dimensiwn, at gyflogadwyedd ym myd Addysg Uwch, drwy drawsnewid yn sefydliad sy'n rhoi pwyslais ar gyflogadwyedd."

Uwch Ddirprwy Is-ganghellor yr Athro Hilary Lappin-Scott 

Cysylltwch â SEA

I gysylltu â thîm SEA ynghylch ymholiadau cyffredinol, e-bostiwch employability@abertawe.ac.uk neu ffoniwch 01792 295500.  Mae tudalen Cwestiynau Cyffredin ar gael hefyd.

Lawrlwythwch grynodeb o gysylltiadau ar gyfer ein gwasanaethau yn SEA - pwyntiau cyswllt

Logo Matrix

Mae ein gwasanaethau wedi’u hachredu I’r fydryddiaeth safon ansawdd ar gyfer gwasanaethau gwybodaeth, cyngor ac arweiniad.

Logo Agcas

Rydym yn gysylltiedig â Chymdeithas y Gwasanaethau Cyngor ar Yrfaoedd i Raddedigion (AGCAS), corff proffesiynol yn y Deyrnas Gyfunol ar gyfer ymarferwyr proffesiynol ym maes gyrfaoedd a chyflogadwyedd sy'n gweithio gyda myfyrwyr a graddedigion addysg uwch.